دوشنبه, 08.20.2018, 04:37am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته
سه شنبه, 11.07.2017, 06:08pm (GMT)

ح. تلاش

انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته

هرچند “ بورژوازی انقلاب اکتبررا، مانند انقلابات کارگری پيش‏ ازآن، از لحاظ فزيکی شکست داده است ... اما آرمان‌های اين انقلاب را نتوانستند و نمی ‌توانند از بين ببرند”. زيرا روح، خاطره و اثرات داخلی وبین الـمللی اين انقلاب درذهن وتاروپود وجودهمه انسان های آگاهِ ضد استثمارو ضد استبداد وستم ملی وطبقاتی ودروجود همه انسان های دردمند، زحمتكش ورنجبركه نیل به عدالت اجتماعی را فقط در تٱمین آزادی، دموكراسی واقعی و توزیع عادلانه ﯼ نعمات مادی... می نگرند، زنده است.

ﻣﺎ دراوضاعی به ﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ صدمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبرمی روﯾﻢ که هنوز هم سایه ی مرگبار ﺭﻛﻮﺩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﻭﻋﻤﯿﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ و طبقاتیی سرمایه داری ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ؛ که ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮒ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﻭﻏﺎﺭﺗﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﯿﺶﺍﺯﭘﯿﺶ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ، ﻣﻀﻤﻮﻥ و جایگاه ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ انقلاب اکتبرﻭﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻫﻪ ﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ، ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ اكتبر، ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﯼ بی همتا و پرافتخاری است، كه درتاریخ مبارزات طبقاتی بشریت تحت ستم ویا طبقه ی” بی چیزو رنجبر” وبرده وبنده، برای اولین باردرتاریخ مبارزه طبقاتی انسان هستی آفرین وتاریخ بشریت، با سرنگونی رژیم  مستبد، سرکوبگر و پولیسی تزاری؛“ حاكمیت / سیاسی / خودرا پی افگند “ و زمینه سازآن گردید تا برخلاف انقلابات گذشته؛ نه برای تغییر شیوه ی استثمار، نه برای ادامه و” تحمیل شرایط مالكیت خود سر... استثمارگران تازه به قدرت رسیده ...”  ونه برای حفظ” حاكمیت گذشته  بر حال”؛ بلكه باكوبیدن میخ برتابوت نظام استثمارگروانهدام مالكیت خصوصی بروسایل تولید... كه بنیاد و بستر اصلی استثمارگروه عظیم ازانسان ها بدست گروه کوچکی از استثمارگران بود، شرایطی را برای“ارتقاء پرولتاریای سازمان یافته وآگاه، به مقام طبقه ی حاكم مساعد گردانید.

«...پس از صدها وهزاران سال براى نخستين بار اين شعاراز يک انتظار مبهم و زبون به يک برنامه سياسى روشن و“دقيق” به مبارزه مؤثرميليون ها ستمکش تحت رهبرى پرولتاريا، به نخستين پيروزى پرولتاريا، به نخستين پيروزى درامر محوجنگ ها، درامر اتحاد کارگران کليه کشورهاعليه اتحاد بورژوازى کشورهاى مختلف، آن بورژوازى که هم صلح وهم جنگش بحساب بردگان سرمايه، بحساب مزدوران، بحساب دهقانان، بحساب زحمتکشان است، مبدل گرديد...» ( لنین 1921)

بدین ترتیب انقلاب كبیر اكتبردر تاریخ جـوامع بشری ، برای بارنخست زمینه های مادی و معنوی زندگی توده هاي  وسیع زحـمتكشان شهر و ده، اعم ازگارگران، دهقانان ، كهن سالان، زنان، کودکان، پیشه وران... سربازان را درروسيه ی شوروی ومتعاقباً درجمهوریت های دیگرآن (كه بطوركلی نام اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستی را بخود گرفت) مساعد نموده ورفته رفته به یكی از كشورهای عظیم وپیشرفته  جهانی از نگاه اقتصادی، فرهنگی وعلمی مبدل گردید.

ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

«... در دو برنامه پنج ساله نخستين، توليد صنعتی به طورمتوسط با نرخ 11 درصد رشد کرد. ازسال 1928 تا 1940سال، سهم بخش صنعت از28 درصد به 45 درصد اقتصاد کشور رسيد...نرخ بيسوادي از 65 درصد به  20درصد کاهش يافت.شمارفارغ التحصيلان مدارس عالي، مدارس تخصصي، و دانشگاه ها جهشی چشمگيری داشت. برای نخستین بارماهواره و انسان (فضانورد) را درمدارزمین قرار داد؛ افزون براين، دولت برای تامين تحصيل رايگان، خدمات صحی رايگان و بيمه اجتماعی آغاز کرد، و پس از1936يارانه هایی براي مادران تنها، كم فرزند ومادران كه فرزندزیاد داشتند، در نظر گرفته شد... اين همه  دستاورد ها  حيرت انگيز ودر طول تاريخ بی سابقه بوده است.... »

به همین گونه “ درسال  1946کل محصولات صنعتی ازسال 1940 پيشی گرفت و درسال  ۱۹۵۲ ازدو و نيم برابرمحصولات  نسبت به سال 1940 فراتر رفت...و به محرومیّت های اجتماعی ازجمله بیکاری، بیسوادی پایان بخشید... “.

 در بُعد جهانی و درست در مطابقت كامل با این اندیشه ی لنین كه ” بدین سان انقلاب سوسیالیستی تنها و به طورعمده مبارزه پرولتاریای انقلابی یک کشور جداگانه علیه بورژوازی خودی نخواهد بود. نه، بلکه این مبارزه همه مستعمرات و سرزمین هایی خواهد بود که از امپریالیسم ستم می بینند، این مبارزه همه کشورها علیه امپریالیسم جهانی خواهد بود... “ ، انقلاب الهام بخش اكتبر، سبب بیداری و حركت آگاهانه و متشكلانه ی كارگران و زحمتكشان جهان و اتحاد و همبستگی آن ها غرض مبارزه ی مشترك بین المللی شان علیه استعمار، استثمار، راسیسم، اپارتاید، فاشیسم ... و رهایی بشریت تحت ستم، استبداد واستثمارِ جهان سرمايه داري و آمپریالیسم، گردید؛ كه  نمی توان از اثر گذاری مستقیم آن درایجاد ، رشد، قوام و موفقیت های چشمگیرجنبش های رهایی بخش ملی و حركت های استقلال طلبانه ی ضد استعماری درسراسرجهان، از جمله در كشورهای افریقایی، امریكای لاتین وهمینطور درحركت استقلال طلبانه و قیام مسلحانه ی مردم با شهامت افغانستان، نیم قاره ی هند و... از قید بند گی واسارت استعمارگران جهانی و پیروزی انقلاب چين در سال1949  و رفتن آن كشور به سوی ساختمان جامعه ی سوسياليستی وظهوروحضورفعال جنبش های ملی و فراملی درسراسرجهان و مبارزه ی مشترك شان در راه صلح، ترقی، دموکراسی و تحولات  اجتماعی، با تعصب وكوربینی و خشک اندیشی، انكار نمود.

انقلاب اكتبـربا وصف شكست آن “هرقدرازمادورمیشوداهميت / آن/ روشن تر ميگردد“;و

  صحت این گفته ی"لنین"را، امروزماازموج عظیم بیكاری، مرض، تحقير، سرکوب، بی حقوقی، تبعيض‏، محروميت، فقر، اعتياد، تن فروشی، ظلــم وستم وانواع مصیبت های فلاکت بارودردناک اجتماعی- اقتصادی دیگرکه دامنگیربخش وسیعی ازكارگران وزحمتكشان اتحاد شوروی سابق ومجموعه ی كشورهای قبلاً سوسیالیستیی اروپای شرقی گردیده است، به سهولت می توان دریافت.

...تجارت سازماندهی شده "انسان" در اروپا، پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ ‌هاي يوگسلاوی سابق در 1990 ميلادی شدت يافت.

عقد "قرارداد شنگن" (Schengen Agreement)  در 1993 و حذف مرزهاي جغرافيايی دراتحاديه اروپا، به نقل وانتقال دختران وزنان جوان از كشورهای اروپای شرقی (اوكراين، مجارستان، بلغارﯾﻪ، روماﻧﯿﻪ، استوﻧﯿﺎ...) به اروپای غربی (آلمان، انگليس، سوئيس، فرانسه، هالند، بلجيم...) انجاميد.

البته در ابتدا زنان به عنوان پيش خدمت، نظافت چی و پرستار خانگی مجبور به مهاجرت مي ‌شدند، اما رفته رفته با افزايش نرخ بيكاری در خود كشورهاي دومي، اين مشاغل به افراد مقيم، سپرده شد، اما تجارت زنان از كشورهاي اروپاي شرقی متوقف نشده و تنها در راستای اهداف منحط اخلاقی و جنسی دلالان، به شكل ديگر مبدل گرديد.

...طبق آمار اتحاديه اروپا، تعداد زنان قرباني بردگي جنسی در اين قاره به سالانه 500.000 نفر افزايش يافته و تجارت غيرقانونی انسان، رقمی بالغ بر 10 ميليارد دلار را به جيب تاجران سرازير می ‌كند.

كشور مولداوی در زمينه بردگي ناشی از فقر و هم چنين فروش دختران و زنان جوان، در اروپا و چه بسا در جهان پيشتاز است. فرزندان و خانواده زناني كه هر روز به كشورهای ديگر فروخته می ‌شوند، ديگر كوچكترين خبری ازآنان دريافت نمی‌ كنند. تاجران انسان و دلالان زن در مولداويا، طعمه‌ هاي خود را ﻧﻤﺮﻩ گذاري كرده و با خريد و فروش آنان، بستر سوء استفاده ‌هاي حيواني و تجاوز را فراهم مي‌ كنند.

زنان و دختران فقيری كه از مولداويا به تمام اروپا ﺑﻮﯾﮋﻩ كشورهای مانند اوكراين و تركيه  فرستاده مي‌شوند، غالباً بايد تحت دوره‌های درمانی پزشكی قرار گيرند، اما به دليل عدم ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ مالی بعضاً يا جان می ‌سپارند و يا تا پايان عمر از بيماری‌های جسمی و روحی روانی متعددی رنج می‌ برند.

طبق گزارش اتحادیه اروپا، لیتوانیا در سال 2009 بیشترین نابرابری در درآمدها را داشته است (3/7) و سپس لتونی و اسپانیا هر کدام (9/6). اسلوونیا ومجارستان جزء کشورهائی می باشند که نابرابری دردرآمد آنها بالا نیست (هرکدام 4/3) و اماسوئدن وجمهوری چک هرکدام ( 5/3)، آلمان با 5/4 در مرز قرار دارد.


و در روسیه  پیش‌ بینی شده گردیده بود که در سال 2015 از جمعیت 143 میلیونی روسیه تقریبا 10 میلیون نفر به جمعیت 1/ 16 میلیون نفری که هم‌اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اضافه خواهد شد؛ وﺍﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ درسال های حیات اتحاد شوروی، به برکت دست آورد های انقلاب اکتبر، صرف ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ!

افزون برآن، صد ها هزار کودک بی سرپرست دراین کشوردرخیابان ها بدون سرنوشت به سر می برند؛ چیزی كه در زمان اتحاد شوروی با ، اصلاً وجود بیرونی نداشت؛ واین خود بیانگراهمیت و عظمت انقلاب کبیراکتبربوده است.

تغییرات ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ اجتماعی و اقتصادی که پس ازفروپاشی اتحاد شوروی،از جمله درروسیه به وقوع پیوسته است ”... به خصوص زنان و کودکان را تحت فشار قرارداد...، استخدام زنان در شغل هایی با درآمد پایین تمرکز یافته و بیکاری درمیان زنان بیشترازمردان است. در سر تا سر روسیه، تعداد بی خانمان ها، بیکاران وافراد کم درآمد به گونه ی چشمگیری (برعكس زمان موجودیت اتحاد شوروی)، افزایش یافت...”

افزون بران با گذشت ﺑﯿﺶ ﺍﺯ دو دهه ختم “ جنگ سرد“، وفروپاشی شوروی كه به آن روز، نام “ تفاهم و آشتی ملی“ نهادند وعاشقان“ سر به كف“ هیولای غارتگر جهانی یعنی امپریالیسم ومدافعان سیاست ضد بشری“ نیولبرالیسم“ و “جهانی سازی” و“ تجارت وبازار آزاد”، آن را“ نويد بخش“ صلح وامنیت جهانی وبهبود وضع عمومی زحمتكشان جهان دانسته و جاهلانه و یا ریاكارانه به سود آن تبلیغ میكردند( و تبلیغ می كنند)؛ وبسا كه درسرخط مرام واهداف به اصطلاح دموكراتیك خود قرارداده وآن را یگانه تفكرو شیوه حركت” ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ بشرخواهانه “ و  راه رشد طبیعیی اجتماعی واقتصادی غرض تٱمین عدالت(!) اجتماعی، دانسته اند؛ اما با تلخی باید یاد ﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩ كه ما برخلاف، شاهد، یورش وحشیانه ﯼ نظامی وتوسعه طلبانه ﯼ سرمایه داری جهانی برسرزمین های دیگران، بوده ایم. ازجمله ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ: يوگسلاوی درسال (1990) و متلاشی ساختن آن كشور؛هجوم وحشیانه وخونین به كشورما افغانستان و تبدیل آن به پایگاه دایمیی نظامی خود؛ اشغال كشورمستقل عراق (2003) به بهانه ﯼ نابود كردن “سلاحهای كشتار جمعی“ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ، ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻭ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﺢ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ...ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭﯾﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻭ وحشی صفتان بی رحم ( ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ « ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ» ﻭ «ﺩﺍﻋﺶ»...) برای نیل به اهداف منفعت ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ، توسعه طلبانه ﻭ ﺍﺯﻗﺒﻞ ﭘﯽ ریزی شده ﯼ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، به ويژه آمريكا، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯼ ﻭ ﺑﺸﺮﯾﺖ.

ﺍﻣﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯿﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ:

آمارها از وضعیت بیکاری در ایالات متحده آمریکا طی سال 2014 نشان می داد که نرخ بیکاری ...بر خلاف پیش بینی ها، روندی صعودی داشته و ...به رقم 7،6 درصد جمعیت فعال این کشوررسیده است. 20 میلیون نفر در خانواده‌هایی با درآمدی پایین ‌تر از خط فقر زندگی می‌ کنند که یک ‌سوم آن ‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند... گزارش مؤسسه آمریکایی  بنام "مرکز ملی خانواده‌های بی‌ خانه" از بی‌ خانمان بودن قریب به ۲٫۵ میلیون کودک حکایت می‌کرد؛ کودکانی که قربانیان متغیرهایی همچون مادران بیوه، تبعیض نژادی و درآمد کم خانواده‌های خود هستند... بسیاری از کودکان بی‌خانمان آمریکایی در آستانه‌ ی از دست دادن خانه‌های ‌شان هستند، اقامت و اسکان ثابت ندارند و در مکان‌هایی که برای انسان‌ها تعیین نشده یا نوعی از اقامتگاه‌های موقتی زندگی می‌کنند. این آمار بیانگرنبود عدالت اجتماعی، موجودیت شگاف عمیق بین فقرثروت... و رکود بزرگ اقتصادی چند ساله در این کشور بوده و باشد. درست عکس شرایط زنده گی اجتماعی و اقتصادی درجمهوریت های اتحاد شوروی وقت.

به اساس گزارش وزارت کار آمریکا ، نرخ بیکاری در این کشور در... سال 2015 را  حدود شش درصد جمعیت فعال آن که بیش از نه میلیون و ۳۰۰ هزار نفرمی باشد، می رسد....

ﺍﻓﺰﻭﻥ برآن، صنعت فحشاء وتجارت سکس درآمریکا {این مدافع (!) حقوق بشر} بالغ بر 13 ملیادردلار در سال، سود آوری مالی برای این کشور دارد که این رقم ازمجموع سود خالص همه شرکت های تکنولوژی مشتمل بر گوگل ، نت فلیکس، اپل ، آمازون، ای بی ، میکروسافت، ارث لینک و یاهو بیشتر است....

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪ ﮔﯿﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔترﯾﻦ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻛﻪ ﺯﯾﺮﻧﺎﻡ برقراری  دموکراسی(!)، "مبارزه با تروریسم"، ﻋﺪﺍﻟﺖ اجتماعی“...، ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻛﺮﻩ ﯼ ﺧﺎﻛﯽ، ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﯽ ﻫﺎﯼ وحشیانه و ویرانگرانه و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﻣﯽ ﻛﻨﺪ!

.......................

ﺍﻣﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ  ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﺩﻫﺸﺘﻨﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. میلیون ها تن در این سرزمین به خاک و خون کشیده شده، از درد فلاکتبار بیکاری رنج برده و زیر خط فقر قرار دارند ﻛﻪ  درآمد روزانه آنها درحدود یک دالر امریکایی تخمین شده است.

       گرسنگي و فقر، زندگی چندين ميليون تن از هموطنان ما را درمرکز و ولايات تهديد مي كند نبود ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺍﺯﺳﻮﯼ ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﻭ و خود کامه و مافیایی و ﻓﺎﺳﺪ درزمینه زیرساخت ‌های اقتصادی، رشد روزافزون بیکاری وپایين بودن سطح اقتصاد مردم، افزایش قیمت مواد غذایی... ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ  میزان فقر درافغانستان به طورسرسام آوری، بالابرود.

ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﯾﺪﺍﺗﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ کشوردر دست مافیای اقتصادی و قاچاقبران مواد مخدر، ﻣﺎﻓﯿﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﭼﭙﺎﻭﻟﮕﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ما ...ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻢ، به جای امنیت شغلی ﻭ ﺟﺎﻧﯽ; فقر، بیکاری، فحشاﺀ؛ جرم ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ؛ وﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ مواد مخدر؛ دوام جنگ و ترور ...ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺘﻤﻜﺶ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﯿﻬﻦ،بگونه ی مضاعف ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ.

ﻛﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻗﻪ ﯼ ﺍﻃﻔﺎﻝ درافغانستان

فقر شدید در میان بسیاری از خانواده ها و بی کاری روزافزون در کشور و نیز بی سرپرستی شماری از اطفال، باعث شده که هزاران کودک در مرکز و ولایت های افغانستان با محرومیت از تعلیم و تربیه مجبورن به سخت ترین کارهای شاقه مشغول گردند. افزون بر آن، دسترسی نا کافی به آموزش و پرورش، تلفات در جریان رویداد های جنگی، قاچاق، اختطاف و تجاوز جنسی...ازجمله مصیبت های جانکاهی اند که دایمن، دامنگیرکودکان بی دفاع میهن بوده و می باشد.

کارهایی که اطفال انجام می دهند حاصل و دستمزد بسیار اندکی دارد و بدتر از آن اینکه شرایط بسیار سخت و ناامن کاری بر آن ها حاکم است. مثلاً بسیاری از اطفال مجبور اند تا دیرهنگام شب روی جاده ها به کارهایی همچون حمالی، شاگردی، کاردرمزارع، دستفروشی، موتر شویی، بافندگی، ﻛﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، خرده فروشی وغیره تن دهند که می تواند آن ها را هم از لحاظ امنیتی در معرض خطر قراردهد و هم از لحاظ صحی.

از میان اطفال کار گر، حدود پنج درصد شان از روی شب کار می کنند؛ و بیش از‌ سی درصد ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻗﻪ، عوارض ناگوار صحی و حتا علاج‌ ناپذیر ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

کشت و قاچاق غیرقابل کنترول مواد مخدر در کشور ، (که در حفظ و گسترش آن، نیرو های اشغالگر، بویژه امریکا، نقش اثر گذار و تعیین کننده و سود جویانه‌ داشته و دارد)باعث شده که در حدود سه ملیون انسان فقر زده در کشور معتاد شوند که از این میان، صد ها هزار تن آنان را اطفال تشکیل می دهند.

ملیون ها طفل در سراسر کشور از حق آموزش و تعلیم محروم اند. مهم ترین دلایل آن ناامنی، نبود آموزگار و مکتب؛ فقر و بی کاری است... و ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ، ﻣﺸﺘﯽ ﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮﻭﺍﺭ.

 .............

درپایان باید گفته شود كه هرچند “ بورژوازی انقلاب اکتبررا، مانند انقلابات کارگری پيش‏ ازآن، از لحاظ فزيکی شکست داده است ... اما آرمان‌های اين انقلاب را نتوانستند و نمی ‌توانند از بين ببرند”. زيرا روح، خاطره و اثرات داخلی وبین الـمللی اين انقلاب درذهن وتاروپود وجودهمه انسان های آگاهِ ضد استثمارو ضد استبداد وستم ملی وطبقاتی ودروجود همه انسان های دردمند، زحمتكش ورنجبركه نیل به عدالت اجتماعی را فقط در تٱمین آزادی، دموكراسی واقعی و توزیع عادلانه ﯼ نعمات مادی می نگرند، زنده است.

ـ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ، صدمین ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺒﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر!

ـ پیروز باد مبارزه ﯼ رهایی بخش کارگران و زحمتکشان افغانستان و جهان!

...................

منابع:

www.persian.euronews.com

www.unamanews.org

www.kadamaei.ir

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي)
» مارکس، سمفونی ناتمام بخش اول
» گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟
» مارکس و ۳۰ سال نخست زندگی او
» (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
» انترناسيونال کارگری
» تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (بخش چهاردهم و پایانی)- خطر تروتسکیسم
» آيا چپ بايد سوسيال دمکرات شود؟
» باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»
» بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری!
» اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
» آمریکای لاتین و انقلاب اکتبر:
» میراث تاریخی و همیشه جاودان انقلاب روسیه
» ارزیابی انقلاب روسیه (۱)
» هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند
» بحران سرمایه ی جهانی و چشم انداز سوسیالیسم
» خود گردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
» غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز یا جعلیات و حقایقی در باره اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز
» ﺑﺸﺮﻣﺤﻮ ﻧﺎﺯﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻛﯿﺴﺖ؟
» ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ
» ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (5)
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (4)
» ﻟﻨﯿﻦ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﯿﻦ
» ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر
» ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ
» ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ
» ﺩﺍﺷﱳ ﻛﺎﺭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺖ
» ﻭﻧﺰﻭﯾﻼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻭﺯ: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
» استراتژی سرمایه داری و خواست دگرگونی در اروپا
» ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم 4
» (3) ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم
» « هوگو چاوز و آينده ی درخشان مردم درونزويلا »
» ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
» رشد"جناح چپ" دراتحادیه ی دانشگاه ها وکالج ها (UCU)دربریتانیا!
» " قاعده دومینو"مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و (بخش پایانی)
» سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق،
» مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه:
» آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا
» جنبش "اشغال "وال استریت ، آغازی برای یک تحول بزرگ
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» ما خیال پرداز نیستیم
» رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان
» احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری
» کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان
» خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4)
» (3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین
» دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
» (iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1
» از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم
» مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
» فصل پایانیی یک دوران و آغاز دوران تازه!
» واقعیات و جعلیات سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی !)12(
» مارکسیسم (3)
» واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
» جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (10)
» نه می شکند و نه می گذرد نگاهی به عمق جنبش مقاومت در کشور یونان
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» مارکسیسم
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (2)
» جعلیات و حقایق افسانه سرائی های پوچ خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری(8)
» باشگاه ضد انقلاب (آسیا تایمز، هنگ کنگ): په په اسکوبار
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!
» چپ میانه در برزخ هویت و جایگاه
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز فاجعه الکلیسم (7)
» برآشفتگان” برابری می خواھند
» موقعیت مبارزه طبقاتی پس از شکست کمون پاریس
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس (3)
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس(۱(
» .1 بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس
» نظرسنجی گلوب اسکن: کاهش اعتماد مردم آمریکا به نظام بازار آزاد
» جعلیات و حقایقپشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"
» سالگرد پیروزی بزرگ ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در جنگ کبیر میهنی
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز انفجار اتمی "چرنوبیل" 6
» بمناسبت ١٤٠- مین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی نابغه
» جعلیات و حقایق نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب (5)
» بمناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز درگذشت زنده یاد احسان طبری
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم (4)
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار(4)
» جعلیات و حقایقی در باره (2)
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (1)


عناوین دیگر:
یادداشت هفته (هفته اول نوامبر) وزیر خارجه ی امریکا، جناب تلرسن (11.07.2017)
مشکل افغانستان مشکل فرهنگی ا‌ست (11.07.2017)
چشم دید ها و گفتنی ها (10.31.2017)
یادداشت هفته (هفته چهارم اکتوبر 2017) (10.31.2017)
پاشنه آشیل افغانستان (10.31.2017)
نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان. (10.31.2017)
انتخاب افغانستان در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد (10.31.2017)
پایکوبی مردار خواران! (10.24.2017)
یادداشت هفته (هفته سوم اکتوبر) کتابی با سابقه دو هزار ساله (10.24.2017)
حساسیت سیاستگران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی: بخش دوم (10.19.2017)