چهار شنیه, 08.15.2018, 10:39am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
 » اخبار افغانستان
 » اخبار جهان
 » اخبار علمی
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
اخبار » اخبار افغانستان
 
به افتخار سالروز درگذشت رهبر بى بديل و تكرار ناشدنى حزب دموكراتيك افغانستان "ببرك كارمل"
دوشنبه, 12.04.2017, 08:20pm (GMT)

به افتخار سالروز درگذشت رهبر بى بديل و تكرار ناشدنى

حزب دموكراتيك افغانستان "ببرك كارمل"

بگو اى كابلستانم

---------------

بگو اى كابلستانم

بگير و بعد يك عمرى زبان بگشا

و بهر ما سخنور شو!

تو راز اين دل پر درد خود بر گو

بگو ما را !

بگو ما را يكى و راست؛ اين راز نهان خود

چه دارى تو ؟

كه در خاك تو هم شور است وهم در خون تپيدنها

من از تو شكوه ها دارم !

تو اى  شهر هياهو ها

تو اى شهر ترور و سنگسار و انتحارى ها

تو اى شهر دروغ و طرفه و بى بند و بارى ها ؟

بگو اى كابلستانم

 

هر آن شاه و اميرى كه

به زور و مشت اهريمن

ز سوى ديره دون آمد

و يا شاه و اميرى كه

به جز عيش و نشاط و يا شكار خود

ويا درعشق مال وهم  منال و جيفه ى دنيا

واما درغم ميهن

براى يك سر سوزن

ز بهر مردم اين سرزمين مولوی و بوعلی سينا

نه خدمت كرد و نه هم فکر برآينده ی فردا

نه مكتب ساخت و نی  راهى ز خود بگذاشت

وليکن بين توقبرش را! 

چو قصرى پتر و شاهان از زمردها

نگر آن را ميان تپه ها و باغهاى ملک و مال خود

يکی در زرنگار وديگری هم در مرنجانت

 شدند مدفون

 

بگو اى كابلستانم

هر آنکس، راد مرد و با وفايى بود

هر آنچه بچه هاى نخبه زين خاك است

هر آنكس كه بدامان تو قربان شد

و يا آن هر كسى ديگر

كه جانش را فداى نام و مالت كرد

تو خاكش را سبك كردى و سرگردان

تو اصلن هيچ ارجى را

براى خدمت و كار نامه هاى شان

نه دانستى، نه فهميدى

بگو اى كابلستانم !؟

----------------

وليک در برهه ی ديگر

غريوىسرکشيد، از سر !

ندايى آمد از كوهش

ازان سو هاى آسمايى

صدا و غرش ديگر

ز سوى شير دروازه

به پا شد شور از  دارالفنون او!

به خشم و طعنه من را گفت:

"نهان کی ماند آن رازی،

 کزو سازند محفلها!"

قبور راد مردان دليرت، چون تهمتنها

قبور رهبران و پيشواى رنج و محنتها

قبور رهبران توده هاى رزم و زحمتها

قبور رهبران متقى هر وقت و هر ساعت

به هر كوه و به هر باغست

هر آن قبرى كه تاريخ وطن سازد

شهان من دران آرام خوابيدند 

نه آن قبرى كه اين و آن

به مال غير و با اسعار دژخيمان

 بدست خويش ميسازند

به آن " بابا "(!) می خوانند!

زبير واعظى

 

 

از آن روزى كه انترنت بنا شد

----------------------

"از آن روزى كه انترنت بِنَا شد"

به هر منزل هزاران ماجرا شد

 

به اين بيمارى مهلك زن و مرد

گرفتار و مصاب و مبتلا شد

 

ز وتساپ، وايبر و فيسبوك خدا را

بلاى جان شان در هر كجا شد

 

هزاران افتراء و مكر و نيرنگ

گدايى شاه و شاهى هم گدا شد

 

بهر سو وصلت و رنج و جدايى

ز فيض آن، نصيب بنده ها شد

 

گل آغايى به ناتاشا خپ و چپ

پيامى داد و با وى آشنا شد

 

مگر ليلايى از مجنونش عاجل

شنيدم كو طلاق و يا جدا شد

 

"زبير واعظى" خواهى نخواهى

درينجا مصدر خبط و خطا شد

 

زبير واعظى 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
مسؤول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ (11.30.2017)
پارسی را پاس می داریم! (11.20.2017)
سرنوشت جنگ و صلح را بیگانگان تعیين می کنند (11.20.2017)
جناب سر قوماندان اعلي (11.20.2017)
موقف متضاد غرب درقبال دوجنبش جدائی طلبانه مشابه دراروپا (11.20.2017)
شریک امریکا در افغانستان؛«دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ (11.20.2017)
عملیات خود سرانه ی نظامیان امریکایی در افغانستان، گامی بلند برای تداوم اشغال نظامی (09.12.2017)
باید پول بدهید چون «افغانی» هستید؛ وضعیت ثبت نام دانش آموزان افغان در مدارس (09.04.2017)
افزایش اختلافات کاخ سفید (07.25.2017)
پناهگاه امن مخالفان افغانستان کجاست؟ (06.26.2017)