sapidadam

اوزبیکها و ترکمنهای افغانستان در کانادا
دوشنبه, 11.13.2017, 04:38pm (GMT)

اوزبیکها و ترکمنهای افغانستان در کانادا

در سفارت کبرا و قونسولگری های افعانستان در کانادا  بیشتراز 50 دیپلومات کار می‌کند؛ وليک در بین آن‌ها یک هموطن اوزبیک و یااز سایر اقوام تورک وجود ندارد.

درحالی که اقوام تورک افغانستان در کانادا  خود را با تمام قوانین کانادا عیار ساخته و مطایق این قوانین در تمام امور کانادا سهم فعال میگیرند و کانادا را به مثابه ی کشور خویش دوست دارند.

هموطنان اقوام تورک افغانستان در شهر گولف ایالت انتریو مکتب را به ارتباط زبان مادری اوزبیکی ایجاد و تمام وسایل تدریسی را آماده ساخته‌اند و فعلن این مکتب فعال بوده و شاگردان آن بوسيله ی معلمین مجرب تدریس می شوندو همه ساله شاگران از آن مکتب فارغ میگردند.

علاقمندی اقوام تورک افغانستان در کانادا  به تدریس فرزندان شان بیشتر از وقت دیگر است.

چون می‌بینند که کانادا یک کشور نهایت پیشرفته، آباد و آزاد است و اين پيشرفت را ناشئ از درک مردمش از علم و دانش میدانند و به این جهت در تربیه ی اولاد های خود نهایت علاقمند هستند.

مسائل علوم  دینی در مسجد بزرگ که در شهر گولف اعمار نموده اند بصورت دقیق تدریس می‌شود و فرهنگ میهنی را بسط و توسعه میدهند.

در جشنهای ملی مردم کانادا  سهم فعال میگیرند و اعیاد خود را یکجا با کانادیان، به گونه ی شاندار تجلیل می کنند.

با جلب توجه و همکاری سایر انجمن‌های تورکی تبار مقیم کانادا  مجسمه دانشمند بزرگ و معروف کشورمان امير علی شیر نوايی را در یکی از هال های با پرستیژ  تورنتو گذاشتند

که مايه ی افتخارهر یک از شهروندان افغانستان در کانادا می باشد و اخبار ان را، ما در رسانه‌های کانادایی دیدیم و خواندیم.

  کتاب‌ رهنمای مهاجران  برای بزرگسالان  به زبان اوزبیکی در اداره ی مهاجرین کانادا بچاپ رسانیده  از آن مهاجران ميهن ما در کانادا بصورت دقیق استفاده می نمایند.

به تعداد 2600 جلد کتاب به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در آن وقت آقای رهین وزیر آن اداره بود،به وسیله ی  استاد فیض الله ایماق تسلیم داده شد.

فعالتهای هنری و فرهنگی این انجمن قابل چشم دید است که در موزیم  بزرگ شهر تورنتو تصویر های بسیار روشن و بزرگ ابوریحان بیرونی، ابونصر فاریابی، ابن سینای بلخی و الخوارزمی را  به نمایش گذاشته‌اند که افتخارات فرهنگی ما را به مردم جهان نشان میدهد.

جمع‌آوری اعانه از طریق فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  به مکاتب و اداره های نیاز مند افغانستان از همه فعالتر جریان دارد.

تورکان افغانستان بخصوص جوانان جنبش کانادا در مسایل فرهنگی و اجتماعی و انتخابات پارلمانی و ریاستی کانادا سهم فعال می‌گیرند و به فرهنگ کانادا خود را وفق می دهند.

تورکان افغانستان در کانادا بخصوص  ایالت انتریو با تشکیلات منظم در انتخاب وکیلان در پارلمان کانادا سهم فعال و سازنده را دارند.

 

مدال الماس که پر عتبار ترین مدال در کانادا است به وسیله ی وزیر اطلاعات و فرهنگ کانادا به سینه ی رئیس فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، بخاطر قدردانی از فعالیتهای فرهنگی، هنری و تدریسی به سینه‌اش تعلیق  گردید که  همه افغانستانی های کانادا به آن افتخار می‌کنند.

مع الوصف و با اين همه فعاليتهای فرهنگی ذکرشده، با دريغ ودرد، در سفارت و قونسولگری های افعانستان در کانادا ، درجمع بیشتراز 50 دیپلومات افغانستانی که کار می‌کنند، شوربختانه در بین آن‌ها یک هموطن اوزبیک و یااز سایر اقوام تورک نیست.

درحالی که اگربه تاريخ گذشته ی مان با عينک روشن نظراندازی نماييم، بوضاحت درمی يابيم ، که دراين سرزمين،" به صد ها و هزارها دانشمند ، شاعر و نویسنده چون: بوعلی ها ، فارابی ها ، مولانا ها ،  خوارزمی ها ،بیرونی ها، نظامی ها ، صائب ها ، نوایی ها ، الغ بیگ ها ، امیر خسرو ها ، گوهر شاد ها ، پروین ها ، شهریار ها و صد ها و هزاران دیگر از میان قوم تورک سر بلند کرده و حکومت داری نموده اند. انها در طول صد ها سال حکم روایی خویش مصدر خدمات بس بزرگ علمی و فرهنگی به جامعه بشری گردیده اند، که مردم سر زمین ما اعم از پشتون ها ، تاجیک ها ، هزاره ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، نورستانی ها ، اهل هنود و غیره در طول سده های گذشته با اشتراکات زبان ، زمین و زندگی با همی رفته رفته خصایل مشترک ملی پیدا نموده و گام های استوار به سوی وحدت و همبستگی ملی که یکی از مؤلفه های اساسی ملت سازی به شمار می آید برداشته اند."

بايست اين اندز ماندگار مولانای بلخ را هيچ گاه فراموش نکنيم که گفته اند:

سخت گيری و تعصب خامی است ـــ تا جنينی کار خون آشامی است

امان معاشر ، خبرنگار مجله زن