سه شنبه, 08.21.2018, 12:02am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
جنگ مواد مخدردرافغانستان
Sunday, 11.17.2013, 09:41pm (GMT)

محمد عارف عرفان

لندن - نوامبر2013

 

جنگ مواد مخدردرافغانستان

                                

 

ارتش آمریکا ازمزارع خشخاش درافغانستان پاسبانی مینماید!

اشغال افغانستان ازسوی آمریکا منتج به تولید روزافزون مواد مخدردرافغانستان شده است!

مآخذ:گلوبال ریسرچ ،13نوامبر 2013

منبع: واشنگتن بلاگ

یادداشت نویسنده :

این نبشتۀ تکاندهنده که تحت عنوان فوق وبرپایۀ رویکرد های مرتبط ، به نگارش درآمده است، بخشی ازاهداف و اسرارناگفته و نهفتۀ ایالات متحدۀ آمریکا را درخصوص تجاوز واشغال افغانستان بیان میدارد،علاوه برشمارش ده ها اهداف راهبردی دیگردرخصوص این تجاوز که تحت حمایت بیکرانه از"جهاد" و"دموکراسی"وتاسیس پروژۀ طالبان درافغانستان  صورت گرفت ،یک شاخۀ خونچکان آن درتجارت زراندوزانه ومرگبار مواد مخدردرافغانستان ،ریشه جسته است .البته تجارتی که نه تنها ،طی سه ونیم دهه ماشین غولپیکرجنگی ونظامی غرب وشرکاء را درافغانستان به گردش کشانید وخسارات هنگفت وتلفات عظیم انسانی وویرانی یک سرزمین را بجا گذاشت ،بل به تجارت مرگ وخون وپردرآمد مالی وپولی برای کشورگشایان واربابان زروزورنیزمبدل شده است.آنچه که مردم ستمدیدۀ افغانستان درین کربلای خونین وهمیشگی  بدست می آورند،جزرنج ومصیبت ویرانی وتباهی وهلاکت چیزی نیست اما آنچه که مهاجمین وتجاوزکاران استعمارجوحاصل میدارند،عبارت ازانباشت های بزرگترین ثروت ها وسرمایه هایست که از چشمه زارخون آمیز وکوره زار آتش درافغانستان تحت پارادوکس های رنگارنگ ودریک بازی شیطانی وهیله گرانه حاصل می گردد.

 طی سه ونیم دهه ،سه سناریو درسه پرده ویک سوژه تحت نام "جهاد"،"طالب" و"دموکراسی"به نمایش گذاشته شده وکلی ترین دست آورد آن عبارت است از درهم شکستن چرخ تاریخ ،وعقب کشیدن افغانستان ازجادۀ تمدن ،برگشت "جاهلیت "استمراربربریت ،ویرانی یک سرزمین،تباهی یک ملت،امحای کامل زیربناهای اقتصادی وتاراج گستردۀموسسات ، سرمایه ها وزمین های ملی ولاجرم استقراریک نظام کاملآ فاسد وچپاولگر که بوسیلۀ یک "ربات" ایده آل وپروگرام شدۀ غربی رهبری میگردد است.

حال دریک ترفند نوین،با پدیداری آسمان مملوازگردوغبار،هیولای سال (2014) سایۀ هراسناک، وسوسه انگیزومحیط سازخویش را برروح وروان مردم گسترانده است.به اعتقاد این قلم،بربنیاد آزمون های تاریخی وشناخت سرشت برنامه سازان مجرب وکارآزموده این داستان ،هیچ تحولی اتفاقی خارج از برنامه های تدوین شدۀ استراتیژیک به ثمر نخواهد نشست ،آنچه که بال گسترخواهدشد،"تداوم سناریوی "قتل ماهی دراکواریوم "خواهد بود. افغانستان ماهی طلایی ایست که بخاطر وجود جواهرات درشکمش،همه عقابان بلند پروازو صیادان جهان را بدنبال خود کشانیده است،وحال دربحربیکران تقدیروسرنوشت شنا مینماید.امادیریست که مقدراتش ازدست صاحبانش رهیده است . (ب)

سکتورمخدر،لوکوموتیف اقتصادی آمریکا:

بر اساس یافته های "واشنگتن بلاگ"که تحت عنوان "جنگ مخدر"نگارش یافته است اذعان میدارد:" این بکلی اسبات یافته است که ارتش آمریکا در برخی از اوقات در اقصی نقاط جهان عملیات نظامی را بخاطر حمایت از مواد مخدر براه می اندازد(*1). نه تنها این بل بانک های بزرگ آمریکا زمینه ساز تعاملات "پولشوئی"برای کارتل های مواد مخدرنیز میباشند.چنانچه بر قول رییس شعبۀ "جنائی ومواد مخدر " ملل متحد،" انتونیا ماریا کوستا" ،موجودیت همین پولهای قاچاقچیان مواد مخدردر سال 2008 بود که بانک ها را دربحران مالی جهانی(درآمریکا-ب) به چرخش کشانیده و نجات داد. گفتنیست که برقول همین منبع ،مبلغ (352$)بلیون دالراساسآ درآمد پروسس های پولشوئی وجنایتکارانه بودکه بوسیلۀ موسسات مالی انباشته شد.بعد ازپنجمین سال بحران مالی درآمریکا، هنوز بانک های بزرگ آمریکا چنین معاملات را(معاملات پولشوئی-م ) انجام میدهند.

منابع ارتش آمریکا صریحآ اعتراف نمودند که ازامنیت مزارع خشخاش درافغانستان حفاظت مینمایند.

برقول ویکی پدیا :بعد ازاشغال افغانستان بوسیلۀ آمریکا درسال 2011، تولید تریاک در افغانستان افزایش یافته است.

حقیقتآ بر بنیاد سروی جدید  سال 2013 ملل متحد، که در روز چهارشنبه(12نوامبر 2013) انتشار یافت ،تولیدات تریاک درافغانستان طی 12 سال ، تحت اشغال نظامی ناتو-آمریکا ،پیوسته ومتداومآ درحال افزایش بوده است. برطبق این گزارش،محصولات خشخاش طی سال 2013،حدود (36 )فیصد در کشور تحت اشغال آمریکا افزایش یافته که درحقیقت  رقم (5500) تن ،یعنی 50 فیصد افزایش را نسبت به سال 2012،به نمایش میگذارد که برقول نماینده ملل متحد درافغانستان :" چنین انکشافی هرگزدرتاریخ افغانستان دیده نشده است."

نیروهای نظامی ایالات متحدۀ آمریکا ،اجازه داده است تا کشت خشخاش در افغانستان تداوم یافته ،تا گویاعطش زارعین ومامورین دولتی را درین خصوص تسکین بخشیده تا درتجارت مواد مخدر درگیرشوند. درغیرآن ممکن اینها برعلیه حکومت کرزی درکابل روگردانند(!.).

اما حقیقت اینجاست که تمویل دوطرف ازطریق صنعت تریاک وهیروئین ،که هردوعنصربه حیث  محصولات" جنگی"نقش افزا بوده است ،خود،اصلی ترین منبع تداوم این مناقشه میباشد.

فوتوهای که ازطریق اطلاعات عامه حاصل شده است ،بوضاحت نشان میدهد که نیروهای آمریکای وسربازان آموزش دیدۀ افغانستان ازکشت خشخاش درافغانستان پاسبانی مینمایند"

تجارت هلال طلایی :

گفتنیست که دریک مقالۀ مشابه درین خصوص که تحت عنوان تجارت "هلال طلائی " مواد مخدردرافغانستان بوسیلۀ پروفیسور(میشل چیسودوفسکی) استاد دانشگاه "اوتاوا "ایالت متحدۀ آمریکا ،به رشتۀ تحریر درآمده است چنین میخوانیم (*2):"راه اندازی جنگ پنهان آمریکا تحت بهانۀ حمایت مجاهدین و"مبارزین آزادی " (القاعده )،از سوی سازمان استخباراتی ایالات متحدۀ آمریکا به منظورتقویت بنیۀ مالی نبرد آنهاعلیۀ اتحاد شوروی، منتج به نخستین سنگ بنای" هلال طلائی" تولید مواد مخدردرافغانستان شد".

برقول این نویسنده ،گشایش "جنگ تریاک" علیه دولت افغانستان واتحاد شوروی سابق ،که بوسیله سازمان" سیا"حمایت میگردید، به یک رویکرد پرمنفعت" چندین بلیون" دالری طی جریان سالهای نبرد درافغانستان مبدل گردید. البته این نخستین سنگ بنای جنگ مخفی آمریکاعلیه افغانستان درسالهای هشتاد محسوب میگردد.

امروزتولیدات مواد مخدرافغانستان ، تحت اشغال آمریکا –ناتو،درتعاملات نقدی درمارکیت های غربی،سالانه بالغ بربیش ازدوصد (200$) بلیون دالر میرسد".

جلوه های آفرینش تریاک درخرقۀ جهاد:

به همانگونه که ایالات متحدۀ آمریکا وغرب درکسوت زرین اسلام برای تطهیر(!)دین مقدس اسلام به افغانستان داخل شدند،به همینگونه "تریاک"به حیث لوکوموتیف جنگ وجنایت ، همپا وهمصدا درمقدم "مجاهدین " وحامیان بین المللی شان،درلباس سبزجهاد ،دشت ودمن افغانستان را تحت پوشش درآورد وپیام ناهنجارخون را بهمراه داشت.اسف انگیزاست که ازمیان مدرن ترین سلاحهای که برای پاسبانی مزارع خشخاش درافغانستان بکاررفته است،موثرترین وکارآمد ترین سلاح ،"سلاح دین"بوده است که بزرگترین وبلند ترین قله های آرزوها را برای تاجران آن تا کنون فتح نموده است.

نمیدانم،آنان مهندسان که تخریب شهرکابل را "بخاطرتطهیرونمازی ساختن "آن درآغازین مراحل استقرارنظام اسلامی درافغانستان آغازنموده وحدود(65)هزار تابوت خونین  شهریان کابل را درپای تهداب آن پیریزی نمودند،حال با سکوت معنی دار،چگونه وبه روایت کدام آیات واحادیث پیغمبری ،با این تاجران مرگ کنار آمده ودردشت های بیکرانه وسبزدرزیرسایۀ بوتۀ "کوکنار" با نیایش دربرابرایزدمنان ،نمازهای پنجگانه را ادامینمایند؟

 بنابراظهارات( Alfred w McCoy)پروفیسورتاریخ در یونیورسیتی (Wisconsin Madison) (3*)"زمانی که(آی اس آی),هوادارخویش(حکمتیار) را به حیث رهبرعمومی مقاومت درجنگ علیه شوروی پیشنهاد نمود واشنگتن با چنین الترنتیف اظهارموافقت کرد.هکذا درجریان 10سال بعد،سازمان سیا"حدود دوبلیون دالربرای مجاهدین افغان ازطریق" آی اس آی" تدارک نمود.

زمانی که عملیات سیا در ماه می 1990 دچاراشکالات گردید , واشنگتن پست در سرمقاله خویش منتشرساخت که حکمتیارعملیات شبکه لابراتوارهیروئین را درداخل پاکستان تحت حفاظت" آی اس آی" به پیش میبرد .

هرچنداین ساحات,  دراواسط سالهای(1970) قابلیت تولید اندک هیروئین رابه خود اختصاص نموده بود ,اما جنگ مخفی سیا به حیث "کتلیست "ساحه مرزی" افغانستان – پاکستان " رابه منطقه بزرگ هیروین جهانی مبدل نمود, طوریکه جنگ جویان مجاهدین ساحات عمده را درداخل افغانستان در اوایل سالهای (1980) تصرف نمود,ایشان جمع آوری تکس " انقلابی " خشخاش را از طریق دهاقین هوادارخویش آغازنمودند.

میان سالهای 1981- 1990 تولیدتریاک افغانستان به مقدارده برابررشد نمود واز مقدار«250» تُن به(2000) تن ارتقایافت. قابل یادهانیست که در زمان استقرارامارت طالبان درافغانستان ،آمار محصولات تریاک حدود (185 )تن را احتوا نموده که این رقم بطرز شگفت انگیز آن درنخستین سال تجاوزآمریکا درافغانستان ،به مقدار (3400)تن ودرسال 2007 به مقدار(8200)،ارتقا یافت.

برپایۀ اظهارات تحلیلگران ملل متحد که درسال 2007 ابرازگردید،میزان تقاضای مارکیت های جهان سالانه (5000)تن هیروئین میباشد ،که درصورت اشباع مارکیت های جهانی،کسری  درقیمت هیروئین واقع شده ،هکذا برای ابقای تناسب میان عرضه وتقاضا گاهگاهی ،معامله گران مربوط ،برنامۀ محدود سازی آنرا با امحای بخش معین ساحوی تنظیم مینمایند".

نگاشتنیست که با راه اندازی تجارات مخدر درافغانستان  که سالانه هزاران تن را احتوا میدارد،سازمان دهندگان این پروژه بزرگ با صدورقاچاق ( 12000)تن موادترکیبی کمیاوی،درداخل افغانستان که برای پروسس هیروئین بکاراست،ازمفاد مضاعف سود میجویند.

علاوه برپیامد ناگوارجوانب متعدد این بازی "مرگ"، یکی از حزن آمیز ترین ومأ یوس انگیزترین رویکردی که درین کارزار بزرگ چندین بلیون دالری دربیرون ازمرزها میبینیم،برعکس درداخل کشور،عبارت از لگد مال شدن حقوق زارعین وزمینداران خشخاش است که درین مرداب سرکش شنا نموده و درزیر پاشنه های مرگبار"کارتل "های جهانی، پیوسته تحت ستم مضاعف جان میکنند، برقول( Alfred w McCoy)پروفیسور تاریخ دریونیورسیتی( Wisconsin Madison)،"از مجموع سرمایه های بزرگ چندین بلیون دالری درحوزۀ موادمخدر،فقط حدود (500$)میلیون دالر سالانه به کیسۀ زارعین ودهاقین افغانستان واریزمیگردد. "

اسفناکترازآن،که درجولانگاه این تجارت"مرگ"سالانه ملیون ها انسان درسیارۀ ما بخاطرارضای مهارناپذیروبی پایان اربابان بیرحم وسلطه جوی جهان سرمایه،رُخ برنقاب خاک میکشند.

با خوانش این نبشته ،وبا تماشای فوتوها وویدوها درذیل ،حال این پرسش درذهن خوانندۀعزیز مطرح خواهدشدکه ،حکمرانان افغانستان که اکنون درآستانۀ عقد قرارداد امنیتی با سران قصرسفید ویا بازیگران اصلی تجارت مواد مخدردرافغانستان ،لحظه شماری مینمایند ،بایدبه این پرسش پاسخ گویند که آیا امضای این موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ آمریکا بخاطر تامین امنیت مزارع خشخاش در افغانستان انعقاد خواهد یافت ویا برای تحقق کدام برنامۀ دیگر؟؟

خوانندۀ گران ارج ،توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل !

 

برای مشاهدۀ ویدیو ها وفوتوها لطفآ اینجا را کلیک نمائیند:

منابع :

 (*1)گلوبال ریسرچ -واشنگتن بلاگ،مورخ 13/11/2013،تحت عنوان جنگ مخدر

(*2)گلوبال ریسرچ -21 اکتوبر 2013،تحت عنوان جنگ در افغانستان بخاطر معدن وگاز طبیعی اش می ارزد!

(*3)آسیا تایمز،مورخ اول اپریل 2010،جنگ تریاک در افغانستان

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
بخش سوم احقاق حقوق مردم و یا اتلاف ان (11.17.2013)
پرچمداران ح. د. خ. ا با قلبهای مملو از عشق به وطن ودفاع از منافع مردم ، مردانه جام شهادت نوشیده اند إ (11.16.2013)
تومار مردم سالاری (11.16.2013)
نگاهی به جاده ناهموار انتخابات (11.16.2013)
نقش هاي عريان وجنايات بي پايان! « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور» بخش دوازهم (11.16.2013)
دروغ شاخدار؟ ! (11.06.2013)
بخش دوم احقاق حقوق مردم و یا اتلاف ان ? (11.06.2013)
بحش دوم سال ۲۰۱۴، انتخابات و پیمان استراتژیک نظامی (11.06.2013)
زهر پاشی تلویزیونهای خارج کشوربرای نفاق ملیَ (11.06.2013)
درک وبیان واقیعتها ضرورت به عقل سلیم دارد. (11.06.2013)