sapidadam

مردگان از گور برخیزید،گورخواب ها جای خواب ندارند
دوشنبه, 07.02.2018, 06:48pm (GMT)


مردگان از گور برخیزید،گورخواب ها جای خواب ندارند

(سعید رضایی)

امروز فیلمی دیدم از یک کودک کار که هم نامش شریف بود و هم کارش.

آرزویش داشتن یک خانه بود که آن هم متعلق به کارفرمایش بود.

آرزویش داشتن اسباب بازی بود که به جای کار،با آنها مشغول باشد.

دردناک و دهشتناک است آن هنگام که گروهی غرق در اموال دولتی هستند و گروهی همچون کودکان کار غرق در آرزوها.

رنج ها را شریف ها میکشند و گنج ها را مدیران میبرند.

معلم در کلاس فریاد میزند بابا نان داد.شریف با جسمی تکیده از کار و صورتی سوخته از بوسه های آفتاب در چهارراه شهر دردفتر مشق حزین وغمگین خود مینویسد بابا نان ندارد....

در لحظه لحظه ی نگریستن به صورت شریف باید خون گریست.چنان که زمین بلرزد و آسمان بگرید.چنان که از چشم ها بارانی ببارد و همگان را با خود ببرد.گورها را زیر رو کند.

مردگان از گور برخیزند.تا جایی برای شریف ها پیدا شود.

شریف نازنین بگذار انتهای این غم نامه صدای بی صدای فرزاد کمانگر که در گوشم زمزمه میکند باشد.

(قوی باش رفیق...قوی باش رفیق...)

و تو میراث دار کمان فرزاد باش...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محکومیت کولبر روی مین رفته و قطع عضو شده به پرداخت خسارت مین منفجر شده"

 یک کولبر که چندی پیش روی مین رفته و قطع عضو شده بود، به اتهام "عبور غیر قانونی از مرز و خسارت مین منفجر شده" به ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

از این رقم ۱۱ میلیون تومان میزان جریمه به دلیل عبور غیر قانونی از مرز است و باقی آن جبران خسارت مین منفجر شده است.

  لقمان وحید، کولبر حدودا سی ساله اهل شین‌آباد پیرانشهر است که چندی پیش به دلیل رفتن روی مین یک چشم و یک پایش را از دست داد.

همسر این کولبر گفته: «ما تنها نان‌آور خانودە چهارە نفرە خود را تقریبا از دست دادیم. انتظار داشتیم کە مقامات دولتی هزینە معالجە شوهرم را تامین کنند اما نە تنها هیچ مسولیتی را متقبل نشدەاند، بلکه دادگاە شوهرم را بە اتهام عبور غیرقانونی از مرز بە پرداخت ١١ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردە و باید خسارت مینی کە پا و چشم ایشان را گرفتە است را هم پرداخت کند.»

به گفته همسر این کولبر تا کنون ۳۵ میلیون تومان هزینه اولیه معالجه لقمان وحید بوده است. او همچنین گفته برای قرنیه چشم همسرش باید ۲۳ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کند.

همسر این کولبر گفته: «اکنون خودم کار می کنم. در مزرعەهای کشاورزی چغندر منطقە بە کار کندن علف‌های هرز و برداشت نخود مشغول هستم. روزانە ۴۵ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. پرداخت ٢٣ میلیون در یک روز برای ما کە روزی ۴۵ هزار تومان درآمد داریم بسیار هزینە کلان و کمرشکنی است. ما یک پسر ١٢ سالە و یک دختر ٧ سالە داریم کە عملا از تامین بسیاری از نیازهای‌شان عاجز هستیم.»

 https://t.me/ettehad/50734