sapidadam

یادداشت هفته (هفته چهارم اکتوبر 2017)
سه شنبه, 10.31.2017, 04:27pm (GMT)

 محمد الله وطندوست

یادداشت هفته

(هفته چهارم اکتوبر 2017)

بنا به تقاضای دوستی خواستم مثبت گرا باشم!

هفته گذشته در ملک خداداد ما، در منطقه و درجهان خیریتی کامل حکمفرما بود!

در کشور از برکت کار آئی مسؤولین نیرو های امنیتی، حادثه قابل تذکری رخ نداده دشمنان مردم افغانستان در سراسر کشورسرکوب ولانه های شان ویران و سرکرده های شان معدوم شده اند.

در برابر دستاورد های بزرگ نیرو های امنیتی و موفقیت چشمگیر آنان، به تشخیص سخنگوی محترم وزارت دفاع ملی ،هراس افگنان مزدور و ترسو با فعالیت های بزدلانه صرف توانستند در دروازه پوهنتون نظامی کشور نه در صفوف درسی آن! پانزده نفر را به شهادت برسانند و چهار نظامی را مجروح نمایند.

حمله در مساجد و اماکن مقدسه با وجودیکه از یک ماه بدین طرف از جانب نیروهای امنیتی، امنیت شان تامین است، حادثه قابل دستاوردی به دشمن نمی تواند محسوب گردد.نسبت نابلدی نیروهای امنیتی درمسجد امام زمان دشت برچی صرف شصت غیر نظامی آنهم آنانیکه در امنیت خود توجه لازم نکرده بودند، به شهادت رسیدند و پنجاه وپنج غیر نظامی مجروح شدند. در ولسوالی دور دست دولینه ولایت غور فقط بیست غیر نظامی شهید و ده غیر نظامی مجروح شده اند.

در پکتیا با وجودیکه شهادت بیست ودو نظامی وبیست غیر نظامی به شمول قوماندان امنیه آن ولایت و مجروحیت چهل وهشت نظامی و یک صد و ده غیر نظامی قابل تأمل است، اما سفر رییس جمهور و بازدید رییس اجرائیه از آن ولایت این غم بزرگ را برای مردم پکتیا قابل تحمل نمود وبا وعده های این دو مقام عالی رتبه دولتی، مردم پکتیا اطمنان یافتند که چنین حادثه یی در آینده تکرار نخواهد شد.

 در اندر غزنی نیز هراس افگنان با کشتن بیست وپنج تن و در میوند قندهار با کشتن چهل وسه نفر بزدلی خود را ثابت ساختند وبس.

سخنگوی وزارت دفاع نیز در برابر این حملات وکارهای بزدلانه هراس افگنان بی تفاوت باقی نماند و با حضور هر شب در صفحات تلویزیون، ثابت ساخت که هراس افگنان از حملات منظم در برابر قوای مسلح مایوس گردیده به حملات متفرقه به نقاط مختلف کشور می پردازند. نیرو های امنیتی بازهم بنا به قول سخنگوی محترم وزارت دفاع در آینده نزدیک همه مخالفین را نابود وبه سزای اعمال بزدلانه شان می رساند. گرچه جناب سخنگوی نمی داند که چه مقدار وسایط نظامی به اختیار مخالفین قرار گرفته است که در هفته گذشته مورد استفاده آنان قرار گرفت،اما مطمئن است که این وسایط بزودی نابود ویا دوباره باز گردانیده می شود!  لابد در این مورد پلان دقیق و اقدامات معجزه آسا در نظر است.

ـ در هفته مورد بحث امریکا از نابودی لانه های هراس افگنان در خاک پاکستان خبر داده و پاکستان از ترس امریکا به کشیدن حصار در مرز دیورند مصروف گردیده و حتی در زازی میدان مناطقی را مین فرش نموده است. این کشور بیچاره از ترس راهبرد جدید امریکا و اظهارات رییس جمهور افغانستان مبنی بر قلع و قمع هراس افگنان، در کنر موشک پراگنی

بی نتیجه را آغاز نموده و پاسگاه هایی را در داخل خاک افغانستان احداث نموده است . گرچه نیرو های امنیتی ما بر نابودی این پاسگاه ها و توقف موشک پراگنی ها تاکید دارند؛ اما آن کشور ترسو(!) هنوز به موشک پراگنی و فعالیت های بزدلانه خود ادامه می دهد.

ـ سفر وزیر خارجه ینگی دنیا در عربستان، استقرار اسلام معتدل را بجای اسلام افراطی و روگردانی دولت آل سعود را از بنیاد گرائی مذهبی نوید داد .چنانکه ولیعهد آن کشور اظهار داشت، دولت سعودی از افراطیت و بنیاد گرائی که در سی سال اخیر به آن معتاد شده بود، به زودی رو گردان خواهد شد و به اسلام معتدل رو خواهد آورد! لابد دیگر هراس افگنان و بنیاد گراها از جانب عربستان سعودی تمویل، تجهیز و حمایت نخواهند شد و در افغانستان بن لادن ها و الظواهری ها صادر نخواهند گردید. این خبر مسرت انگیز که از برکت سفر جناب تلرسن به عربستان به جهانیان رسانیده شد،باعث سرور و خوشی رهبران افغانستان نیز گردیده رییس جمهور، رییس اجرائیه و مشاور امنیت ملی کشور وقتیکه از این مطلب آگاه شدند و تشریف آوری جناب وزیر خارجه امریکا در میدان هوائی بگرام به گوش شان رسید، بیدرنگ به میدان هوائی بگرام شتافتند، تا قبل از دیگران چنین مژده جان بخش را از زبان وزیرخارجه مستقیما بشنوند و اگر لازم بود، مردم افغانستان را از آن آگاه نمایند. اینکه عده یی کوته نظران بی خبراز سیاست و کیاست!رفتن رییس جمهور را در میدان هوائی نا درست می دانند، در گمراهی و بی اطلاعی محض قرار دارند!

چون هیجان سفر وزیر خارجه و دستاورد های آن بسیار عظیم وبزرگ بود، در بگرام فرصت گفتگو در موارد دیگر میان نماینده عالی رتبه کاخ سفید و ارگ نشینان کابل میسر نشد ، نا گزیر رییس جمهور متفکرکشور بدون اطلاع بر دیگران و حتی بدون دعوت ارباب خبر و رسانه ها ،راه دهلی پیش گرفت و صحبت های باقی مانده را با جناب تلرسن آنجا ادامه داد. نتیجه اینکه هراس افگنان دشمنان مشترک مردم امریکا ،هند و افغانستان تشخیص داده شد و لابد هر سه کشور مشترکاً در برابر افراطیت و هراس افگنی با قاطعیت عمل می کنند.

آیا چنین تعهدات جامه عمل خواهد پوشید ویا بعد از رسانه یی شدن ،به آرشیف سپرده خواهد شد وبالاخره روزی در تاریخ از چنین توافقی یاد آوری خواهد شد؟ سوالیست که فعلا جواب ندارد.اما مثبت گرائی حکم می کند که در این مورد باید خوشبین بود!

 

ـ در پهلوی سفر پر سر وصدای وزیر خارجه مقتدرجهان و اقدامات بزدلانه هراس افگنان وطنی ، کمیسیون انتخابات نیز با اقدامات غیر مترقبه توجه هموطنان را بخود معطوف داشت. این کمیسیون پنج نفر از کارمندان عالی رتبه خود را بر طرف نمود که باعث اعتراض عده ای از کارمندان آن نهاد به شمول معاون کمیسیون سمع شکایات انتخابات گردید .تا جائیکه خانم حمیرا حقمل این اقدام را غیر قانونی و تبعیض آمیز دانست و به لوی سارنوالی از این اقدام شکایت کرد.اینکه لوی سارنوالی به این اعتراض جوابی خواهد داد یا خیر؟ باید منتظر بود.

در پهلوی این اقدام ،کمیسیون انتخابات اعلان نمود که در انتخابات آینده باز هم از کارت های توزیع شده قبلی استفاده خواهد شد و این همه سر وصدا بمنظور برقی ساختن انتخابات جائی را نخوهد گرفت! گرچه جامعه مدنی و دست اندرکاران مطبوعات، انتخابات سال آینده را متفاوت تر از انتخابات گذشته نمی دانند و حتی امکان تقلب را بیشتر از گذشته پیش بین اند، اما کمیسیون مستقل و جدید انتخابات با آنکه به تشخیص ارگ به وظایفشان گماشته شده اند، ادعا دارند که انتخابات سال آینده متفاوت از گذشته و فارغ از تقلب و دستکاری خواهد بود. ادعائیکه همیشه و در همه دوره های انتخابات از جانب حکمرانان امریکایی ـ جهادی تکرار شده؛ اما در عمل از صندوق های انتخابات آنانی سر بر آورده اند که  قبلاً در غیاب مردم بنام نماینده گان مردم تعین شده بودند. با وجود چنین تجربه نباید ناامید و بدبین بود!

آخرین حرف اینکه در هفته گذشته جناب دانش معاون دوم رییس جمهورکه  دانش شان روز افزون باد از ابتکار عالی خصوصی سازی سواد آموزی صحبت فرمودند و با ابراز تأسف از بی سوادی بیش از شصت فیصد مردم ، وعده سپردند که با سپردن سواد آموزی در بخش خصوصی در کمترین مدت همه مردم را با سواد خواهند نمود . با چنین اقدام بی سابقه و ابتکاری ، بی سوادی رامطلقاً ریشه کن خواهند فرمود و مردمی با سواد وکشوری کتاب خوان به جهان تقدیم خواهند داشت!

این ابتکار اگرچه دیر هنگام است؛ اما به مصداق ضرب المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» می توان امید وار بود که در زمان کوتاه و شاید هم در دوره کاری حکومت وحدت ملی(!) این مأمول بر آورده گردد و جهان چنانکه شاهد شهکاری های فراوان ما در عرصه های دیگر است، در این عرصه نیز شاهد دستاورد های عظیم دولت خدا داد ما باشد!