پنجشنبه, 08.16.2018, 01:38pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
پنجشنبه, 11.21.2013, 09:30pm (GMT)

نوشته از ع. بصیر دهزاد

لویه جرگه مشورتی  و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان 

در چند روز آینده ما شاهد یک حادثه جدید ومحتوای یک توافقنامه هنوز غیر قابل پیش بینی در روند تغیرات پیرامون اوضاع افغانستان خواهیم بود که هم اکنون یک نوع کنجکاوی ذهنی را در وجود ما تحریک مینماید. مساٌله تدویر لویه جرگه که " مشورتی" عنوان شده است، بدون شک در روند های سیاست داخلی  و سیاست بین المللی افغانستان اثرات بزرگ خود را خواهد داشت.

انگیزه این نبشته فورمولبندی و یک بررسی کلی از یک کشوریست که هر باری و در هر مقطعی در یک خطر و یا در معرض یک معامله قرار میگیرد. اکنون ما یکبار دیگر در یک لحظه حساس قرارگرفته ایم. مسئولیت ملی ، وطنپرستی و ترقی خواهی برای یک ملت سر بلند و مستقل ضرورت عطف توجه هوشمندانه را بدین امر متبارز میسازد که ما چه را میتوانیم برای یک ملت ارائه نمائیم و همچنان آن چه چیز را که با اهداف اپراتیفی ، انحراف دهنده از پروسه ها ، با توانائی قلم ، اندیشه و تعقل کنار زنیم و از سنگ ریزه های ناشی از باران زده گی ها به بدل کردن کوچه متوسل گردیم.

ما همان گونه که با جرئت و شهامت  همراه با افتخار از انسان هموطن خود و منافع مشروع و قانونی اش در هر کجائی دفاع مدلل مینمائیم، بی عدالتی ها را هم افشا و حقانیت ، حرمت و عفت قلم را بدیل دروغ ها و حتک حرمت و تعرض به افغان هموطن میدانیم و همچنان این هموطن را به یک مقایسه منصفانه میطلبیم  تا شیوه های زبان، نوشته و تعرضها را یکبار نه بلکه چند بار بخوانند و تفاوت های یافته شده خود را با صد های دیگر شریک سازند.

و اما گذشته از این ، ما اکنون موضوع بحث خود را با دو مفهوم و یا مساٌله ادامه میدهیم که منافع ملی و منافع بین المللی ما در آنها نهفته است. بخصوص اینکه در احوال کنونی یک مساٌله مهم و حیاتی ملت در گرو یک لویه جرگه به اصطلاح " مشورتی!!!"  قرار داده شده است.

آنچه من در یکی دو مقالات قبلی ام به نسبت دلایل موجه نقش یک جرگه بزرگان و یا لویه جرگه را که صرفاٌ  افراد دعوت شده برای تاٌئید نمودن تصامیم سردمداران قدرت سیاسی در آن اشتراک میوزرند ، با تمام احترام به موقف خیر خواهانه چنین لویه جرگه ها در بعضی موارد وطنی، وسیله تصنعی کسب آرآی میباشد که بدون شک در یک نظر خواهی عمومی قابل قبول و تاٌئید اکثریت نمیباشد. اکنون هم بعید به نظر نمیرسد که این لویه جرگه به عین شکل خاک پاشی به چشم ها باشد.

از نظر من در تصامیم مانند این لویه جرگه مساٌله پالیسی عدم انسلاک و بیطرفی عنعنوی افغانستان متاع تبادله بخاطر کسب منافع و امتیازات آمریکا و ظاهراٌ " منافع ملی افغانستان" قرار داده است. روی همین دلیل لازم میدانم تا روی مفهوم منافع ملی و انطباق آن در اوضاع کنونی مکثی گذرای نمائیم.

منافع ملی در واقعیت آن منافع و مسائل مهم وطنی اند که بر بنیاد آن منافع ، اهداف و سیاست های خارجی و منافع مشروع بین المللی فومولبندی میشوند. اگر در مفهوم کلاسیک منافع ملی تنها منافع سردامداران قدرت افاده میشد و یا در یک افاده محدود تنها مفعوم منافع اقلیت ها افاده میشد ، ولی منافع ملی در شرایط دموکراسی به آرای عامه مردم و در نظر داشت منافع و خواست های اتباع در مقیاس یک کثریت مطرح است. پس این سوال مطرح میگردد که آیا چنین یک تصمیم بزرگ ( به مقیاس یک ملت بزرگ) در یک محدوده کوچک مانند لویه جرگه میتواند بیان دو مفهوم بالا یعنی منافع ملی در قالب افاده  دموکراسی و منافع اتباع مطرح باشد؟ واضحاٌ که نه.

رئیس جمهور کرزی در همین یک حالت باریک و خیلی ها مهم خواسته است تا یک تصمیم اتخاذ شده خویش را (به مفهوم کلاسیک منافع ملی) در آرای یک لویه جرگه قرار دهد که نمیتواند از یک ملت ( با در نظر داشت اصل مشروعیت) نماینده گی نماید و به وضاحت ، انچه وی در مصاحبه اخیر وانمود کرد همه مسئولیت را بدوش لویه جرگه گذاشت که چه تصمیم میگیرد، لویه جرگه که قبلاٌ در مشابهت به  شیر قرار دادن شان همه با  غرش بی مانند به همه تصامیم لبیک گفتند.

اگر بعد از سال 1919 ادامه جنگها و نا آرامی ها به وسایل دیگر مانند  توطئه ها ، معاملات نامشروع و مداخلات کشور های دیگر در حفظ منافع  توسعه طلبانه شان  تغیر شکل یافت . دسته ها و گروه های خودجوش ضد استعماری با وحشیانه ترین اشکال سرکوب میگردیدند. حلقه ها و سازمانهای ملی تحول طلب تحت تاثیر تبلیغات و سوء استفاده از احساسات پاک مذهبی و روانی مردم  به کفر و الحاد متهم  میگردیدند تا مردمان عادی جامعه نسبت به آنها بی اعتماد بمانند. طبعآ در انجا از شیوه های احساساتی و ساده نگری کلتور و فرهنگ مسلط جامعه توسط بعض جریانات سیاسی جوان و تازه  شکل گرفته هم نباید انکار نمود. ولی اکنون با رو پوش دموکراسی خطر عین شکل معامله  یعنی ( ترس از دادن امتیازمطرح خواهد شد تا  گرفتن امتیاز بر بنیاد منافع ملی و منافع اتباع) موجود است.

من نمیخواهم در این مقاله بیشتر خود را به مسایل و پیچیده گیهای گذشته و همه ناهنجاریهای متوالی که بر ملت مظلوم ما تحمیل گردیده اند متمرکز نگهدارم ولی بحیث درس های تاریخی و تجارب عملی و همچنان برای تاٌمین منافع مشروع و درازمدت افغانستان  ضروری میدانم که همه مسائل باید در عمق و سطح  و همه ابعاد آن به بررسی علمی و عملی قرارداده شوند.

من در یک مفهوم میخواهم منافع ملی را  که اساس آن موقعیت با اعتبار و مستقل سیستم سیاسی و جامعه ملی میباشد، را در صحنه بین المللی و توافقات بین المللی ، متناسب بر اصل منافع متقابل و متساوی الحقوق، خلاصه نمایم که در آن ثبات سیاسی، صلح ، مشروعیت سیستم سیاسی ، عدم وابستگی سیاسی ، حاکمیت قانون و عدالت و مصئونیت انسان جامعه افغانی ما در موجودیت یک دستگاه عدالتمندانه قضائی و عدلی نهفته است. ما در این جا بیشتر متمرکز بر اصل استقلالیت عمل دولت در عرصه بین المللی میگردیم چونکه در استانه امضای یک قرار داد هستیم که هنوز گنگ و غیر واضیح است و همچنان که ارائه رای و شراکت در اخذ تصمیم یک مسئولیت تاریخی خواهد بود.

 در چنین حالت کدام مسئولیت ها و تعمق دقیق بر کلمات و مفاهیم برای یک تصمیم گیرنده حایز اهمیت ملی و و طنی است.

ما بدون شک خسته شده گان جنگ های اعلان ناشده چهل ساله ناشی از منافع نا مشرو ع خارجی ها ( از همسایگان تا کشور های بزرگ و قدرتمند) بوده ایم که تحت نام کمک ها ، اهداف طویل المدت خود را در یک مقطع زمانی بر ما تحمیل نموده اند، جامعه و ملت را چنان مصروف و درگیر به هم ساخته که نتوانسته اند اهداف و منافع خود را خود فورمول بندی و با لواسطه یک سیستم باز آنرا مجال تحقق دهند. بهمین لحاظ حایز اهمیت است تا ما قبل از آنکه بشنویم که دیگران از ما چه میخواهند، با تبادل نظر و راٌی بپردازیم که ما خود چه میخواهیم و منافع ملی ما کدامها اند. اکنون این یک مسئولیت تاریخی است که چگونه روی این مساٌله  " در یک مکان کوچک" با اهداف بزرگ به تبادل نظر بپردازیم، چه در یک سایت انترنتی و یا در داخل یک جلسه لویه جرگه.

با درد و دریغ در  قریب به ده سال گذشته تلاش های زیادی توسط  احزاب سیاسی و تنظیمی  که در یک مقطع زمانی در حاکمیت سیاسی هم قرار داشتند، صورت گرفت تا با تفاهمات و جورآمد ها جنگ ختم گردد  ولی وضع نا هنجار سیاسی بدون تغیر باقی مانده است. بدین معنی که مسآله اصلی و گرهی یعنی صلح و ثبات دائمی مطرح گفت شنود های سازنده و عاری از اهداف پوشیده سیاسی قرار نگرفته است. با وجود آنکه بعض  طرح های ارائه گردید ولی هیچ کدام تمائل حسن نیت را نتوانست بر انگیزد.

حرکت طالبان هرگونه شیوه زور و ارعاب را بکار گرفت ولی قلوب مردم را بدست نیاورد. مردم افغانستان در آنزمان از شکم های گرسنه ، زور و ارعاب ، توهین در محضر عام، بیکاری ، عدم مصئونیت در داخل مسکن رنج شدید میبردند . به گفته بعض از شهریان مظلوم کابل باید انتظار عید قربان را میکشیدند تا گوسفند های قربانی شده در امارات و عربستان سعودی را به عنوان خیراتی به دست میآوردند و یک روز دریک  سال خیالات خویش را در دربار گوشت گوسفند خوران میافتند. اگر جنگ و جرایم جنایی در این دوره کمتر بود ولی  همه عوامل رنج و محرومیت وجود داشتند. در نهایت کنفرانسهای بن هم به یک معاملات کومیک مبدل گردید. 

اکنون رئیس جمهور کرزی تلاش مینماید فقط خود را به جرگه های فرمایشی و روابط پس پرده متمرکز سازد که آنان بیشتر به سازشها و معامله های خطرناک می مانند  تا یک توافق ملی وطنی.  جنگ و کشتار ادامه دارد و خطرات از هم پاشیدن کشور و بحران اعتماد و تحریکات ملی و زبانی دارند به معضلات بزرگ تر تبدیل شوند.

پس باید بر این مساٌله تاٌکید دوباره و چند باره نمود که  کدام نقاط مشترک و اهداف مشترک برای تمامی آنان که فارغ از وابسته گی های نظامی-سیاسی با همسایگان و دیگر خارجیها هستند، مطرح بحث باشد:

 من در این نوشته با هیچ فرد ویا سازمان چپ، راست ، معتدل و یا سازمانها و تنظیم های جهادی طرف نیستم. با آنکه نویسنده خط فکری و سیاسی- اجتماعی خود را دارد ولی اکنون بحیث فرد ترقی پسند راه های عملی را به جستجو میگیرم تا زمینه های تبادل بیشتر افکار و سمت یابی نظریات منطقی تر و عملی ترکردند  و قرار گرفتن به طرف  خطوط نزدیک ممکن گردد که منافع ملی و توافقات مبتنی بر آن در گرو یک توافق ملی و وطنی باشد، البته مرتبط با لویه جرگه مشورتی و مبتنی بر نقاط قابل بحث زیرکه در پیش رو است:

یک: تضمین و تعهد آمریکا مبنی اینکه هر گونه روابط و موضع دوگانه کشور های خارجی در برابر طالبان و برگشت دوباره سیستم وحشت و دهشت قرون اوسطائی  طلبانی به ضرر صلح ، ثبات دائمی و استقلال افغانستان خواهد بود ، در یک متن وضاحت یابد، مگر اینکه طالبان با احترام و پزیرش قانون اساسی و جامعه  مدنی ، حقوق یکسان تمام اتباع مخصوصاٌ از زنان به پروسه صلح بپیوندند.

دو: تضمین اینکه هر گونه  موافقتنامه استراتیژیک محدود به یک زمان معین خواهد بود، همچنان  الی ختم میعاد چنین موافقتنامه باید پیش تضمین های دیگری  داده شود که همکاری وسیع در ارتقای توانائی قوای مسلح در دفاع و حراست  از منافع ملی ، حاکمیت و سرحدات کشور در برابر هرگونه تعرض خارجی تسجیل گردیده باشد.

سه: ارائه تعهدات و تضمین های دولت پاکستان در قطع کمک و حمایت از طالبان بحیث یکی از پیش تضمین ها و ضمیمه توافقنامه با آمریکا گردد.

چهار -    تضمین اینکه  مهار مافیای زورگو و مسلح قدرت ، فساد و مواد مخدر که تا کنون بحیث دلالان میان دولت افغانستان ، پاکستان، ایران با جرئت و اطمینان از مصئونیت تعقیب عدلی و قضائی  امرار موجودیت و تسلط کرده اند، در سند وضاحت یابد.

پنج: تعهد بر ختم و عدم احیای استفاده از سرمایه گزاریهای سیاسی و اوپراتیفی  در برابر  اینکه تمامی نیروهای موثر سیاسی افغانی عاری از هرگونه فشار و اثرگزاری خارجی به یک توافق ملی " قرارداد اجتماعی-سیاسی" بخاطر امنیت و ثبات دائمی ، قانونی ساختن حیات اجتماعی و سیاسی اتباع کشور نایل آیند .

  شش: تعهد و تضمین اینکه ایالات متحده و  دولت افغانستان و سرزمین کشور هیچ گاهی وسیله و تخته خیز و مداخله علنی و یا مخفی نخواهد بود بلکه هدف تضمین یک ثبات نظامی، سیاسی و اجتماعی کشور خود مان خواهد بود تا کشور مجال آنرا دریابد که زخم های چندین ساله اش را الیام ببخشند.

هفت: تضمین اینکه افغانستان صلاحیت هر گونه بررسی و تعقیب عدلی و قضائی ان عده منسوبین نظامی آمریکائی  را که مرتکب جرایم شدید جنگی و ضد بشری و دیگر جرایم جنائی میگردند را بخود محفوظ دارند.

هشت: تضمین اینکه قوای مسلح افغانستان در مدت زمان میعاد مورد توافق مجهز به تمام وسایل تعرضی و دفاعی نظامی دسترسی داشته باشد.

نهم: تضمین اینکه دولت افغانستان با تمام امتیازات بحیث یک دولت مستقل صلاحیت خود را برای قرار داد های مشابه با دول دیگر حفظ مینماید.

ده: ایالات متحده آمریکا با موجودیت احتمالی اش در افغانستان مبارزه اش را صرفاٌ بر ضد تروریزم، و لانه های اصلی آن در پاکستان ادامه میدهد.

پایان

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
تداوی مریضان در شفاخانه 400 بستررنگ قومی گرقته است (11.21.2013)
چپاول وويراني درکابل ( قلب وطن) (11.21.2013)
جنگ مواد مخدردرافغانستان (11.17.2013)
بخش سوم احقاق حقوق مردم و یا اتلاف ان (11.17.2013)
پرچمداران ح. د. خ. ا با قلبهای مملو از عشق به وطن ودفاع از منافع مردم ، مردانه جام شهادت نوشیده اند إ (11.16.2013)
تومار مردم سالاری (11.16.2013)
نگاهی به جاده ناهموار انتخابات (11.16.2013)
نقش هاي عريان وجنايات بي پايان! « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور» بخش دوازهم (11.16.2013)
دروغ شاخدار؟ ! (11.06.2013)
بخش دوم احقاق حقوق مردم و یا اتلاف ان ? (11.06.2013)