sapidadam

ابلاغیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک
پنجشنبه, 07.12.2018, 04:17pm (GMT)


ابلاغیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک

 

 وضع اسفبار فاریاب وفاریابیان دراین شب وروز فاجعه بار تاریخ، که از چندین استقامت، با عناوین مختلف در معرض تهاجم وکشتار قرارداشته وهر لحظه بر ابعاد جنگ وکشتار درآن ولایت، فزونی بعمل میآید، هرهموطن آگاه وپاک طینت ما را در هر کجایی که قرارداشته باشند، به هر قوم وملیتی که تعلق داشته وبا هر زبانی که سخن گویند، وامیدارد که با شکستن مهرسکوت واحساس مسئولیت انسانی وهموطنی در رابطه با این توطئه های جنگ افروزانه ونفاق افگنانه، با فریاد های مظلومانه وداد خواهانۀ مردم فاریاب همصدا وابراز همبستگی بدارند.

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک نیز با الهام از همصدایی سرتاسری هموطنان در داخل وخارج از کشور با فاریابیان، طی یک گردهمآیی وسیع خواهان ادای دین هموطنی با مردم فاریاب و جنبش اعتراضی داخل کشور در حمایت از مردم فاریاب بوده، اشتراک شما همدیاران عزیز را دراین تجمع همبستگی از صمیم قلب آرزو مینماید.

محل برگزاری محفل:

Fælleshuset

Klakkeberg 1E

2750 Ballerup

زمان برگزاری محفل:

روزیکشنبه 15 جولای 2018 از ساعت دوی بعداز ظهر«14.00» الی ساعت پنج عصر«17.00»

نمبرهای تماس:

004526279335

0046728463271

004551902464

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در دنمارک

 کمیسیون تدارک محفل همبستگی با مردم فاریاب