Sunday, 05.20.2018, 12:20pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل ; ارائه طرح مشرانو جرگه برای جلوگیری از توهین به مجاهدین ; دوست فرهیخته و گرانقدر جناب سادات ; تابوی 1- اف بار دیگر تحت شعاع پارلمان هالند ; ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، اسطوره شعر، عرفان و شاعر زمانه ها
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
فرخنده باد اول ماه می ، جشن پرشکوه کار و زحمت و روز همبستگی بين المللی کارگران و زحمتکشان جهان!
دوشنبه, 05.01.2017, 10:22am (GMT)


فرخنده باد اول ماه می ، جشن پرشکوه کار و زحمت و

 روز همبستگی بين المللی کارگران و زحمتکشان جهان!


 

01/05/2017

         کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا صميمانه ترين و گرم ترين شاد باشهای خويش را بمناسبت روز اول ماه می، بمثابۀ رويداد بزرگ تاريخی درحيات سياسی و زندگی اجتماعی مليون ها کارگر پيکارجوی جهان، به پيشگاه همه انسانهای زحمتکش ، بويژه کارگران و زحمتکشان سرافراز و فداکار افغانستان عزيز، که درجبهۀ مقدم کار و شگوفايی اقتصاد ملی، از هيچ گونه مساعی وطنپرستانه، دريغ  نه ورزيده اند، تقديم می نمايد.

         درتاريخ مبارزات داد خواهانه ی نيروهای مترقی، مدافع منافع کارگران و ساير زحمتکشان ستمديدۀ جهان، اول ماه می بعنوان جشن کار و زحمت، کوشش و بهم پيوستگی مليون ها انسان زحمتکش درسراسر گيتی؛ از اهميت و اعتبار ويژه ای برخوردار است.

         دراين روز طبقۀ کارگر و کليه زحمتکشان،به رهبری گردان پيشتاز خويش، يکجا با ديگر احزاب و سازمانهای مترقی جهان، خاطره ی ماندگار کارگران شهيد شهر شيکاگو را که درسال 1886 ميلادی، شجاعانه دربيدادسرای " های مارکيت" درخطاب به سرمايه سالاران غارتگر امريکايی، اظهار داشتند:

        « امروز اگر شما صدای حق طلبانۀ ما را بزور گلوله خاموش سازيد؛ مطمئن باشيد که اين صداها ديگر نابود شدنی نيستند و طنين آنها رساتر خواهد گرديد»، گرامی مي دارند و به آرمانهای سترگ طبقۀ کارگر بين المللی تجديد پيمان می نمايند.

        تجليل و بزرگداشت ازجشن پرشکوه کارگر درميهن عزيز مان، با نام ، کار و مبارزات حق طلبانه ی پرچمداران ح. د. خ. ا پيوند محکم و ناگسستنی دارد.

        برای نخستين بار درتاريخ مبارزات انقلابی درافغانستان، کارگران و زحمتکشان کشور ، ازجشن اول ماه می به مقصد نيل به هدفهای بزرگ انسانی، درسال 1347 به ابتکار ، سازماندهی و رهبری مستقيم پرچمداران ح. د. خ. ا تجليل بعمل آمد و بدين گونه صدای اعتراض برحق کارگران و زحمتکشان ميهن که عليه ظلم، استبداد ، ارتجاع و امپرياليسم و بخاطر آزادی، دموکراسی، صلح، ترقی و عدالت اجتماعی بپا خاسته بودند؛ کاخ بيدادگران ستم پيشه و استثمارگر را لرزاند و نماد راستين جنبش حق طلبانۀ مردم را درخود تجلی بخشيد.

       دردهه ی شصت خورشيدی در شرايط حاکميت جمهوری دموکراتيک افغانستان، روز اول ماه می، طی مراسم شانداری با ريژه ی زحمتکشان برگزار می گرديد  و از جايگاه والا و درخور شتايش اين طبقۀ هستی ساز که با دستان توانای خويش شرق را به غرب، شمال را به جنوب و سری را به ثريا وصل ميکند، تجليل بعمل  می آمد.

       طی اين دوره  کارها و اقدام های سودمندی ازسوی ارگانهای حزبی و دولتی ، جهت بهبود وضعيت زندگی وشرايط کار کارگران، دهقانان و کليه زحمتکشان ميهن، به شيوۀ دموکراتيک انجام داده شد، که به نمونه ی مثال ميتوان از موارد زيرين ياد آوری نمود:

      - لغو تفاوت کوپون ميان کارگر و کارمند دولتی و رفع تفاوت ماکولات بين انها؛

      - تنظيم جايگاه کليه کارگران در درجات ده گانه؛

      - ازدياد دوبار معاش کارگران درمدت سه سال ( ازسال 1360 الی 1363 خورشيدی)؛

      - تأمين تفاوت قيمت آرد کوپون؛ توزيع هفت قلم مواد کوپونی بصورت رايگان؛

      - تعيين ميزان و ازدياد در پرداخت حد اقل دست مزد؛

      - ايجاد کلنيک های صحی جديد در 12 موسسۀ بزرگ شهرکابل و تداوی خانواده های کارگران بطور مجانی؛

      - ايجاد مديريت های تخنيک بی خطر درموسسات بزرگ؛

      - اعمار و توزيع منازل رهايشی به کارگران و تأسيس قصبه های کارگری؛

      - ايجاد ميدانهای سپورتی، اتاقهای تبادل نظر و تنويرسياسی؛

      - تأمين اتاقهای خواب مجهز با وسايل مدرن زندگی، ازقبيل : يخچال، راديو، تلويزيون و کولر، برای کارگران که در چاههای نفت به برمه کاری مصروفيت داشتند؛

      - تنظيم مقررۀ جديد و تطبيق آن درجهت عقد قرارداد جمعی ميان سازمانهای اوليۀ اتحاديۀ صنفی و ادارات و موسسات دولتی، مختلط و خصوصی؛

      - تأسيس مکاتب حرفوی وموسسات عالی آموزشی کارگری، برای ادامۀ تحصيلات عالی کارگران و ارتقای سطح مهارت های مسلکی آنان.

       درنتيجۀ اين تدابير و اقدام های سودمند، تغييرات و دگرگونی های چشمگيری درزندگی سياسی- اقتصادی و اجتماعی کارگران و همه زحمتکشان کشورمان، رونما گرديد.

          اما دريغا که اين دورۀ کار و سازندگی، جشن و شکوه زندگی کارگران و زحمتکشان ميهن ما، (

 خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود ) بوسيلۀ انحصارات غارتگر بين المللی، متحدين منطقه يی و عمال جنايت پيشه و سيه دل داخلی آنها به خاک و خون يکسان شد و اکنون زندگی، نه تنها برای کارگران؛ بلکه به تمامی زحمتکشان افغانستان، جهنم دوم ساخته شده است.

         وليک به باور کامل و ايقان شکست ناپذير به عزم راسخ و رزم پايدار و ايمان به اصالت و رسالت کارگران زحمتکش، اين طبقۀ هستی ساز ، در زمانی نه چندان دور در افغانستان عزيز ، باری به گونه ی دهه یشصت خورشيدی ، جايگاه خودرا در جادۀ کار و مبارزه، در پيشاپيش ساير زحمتکشان ميهن ،  احراز خواهد نمود و به روزهای سياه و عمر ننگين شب پرستان خفاش و دزدان و غارتگران نکتايی پوش داخلی و خارجی نقطه ی پايان خواهد گذاشت .    

          - فرخنده باد جشن اول ماه می، روز همبستگی بين المللی کارگران جهان!

         - مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران با ساير زحمتکشان افغانستان، درتحت رهبری پيشاهنگ سياسی آزموده شدۀ آنان (ح. د. خ. ا ) !

        - مرگ بر دشمنان طبقۀ کارگر و کليه زحمتکشان افغانستان و جهان!کميتۀ فعالين

ح. د. خ. ا

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩ اول ماه میروز همبستگی بین المـللی كارگران و زحمتكشان جهان (05.01.2017)
(Responsibility to protect)جوانب حقوقی اصل مسوولیت برای حفاظت (05.01.2017)
تلفات حمله به قول اردوی شاهین به ۱۵۰ نفر رسید (05.01.2017)
همگان آگاهی یافتند که باز بنابر خیانتکاری ارگ نشینان بی آزرم، در سرزمین خورشید سیلاب خون جاری شد. (04.25.2017)
افغانستان بعد ازخاورمیانه هدف بعدی داعش (04.25.2017)
اى كرزيا ز پرسش روز جزا بترس !!! (04.25.2017)
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی (04.25.2017)
معضل تاریخی دیورند مستلزم راه حل حقوقی است (04.10.2017)
روزگار دختران افغان در ایران (04.10.2017)
گداى زنان و اطفال در افغانستان (04.10.2017)