sapidadam

در کویر مرگ
دوشنبه, 12.04.2017, 08:30pm (GMT)

غفار عریف 

در بیست و یک سالگی درگذشت 

رفیق ببرک کارمل 

در کویر مرگ!

 

                  همین حالا نا وقت های شب است: 

       به خمُ خانه ی تاریخ سر زدم تا در کویر " مرگ "، بیست و یک سال پیش از امروز را به یاد آورم و خاطره ی جاودانه شدن یک انسان بزرگ و نام آشنای سرزمینم را گرامی دارم و با ارج نهادن به کار نامه های درخشان آن مرد خردمند؛ از خمُ باده ی هستی، جام های پیاپی سر کشم و با چلچراغ اندیشه های راه سبز رهایی، از دیار شب رهسپار شهر روز شوم تا از صبح دل فروز مژده ی دیدار با آفتاب را بشنوم و از زبان خورشید، به آن انسان نام آشنای سرزمینم اطمینان دهم:

من با شگوفه های سحر، زاده می شوم

من با نسیم هر نفس آشنا، چو موج

از نو برای زیستن آماده می شوم.

 

چون مشت خشمگین و گره خوردهٔ درخت

خورشید را میان دو دستم گرفته ام

خورشید در من است

در من، اجاق معجزهٔ روز، روشن است...

(نادر نادرپور)

( پایان )

شب ۲ / ۱۲ / ۲۰۱۷