سه شنبه, 08.21.2018, 01:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!
Sunday, 05.10.2009, 11:01pm (GMT)

 

عبدالـحـسین تلاش

 

باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!

  

با درد والـم  فراوان بایدنوشت كه محلهء بالابلوک ولایت فراه ، شبانگاهِ پنجم می سال روان، به بیرحمانه ترین و وحشیانه ترین شكل، آماج حملات هوایی نیرو های اشغالگر امپـریالیزم آمریكا این  بزرگتـرین دولت ترریست جهانی، قرارگرفت که درنتیجهء این بمبارد مان کورِ صدوبیست تا دوصدوپنجاه تن ازافراد غیرنظامی شامل زنان وکودکــان جان باختند

      طبق گزارش سرویس خبری بی بی سی،گفته میشود که دولــــــت افغانستان مثل گذشته ها، دراين موردنيز دستور تحقیقات را صادرنموده است، یعنی که در یخ نوشتند ودر آفتاب گذاشتند وآقای کرزی باسایر نظام سالاران شان، بازهم  بــاکوبیدن آب درهاون ،ظاهراً با بررسی این حادثه المناک وبه محاکمه کشانیدن جنایت کاران آن، گویا خواسته خودرا « مستقل وصاحب اختیار» نشان دهد . به این میگویند که بــز فربه را ازطول ریشش پیداست . ازین گونه بررسی ها تا حال چندین بار صورت گرفته ونتیجه آن درطاق ریاست جمهوری حفظ است. زیرا آقای کرزی و دیگر دار و دسته های ذیصلاح نظام مافیایی آن، صلاحیت و حق دیدن انرا ندارد .كه حتا خم ابروی مردم مارا در برابر این دزدان بین الـمللی ، تحمل كرده نمی توانند.

   چنانچه همه واقفيم که اهالی ماتم زدۀ بالابلوك ، دو روز بعد ازین حملهء مرگبار نظامیان آمریكا، با راهپـیمایی خواستند تامراتب انزجار و نفرت خود را دربرابر عملیات  خونین و وحشیانۀ هوایی آمریكایی ها و دولت وابسته به آن نشان دهند، كه با اندوه فراوان صدای عدالت خواهانهء آن ها از طرف تفنگ بدستان نظام مافیایی و مفسد، با شلیك گلوله و صدای تفنگ جواب وخاموش ساخته شد!

     این است نمونهء دیگری ازدموكراسی صادر شدهء آمریكایی كه مداحان دون همت انها درافغانستان ، بار بار از طرق مختلف از جمله با استخدام رسانه های وابسته و مزدور، با طمطراق و كج دهنی ، نشخوار نموده و می نمایند.

 

     این حادثه خونین دهها خانوادهءمظلوم، فقیر، بیگناه وبیدفاع دیگر رادر سوگ وماتم عزیزان وجگر گوشه هایشان سیه پوش نموده وروزگار تیره شان راتیره تر است ساخت.

 

    ما درحالیکه عمیقاً خود را درماتـم داغدیدگان « دشت كربلای » بالابلوك شریك می دانیم؛ این عمل ضد انسانی وضد بشری امریکا وشرکای اشغالگر ش راتوجیه ناپذیر خوانده ،به خود آنها وشرکای داخلی شان نفرین گفته و اين جنايت راشدیداًمحکوم میکنیم.

       باید خاطر نشان ساخت که شدت این عمل بیرحمانهء اشغالگران، آنقدر فجیع ودرد  ناک بود که نمیتوان اندازه سنگینی غم واندوه ناشی از آن را در يک نبشتۀ کوتاه بیان کرد.

   امپریالستان، از افغانستان کنون کربلاهای خونین امام حسین ساخته اند. اینها تا حال در وطن ما چند ین یازدهم سپتمبر وهفتم جولای آفریده اند که بت خیالی سپتمبر وجولای شان کمرنگتر ازآنهاست . آنها از ریختاندن خون انسان های بیدفاع جهان ازجمله هموطنان بی دفاع ،بی نظام، برای تامین مقاصد شوم وحیوانی وجهانی شان،نه تنها که متأثر نمیشوند؛ بلکه مانند خون ریزان حرفوی وسنگدل ازکشتن انسانهای بیگناه واز تپیدن آنهادرخون ، لذت میبرند.

 

     همه اگهی یافتیم که در بمباردمان خونین مذکور،اطفال ،زنان و مردان مظلوم وده هافرزند،مادرو پدر؛ بخاک وخون کشیده شدند؛اما نیرو های ناتو وائتلاف، این جلادان ستمگار، با قساوت وبیرحمی اظهار بی اطلاعی میکنند..

دلیل آن اینست كه اولاً،درافغانستان  دولت  جنایتکار، دست نشانده ، بی صلاحیت، بی كفایت وفاقد مشخصهء ملی و مردمی، بر زحمـتكشان كشورما تحمیل گردیده که نمی تواند و هرگز نخواهد توانست،  تا ازاستقلال ملی ، تمامیت ارضی و منافع مردم ، خود دفاع بعمل آورد.

     دوم- آنچه که بنام دولت ياد ميگردد، اراکين آن را مشتی از اقلیت لاشخواران فرصت طلب،دزدان و غارتگران ، حلقات مافیایی،جنایتکاران جنگی و پارسا نـمایان واپسگرا، این دكانداران  دین  و وابسته به نیروهای اشغالگر، تشکیل میدهند که باداشتن منافع آزمندانه خويش، جاه طلبانه و آگاهانه در خدمت اهداف هژمونی طلبانهء اهریـمنان بین المللی به رهبری امپریالیسـم آمریكا ، قرار دارند وبدین ترتیب منافع اینهابا منافع اشغالگران گره خورده  ، ثروت وجاه و جلال افسانوی آنان كه به بهای پامال نمودن استقلال، آزادی و حیثیت وطن ومردم ما بدست آورده اند ، پرده زخیمی را بین درك ودیدگاه انسانی چلیپا كشیدهء آنان ومنفعت ملت ووطن قرارداده است.

 

نـما ند ستمگار بد روزگار                   بـما ند برو لعنت پایدار

++++++

 

پارسا بین كه خرقه در بر كرد            جامهء كعبه را جل خر كرد

)سعدی)

     چنان معلوم ميشود که نزد این ستمگاران بد روزگار و پارسا نـمایان دین فروش ٫ تعریف وطن و مردم، جز منفعت و خواست حریصانه انان چیزی دیگری نمی تواند باشد! اگر بهتر ودقیق تر گفته شود، این گرگان درنده خو و مزدوران لئيم الطبع و تاراجگر ، سالیان متمادی است که فاقد چشم،وجدان واحساس بشری بوده،حق وطن وسرزمين مادري را عمداً نادیده گرفته وبدان اصلاً ارزش و بها قایل نبوده و نمی باشند و سال هاست كه آن را پایین تر از منافع خود وباداران امپریالستی خويش دانسته ومی دانند.

 

مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است               این گرگ سالهاست که با گله آشناست

 

 

       سوم -  نبود سازمان واحد چپ، متشکل و دموکراتیک؛ وهمچنان نبود  جبههء متحدملی - دموکراتیک ، وطنپرست وترقیخواه درکشور،که بتواند بمثا به یگانه التـرنتیف مطرح دربرابرلـجام کسیخته گی های اشغالگران وعما ل ضد ملی قشر تاجران دلال وکرگس صفت ،بیروکرات های فاسد،تکنوکرات های وابسته به حلقات امپریالستی وهمه گروه های مافیایی مربوط به آن، قرار گيرد و از آزادی ، حقوق و منافع توده های مردم دفاع نمايد.

  این سه عامل ( جمع سایر عواملی که صاحب نظرا ن نستوه وطن علاوه می دارند) بیشتر سبب ان گردیده است تا اشغالگران بدون مانع وبالجام گسیخته گی بیشتر وطن مارابه محل امن ومناسب  آزمایش انواع سلاح های سبک و سنگین خود مبدل ساخته ورفته رفته بنیاد های حضور دایمی خود را درکشور ما،بیش ازپیش محکمترسازند.

 

بدینگونه ما شاهد بودیم و خواهیم بود که اشغالگران به رهبری امپریالیزم جها نخوار امریکا، بامجوز دروغین شان یعنی«مبارزه باتروریزم» وتداوم این بازی های خودساخته وخود بافته،آنهـم صرف برای نیل به اهداف پلید شان،همه روزه خون هموطنان بی گناه و بی دفاع مارابابی رحمی ریختانده وحق مسلم وطبیعی وانسانی را که حق زیستن است،نیزاز انها سلب مینمایند.

 

      اگر عامل اشغال افغانستان« مبارزه با تروريزم» است پس هزاران کودک معصوم، زنان بینوا وکهنسالان بیگناه که طی دوران اشغال این جنایتکاران تاریخ دروطن جان باخته وجان میبازند، چه رابطهء باشبکات«طالبا ن والقاعده» و«ترور»  دارد؟

واین هردو« طالب والقاعده» زاده یک پدر ومادر« سیا وآی اس آی» اند.که مردم ما چنین کینه توزانه درمیهن خویش موردحملات وحشیانه قرار گرفته وسر كوب می گردند ؛  بیاد داریم که آقای سر کوزی رئیس جمهور فرانسه دریکی ازسخنرانی ها درسال پار با بیشرمی ووقاحت تمام اظهارداشت که گویا آنان به افغانستان فقیر وجنگ زده،برای دفاع ازامنیت وارزشهای کشور های خود وارد شده اند تا با « بربرها» مقابله وجنگ نمایند.حال یقین خواهید کرد که هر هموطن بیدفاع ماتوسط اینها کشته میشوند از دید اشغالگران ، « بربرهايی» بیش نیستند وریختن خون شان نیز روا است « و« مباح

     پس بدان ای هموطن! كه خون جانباختگان بالابلوکِ ولایت فراه و امثال آنها، نزد این  مدعیان تمدن (!) و درنده خويان بیرحـم، ارزش ندارد، چون این قربانیان و جان باختگان را بگونۀ فاشیستی، در ردیف « بربرها » می شمارند، و هـمـچو جنایات و سركوب های خونین و خانما نسوز ادامه خواهد یافت.

 مگراینکه همه « من» های وطنخواه ومردم دوست،همت وشجاعت آن را دریابند و با درك مسؤولیت وطنی ازدنیای فریبنده وروبه زوال « من » شمردنها و« من » گفتنها به حكـم وجدان و ضرورت تاریخ، بیرون جهیده وبابرنامه انسانی ودموكراتیك درمطابقت با وضع کنونی جهان وواقعیت های جامعه وارد دنیای زیبا وانسانی وحدت ویکتایی گردیده و ازطریق تشكل وسازمان واح دسیاسی فراگیر و معتقد به دست آوردهای فكری و علمی بشریت ترقی خواه و انسان دوست ، به مبارزه وپیکار منظم وسازمان یافته ء مردمی بپردازند

 

 نفرین برامپریالیزم امریکاومتحدین اشغالگرآن !.

ننگ ولعنت جاودانه بر همه مداحان،عمال و وابسته گان داخلی آنان ! .

 درود بر روان پاک جان باخته گان بالا بلوک فراه وامثا ل آنها !.

 

 

Photograph: AP عبدالـملك ، كودكی از محلهء بالابلوك، با تن خونین در بیمارستانی درولایت فراه

                                                                       May 05, 2009

 

…………………………………………………………………

 

Victim: كودكی از محلهء بالابلوك، با تن خونین در بیمارستانی درولایت فراه

                                                                       May 05, 2009

 

…………………………………………………………………………

سركوزی ها

به این تصور اند كه هـمچو طفلان بی  دفاع و به خون غلطیده ء وطن ما،

در صف « بر بر ها»

اند و ریختن خون شان » مباح « است!

 

این خونین كفنانِ

به خاك خفته چه رابطهء با » طالبان و القاعده « داشته اند ؟

AP PHOTO, May 5, 2009

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی


عناوین دیگر:
جنگ سرد دولتها و پدیده ها (05.02.2009)
فرخنده باد اول ماه می، روزهمبستگی بين المللی کارگران جهان! (05.01.2009)
زنده باد اول می، روزجهانی طبقۀ کارگر! (04.30.2009)
فرخنده باد روزاول ماه می، روزهمبستگی کارگران وزحمتکشان جهان! (04.30.2009)
اوبا ما مُجری پلانهای طرح شدۀ قصرسفيد می باشد (04.26.2009)
پيشداوری ها! (04.23.2009)
واعظان منافق، سیه دل و مکار (04.23.2009)
بـه بـهـانـهء كـنـفـرانـس «تضمین موفقیت افغانستان» (04.07.2009)
نامه سرگشاده عنوانی رئیس هیئت اومنای بی بی سی (04.07.2009)
انتخابات آینده ی ریاست جمهوری واشتراک نیروهای ملی،مترقی ودموکرات درآن (03.30.2009)