چهار شنیه, 06.20.2018, 05:04pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
یادداشت هفته : اعلان آتش بس یک جانبه دولت با طالبان و حمله های انتحاری در کابل و ننگرهار! ; آیا تداوم منازعه تاریخی دیورند به سود افغانستان است؟ ; باشگاه بیلدربرگ: دولت جهانی یا ناهنجاری تاریخی ; عفو بین الملل ایالات متحدۀ آمریکا را به جنایت جنگی در سوریه متهم کرد ; بازی خطرناک واشنگتن با خط قرمزهای چین
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » افغانستان
 
فرخنده باد چهلمين سالروزقيام رزمندگان هفتم ثور 1357!
دوشنبه, 04.23.2018, 05:33pm (GMT)

فرخنده باد چهلمين سالروزقيام رزمندگان هفتم ثور 1357!

روز هفتم ثور1397 خورشيدی مطابق 27 اپريل 2018 ميلادی، مصادف است با چهلمين سالگرد قيام پيروزمندانه و سرنوشت ساز سربازان و افسران پايين رتبه ارتش افغانستان، در برابر اقدام نابخردانه و جنون آميزنظام طراز فاشيستی سردارمحمد داوود، آخرين زمامدارمستبد آل يحی، که می خواست با پيروی از راه ورسم اميرعبدالرحمان خونخوار، محمد نادرغدار ومحمد هاشم جلاد، حق زندگی و فعاليت سياسی را از رهبران، کادرها وهزاران عضو آزاديخواه، ترقی پسند، وطنپرست و مردم دوست حزب دموکراتيک خلق افغانستان؛ دهها هزار متحد سياسی آن و صدها هزار روشنفکر تحول طلب جامعه رنج کشيده و دردمند افغانستان، بگيرد ودراين سرزمين نهضت ترقی خواهی وعدالت جويی را برای هميشه سرکوب خونين نمايد.

 کميته فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان، صميمانه ترين تبريکات و شادباشهای خود و سايراعضای صادق و معتقد به آرمان های انسانی اين حزب شهيدان و قهرمانان را بمناسبت اين رويداد بزرگ که در نتيجه ی آن، برای نخستين بار در تاريخ اين سرزمين، بنياد ظلم، وحشت و فرمانروايی مستبدانه ی يک نظام ستم گستر،( که قدرت، حاکميت و همه ارزشهای انسانی را فقط به خود، خانواده و چند فرد محدود وانگشت شمار وابسته به گروه نام نهاد "غورزنگ ملی" می پنداشت و برای ساير احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی، شخصيتهای علمی و فرهنگی، هيچ گونه حق زندگی سياسی برابر و انسانی را قايل نبود)؛ درسرزمين ابومسلم خراسانی، يعقوب ليث صفار، طاهر فوشنجی ودر ميهن محمد عثمان خان پروانی، غلام نبی خان چرخی وعبدالرحمان خان لودين، برچيده شد؛ به پيشگاه همه رزمندگان شجاع، قهرمانان وفرزندان راستين کوهپايه ها و دهستانهای افغانستان، که با رزم حماسه آفرين خويش ، ازهست وبود نهضت عدالتخواه جامعه مستعد به تکامل افغانستان وستاد رهبری کننده ی آن (ح.د.خ. ا)، دفاع نمودند و به سلطه ننگين سرداران تاريخ زده، درباريان چاکرمنش، غلام بچه گان خوش خدمت(!) ومصاحبان کاسه ليس، پايان بخشيدند و تلاشهای تب آلود ارتجاع سياه قرون وسطايی درکمين نشسته را، توام با برنامه های استعماری و استثماری امپرياليزم جهانخوار،در رأس ايالات متحده امريکا و انگليس، در آن مقطع زمانی نقش بر آب ساختند؛ تقديم می نمايد.

همينگونه به روان پاک همه رزمند گانی که سر دادند، ولی سنگر ندادند؛ تکفير شدند، مگر تسليم نشدند و در فرجام،  بهترين جوهر هستی، يعنی جانهای شرين خويش را در دفاع ازحق زند گی همه فرزندان وطن و مردم در بند کشيده افغانستان در آن روز و در مراحل بعدی اين روند، نثار کردند، درودهای گرم و آتشين می فرستد.

روان شان شاد، رزم و رسم شان پايدار و پر رهرو باد!

هم ميهنان عزيز!

قيام افسران و سربازان برخاسته ازميان همه طبقات و اقشارزحمتکش افغانستان، برای نخستين بار در کشور ما راه علماٌ تنظيم شده را بهدف تحقُق وظايف انقلاب ملی ودموکراتيک، جهت گذار قانونمند ازمناسبات پوسيده فئودالی و نظام سياسی در حال زوال آن، به يک مرحله عاليتر و مترقی تری که جوابگوی نيازمنديهای سياسی ـ اقصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ی افغانستان باشد، بگشود تا اين روند بصورت قانونمند جاده ی وسيع تری را برای گذار دوم، جهت تأمين عدالت اجتماعی ورفاه عمومی در اين سرزمين باز نموده، سعادت و خوشبختی را برای مردم مان به ارمغان آورد.

اما اين که چرا اين قيام نتوانست به اين مأمول مقدس دست يابد و به اسارت و بهره کشي انسان توسط انسان، پايان بخشد؟ چرا ارتجاع جهانی به سردمداری عربستان سعودی وکشورهای غربی برهبری ايالآت متحده ی امريکا؛ بشمول شئونيستهای چين؛ جنگ اعلان ناشده ی 14 ساله را عليه آن آغاز و ادامه دادند؟ چگونه مشتی از عناصر فروخته شده، از دين مقدس اسلام و معتقدات مذهبی مردم ما استفاده ی سوء نمودند؟ سرانجام وطن مشترک همه مان را، بدست های ناپاک خود و استخدام اجيران جنايتکار ازکشورهای عربی، پاکستانی ها، ا يرانی ها و ساير ممالک جهان، ويران وسرنوشت افغانستان و مردم آن را در اختيار بيش از40 کشور غارتگر گذاشتند؛ مزيد بر اشتباهها، انحرافها، کج روشی ها، ظلم و ستمگری ها درمرحلۀ اول اين تحول؛ داستانی است تراژيک و غم انگيز، که در اين رابطه روشنفکران مربوط به طبقات و اقشار ستمگر و ستمکش جامعه ی  ما، هر يک بگونه های متفاوت و مطابق منافع طبقاتی وعمق بينش علمی و ديد سياسی خويش، پاسخ داده و می دهند.

تا جاي که تا کنون ديده شده است، جمعی از روشنفکران رسالتمند، ديدگاههای خويش را در اين مورد بر مبنای دانش جهانبينی علمی و جامعه شناسی علمی و کاربرد اسلوب ديالکتيک ابراز و اين رويداد را در پيوند با رخداد های منطقه و جهان، از آغاز تا انجام، به بررسی گرفته اند.

ازجمله، کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا، اين ارزيابی را بصورت مستدل و مستند در طرح " خطوط اساسی اهداف مرامی و برنامه ح. د.خ. ا " ، منتشرۀ سايت " سپيده دم " بعمل آورده است. همين گونه دراين رابطه درنبشته ی " رخدادهای خونبار دوسدۀ اخيررا چی نام گذاشت؟ " دربخش هشتم ( قسمت های اول ، دوم و سوم ) با استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی، توضيحاتی اقناعی ارائه و در سايت " سپيده دم " به نشر رسيده، که تا کنون دربرابر هردو سند ذکر شده، جواب رد ارائه نگرديده است.   

اما تعدادی از تحليل گران بر اساس پندارهای واهی عصر حجر، با اسلوب متافزيکی در اين باره عقده گشايی کرده تا خاطر ناقرار اربابان سرنگون شده ی داخلی و تيکه داران دين فروش پاکستانی، ايرانی و عربی و انحصارات غارتگر بين المللی را شاد و آرام سازند.

 اين دسته از واقعه نگاران و ناشران رسانه های جمعی، وظيفه داشتند و دارند، تا برمبنای دستور اوليای امور، آنهم به نرخ روز وبه ارزش دالر مقاله و داستان بنويسند و در نشرات خويش ، سفسطه گويی کنند و تا هم اکنون نيز مي کنند وحتا از فاسدترين عناصر بدنام، جنايتکار و انگنت های سازمان "سيا" و اخراج شده از حزب دموکرايک خلق افغانستان نقل قول کرده و بدين وسيله، به باداران خويش انجام خدمت می نمايند.

بگذار تا اين افسانه سرايان هوس باز و داستان نويسان درباری و وابسته به جهان سرمايه، بشمول اپورتونيسهای تسليم شده ی غربی(!) هر چه می خواهند بگويند و بنويسند! سرانجام داورتاريخ در روزهای نه چندان دور به قضاوت خواهد نشست و حکمش را خارج از اراده و تصميم " رسانه های دروغ پرداز( بی. بی. سی" و " صدای امريکا"...) و بدور از نيات شوم اين سردار و يا آن بادار؛ اين مولانای" ديو بندی" ويا آن آيت الله " قُمی"؛ اين وهابی" سعودی" و يا آن اخوانی" ازهری"؛ اين قوم گرای قبيله سالار ويا آن مائوئيست ملی گرای" و دموکرات تابوشکن(!)؛ اين عاشق سينه چاک گلوباليسم (!)، جامعۀ جهانی(!)، اقتصاد بازار آزاد(!) ويا آن خادم ودلال مونوپولهای غارتگر بين المللی، صادر خواهد نمود.

بدون شک و ترديد، سرانجام تاريخ نگاران رسالتمند و متعهد به آرمانهای والا و انسانی جامعه افغانستان، تاريخ حقيقی قرن بيستم را دراين سرزمين خواهند نوشت و آنگاه به پندارهای واهی و ذهنيگرانه ی واقعه نگاران اجير جهان سرمايه و راويان عصرحجر، خط بطلان کشيده خواهد شد و مردم آزاده ی افغانستان بر همه ی اين فرومايه گان، نفرين خواهند فرستاد!

زنده باد مردم آزاده، سربلند و سلحشور افغانستان!

جاودان باد خاطره تابناک شهدای هفتم ثور 1357 و مراحل بعدی آن!

دستهای خونين اشغالگران و جنگ افروزان داخلی و خارجی از کشورعزيز ما کوتاه!

کميته ی فعالين

حزب دموکراتيک خلق افغانستان

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
انقلاب ثور1357خ (04.23.2018)
شقایق ها در آتش و خون! (04.23.2018)
از یادداشت های روزانه :دلسوزی های نمایشی و اقدامات سطحی مشکلی را حل نمی کند (04.09.2018)
حادثه بلخ نشان داد که نباید به سدهای ریگی تکیه کرد (04.03.2018)
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه (04.03.2018)
بحران سیاسی کنونی افغانستان و دیدگاه ما (03.26.2018)
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! (03.26.2018)
اهداف کانال خیزش (03.26.2018)
آمد بهار جانفزا با بوی ها با رنگ ها (03.19.2018)
آیا باورهای انترناسیونالستی با شکست مواجه شده است؟ (03.19.2018)