دوشنبه, 06.18.2018, 05:39am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
پیام تسلیت کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ; درود بر روشنایی! ; اعلان مراسم تدفين و فاتحه ی دگروال محمد ظريف تره کی ; درانتخاباتی،که زير پرچم امريکای اشغالگر برگزار می گردد،جای برای نيروهای دموکراتيک وجود دارد؟ ; یادداشت هفته :در شهر کابل، پایتخت افغانستان،هیچ کسی مصئونیت و امنیت ندارد
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
تاریخی
 
سيرتکامل اجتماعی و فرهنگی بشر دردرازنای تاريخ ( بخش دوم ) مروری بر تاريخ و تاريخنگاری
Sunday, 02.28.2010, 10:56pm

طوریکه قبلأگفته امد،تحولات پدیده امده درقرون جدیده ومعاصرزايشهای گوناگونی  را درعرصه های مختلفۀ حیات اجتماعی بهمراه اورد که در نهایت منجر به نظام سرمایداری جهانی غرب گردیده واین نظام در چتروچنبرۀ ملیتاریسم مبدل به...

سيرتکامل اجتماعی و فرهنگی بشردردرازنای تاريخ
Sunday, 02.14.2010, 10:04pm

عده ای را عقيده بر اين بوده که شناخت ومعرفت انسان از وقوع حوادث،رویدادها،پدیده ها ، جریانات وثبت آنها در دوره های متوالی وعصر های پی در پی که در قید زمان درج وبا مُهر تقویمی  نشانه  گذاری گردد،تاریخ نامیده شده است...

تمدن های آريانای کهن و خراسان باستان ( بخش دوم )
Sunday, 01.31.2010, 11:43pm

درچنين فضاي آگنده از تعصب و بد انديشي صاحبان آراء و نظريات فلسفي مجبور شدند تا عقايد خويش را بيشتر ازسابق با خواست اهل مذاهب وفق داده و بياميزند و نتيجتاً فلسفه  را درهمان شيوه يي بكار ...

تمدن هاي آرياناي كهن و خر اسان باستان (بخش اول
دوشنبه, 11.23.2009, 11:51pm

تاريخ گواه بر آنست که فلات آريانا از كوچيدن دو قوم يا دو گروه طايفه اي بزرگي بنام ماد ها و پارس ها ازطوايف صحرا گرد هند و ارويايي كه در حدود(1500) ق . م از مناطق وسيع دشتي و...

رخداد های خونبار دوسدۀ اخير را چی نام گذاشت؟( بخش ششم )تأ سيس ح. د. خ. ا . و فعاليتهای آن دردموکراسی تاجدار:
یکشنبه, 11.14.2009, 04:59pm

رخداد های خونبار دوسدۀ اخير را چی نام گذاشت؟

پادشاه گردشيها، شورشهای مذهبی، کودتا ها، قيامهای مسلحانه و يا انقلابهای آزاديبخش!

( بخش ششم )

تأ سيس ح. د. خ. ا . و فعاليتهای آن دردموکراسی تاجدار:

رخدادهای خونبار دوسدۀ اخيررا چی نام گذاشت؟ ( بخش پنجم )
Sunday, 10.18.2009, 10:50pm

طوری که درمباحث گذشته گفته شد، محمد نادرخان و بازمانده گانش بنا برتسلط روحيۀ جنون آميز قومی ومنافع خانواده گی، درراه غصب قدرت وبه دست آوردن تاج و تخت سلطنت، درافغانستان حمام خون را جاری نمودند ...

محصل استقلال افغانستان کیست؟
Sunday, 09.13.2009, 08:48pm

در آستانه جشن استقلال  کشور ما افغانستان که این افتخار وغرور ملی ما محصل مبارزه کدام شخص است با سوال نزد مورخ وشخصیت ملی و مبارز ومهربان، هموطن مهاجر ما در شهر وانکوور کانادا استاد آصف آهنگ مراجعه نمودم غرض معلومات بیشتر از واقعات  گذشته کشور ما   خدمت عزیز خواننده تقدیم می نمایم.

 

رخدادهای خونبار دوسدۀ اخير را چی نام گذاشت؟( بخش چهارم ) دوران حاکميت جنرال محمد نادرخان و ساير خاندان حکمران
دوشنبه, 09.07.2009, 05:24pm

طوری که دربخش سوم اين مقال گفته شد، سال 1929 مصادف است با يورش مجدد استعمارانگليس با پيش کشيدن و گماشتن علنی جنرال محمد نادرخان و برادرانش، با حمايت و شرکت مستقيم عده ای از روحانيون وابسته به ...

حکومت 9 ماهۀ حبيب الله کلکانی ويا درامۀ انتقال قدرت به محمد نادرخان ( بخش سوم )
دوشنبه, 08.17.2009, 10:43pm

      پس ازآنکه شاه امان الله افغانستان را ترک ومقيم ايتاليا گرديد، نخستين وظيفۀ استعمارانگليس وارتجاع داخلی بپايان رسيد. زيرا غيرازحبيب الله کلکانی وياران نزديکش، نيروی ديگری را يارای آن نبود که باشاه امان الله مقابلۀ نظامی نمايد و او را مجبور به عقب نشينی به قندهار سازد.

از جنبش مشروطيت دوم تا پيکاردادخواهانۀ نهضت دموکراتيک افغانستان ( بخش دوم )!
دوشنبه, 08.03.2009, 01:27am

شاه جوان همينکه حمايت مردم و سپاه را درداخل، بهبود اوضاع را درمقياس منطقه و ...

  » رخداد های خونبار دو سدۀ اخير را چی نام گذاشت؟ ( پاد شاه گردشی ها، شورشهای مذهبی، قيامهای مسلحانه ويا انقلابات آزاديبخش؟)بخش اول
  » رشد فیودالیزم وتشکیل دولت افغانان
  » سامانیان ادامۀ شکوه ساسانیان درشرایط بعدازاسلام
  » قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ (زبانهای ملی ورسمی کشور ما درعهد باستان)
  » انتخابات چیست؟
  » دوست گرامی جناب داکتر صاحب همت!
  » ويژه گی های تکامل مناسبات فيودالی مردمان افغانستان
  » روزهمبستگی جهانی طبقه کارگر
  » گنجینۀ در کابل "خزانۀ ای را که طا لبان نصیب نگردیدند"
  »  کابل درآيينۀ تاريخ


 
  ::| رویدادها
June 2018  
یک دو سه چها پنج جم شن
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
::| مطالب ویژه
کشتن امیر حبیب الله سراج در سال ۱۹۱۹
رخداد های خونباردرسه سده ی اخيرخرُاسان ديروز وافغانستان امروز-بخش هفتم
رخدادهای خونباردرسه سده ی اخيرخرُاسان ديروزوافغانستان امروز - بخش ششم
رخداد های خونبار درسه سده ی اخيرخرُاسان ديروز و افغانستان امروز از برچيده شدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين! بخش چهارم -
رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز
بخش سوم و پايانی صدارات محمد داوود خان یادداشت مترجم
رخداد های خونبار سه سده ی اخير در خرُاسان ديروز و افغانستان امروز از برچيدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين! (1709 ـ 2015 )
نتيجه ی انتخابات سال روان ميهن مان از کجا منشأ گرفته است: از ناسيوناليسم کور ملی گرايايی( مليت ـ قوم و قبيله) ، يا از بنيادگرايی اسلامی! ويا هر
افغانستان ومسيرجاده ابريشم درطول تاريخ
نتيجه ی انتخابات سال روان ميهن مان از کجا منشأ گرفته است: از ناسيوناليسم کور ملی گرايايی( مليت ـ قوم و قبيله) ، يا از بنيادگرايی اسلامی! ويا هر