چهار شنیه, 07.18.2018, 08:14pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان ; عموسام ; افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند! ; در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها ; ملت بى اتفاق
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
تاریخچه مختصرجنبش کارگری جهان (1)
Sunday, 03.20.2011, 10:36pm (GMT)

تاریخچه مختصرجنبش کارگری جهان

 (1)

 

از انقلابات 1848 تا اولین تشکیلات بین المللی کارگران

انقلابات سال 1848 ( 1227 ش ) از حیث وسعت و دامنه ، همه انقلاباتی را که تا آن زمان ، جهان عصر جدید به خود دیده بود ، تحت الشعاع قرار داد . انقلابات مذکور تمام اقشار و طبقات اجتماعی و کلیه احزاب سیاسی را وارد عرصه مبارزات کرد . از سوی دیگر در جریان این حرکت عظیم ، انقلابی آشکار شد که مارکسیسم یگانه دکترین انقلابی برای هدایت مبارزات انقلابی پرولتاریا است .

توفان انقلابی سال 1848 ضمن وارد کردن ضربه سختی بر حاکمیت فئودالیسم در اروپا ، به سرمایه داری امکان داد تا بدون مانع ، توسعه یابد و بطور قابل توجهی رشد و تکامل پیدا کند . انگلستان در سالهای 50 – 60 قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را از سر گذرانده بود . آهنگ انقلاب صنعتی در سایر کشورها نیز سرعت گرفت . تولید ماشینی بتدریج جای تولید دستی را گرفت و با گسترش دائم بازار سرمایه داری ، روابط بین المللی بورژوازی بیش از پیش مستحکم شد . در خلال این دوره ، جنبش کارگری نیز پس از یک فروکش موقتی ، وارد مرحله نوین و بالنده ای شد.  با تمام این ، جنبش کارگری در این دوره تحت نفوذ انواع جریان های اپورتونیستی قرار داشت .  

مارکس و انگلس ، دو رهبر و آموزگار پرولتاریای جهان ، کوشش خستگی ناپذیری برای هدایت جنبش کارگری در یک راه و مسیر صحیح و انقلابی به عمل آوردند . آنها همچنین در صدد تحکیم وحدت پرولتاریا بودند . سرانجام کوشش های آنها علیه جریان های اپورتونیستی سبب شد که رهبری انقلابی در جنبش بین المللی کارگری چیره شود .

جنبش کارگری در دهه 1860

همراه با توسعه سریع سرمایه داری ، بر تعداد کارگران صنعتی نیز به سرعت افزوده شد . در اواسط دهه 1860 حدود 8 میلیون کارگر صنعتی در اروپا وجود داشت . اما در حالیکه سیستم سرمایه داری به بورژوازی امکان میداد تا به سرعت و بیش ار پیش ثروتمند شود . توده های کارگر هر روز فقیرتر از روز پیش می شدند . به موازات این جریان تکامل سریع سرمایه داری  تضادهای اساسی جامعه سرمایه داری را حاد تر میکرد.

در سال 1857 ( 1236 ) نخستین بحران جهانی سرمایه داری به وقوع پیوست . بورژوازی تمام بار سنگین بحران را به دوش کارگران و زحمتکشان گذاشت . بسیاری از کارگران ، بیکار شدند ، دستمزدها در همه جا کاهش یافت و شرایط زندگی زحمتکشان بدتر شد . تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا شدت گرفت و جنبش کارگری وارد مرحله نوینی شد .

جنبش کارگری انگلیس که بعد از شکست جنبش چارتیست ها خاموش شده بود ، مجددا حرکت خود را از سر گرفت .

در سال 1859 ( 1238 ) در لندن ، کارگران ساختمان برای کاهش ساعت کار روزانه دست به اعتصاب زدند و مورد پشتیبانی همه جانبه کارگران در تمام رشته های صنعتی قرار گرفتند . به دنبال این اعتصاب ، یکی پس از دیگری ، " شوراهای لندن " ، " انجمن کارگران چوب " ، " اتحادیه سندیکایی کارگران معدن " و دیگر سازمان های کارگری تاسیس شدند .

جنبش کارگری در فرانسه نیز به نوبه خود ، چهره جدیدی نشان داد . در سال 1863 ( 1242 ) در پاریس و مارسی ، " جمعیت کمک متقابل " ، " انجمن کارگران فولاد " و " سندیکای کارگران نجار " بوجود آمدند . این سازمان ها از طریق دست زدن به اعتصابات پی در پی ، دولت لوئی ناپلئون را مجبور کردند که قانون منع اعتصاب و تشکیل اتحادیه های کارگری را لغو کند .

از سوی دیگر ، کارگران آلمان که حق ایجاد سازمان های کارگری را بدست آورده بودند ، در سال 1863 در لایپزیگ ، انجمن عمومی کارگران آلمان را تاسیس کردند .

درآمریکا ، کارگران ، " کانون کمونیستها " و " انجمن ملی زحمتکشان " را پایه گذاری کردند و در جنگ های داخلی آمریکا که علیه برده داری شروع شده بود ، فعالانه شرکت کردند. 

در دیگر کشورهای اروپایی چون ایتالیا ، بلژیک ، سوئیس ، اسپانیا و دانمارک نیز از آغاز دهه 1860 سازمانهای کارگری یکی پس از دیگری به فعالیت پرداختند .

مارکس و انگلس جهت پاسخ گفتن به خیزش نوین جنبش کارگری از یک سو به تحقیقات عمیق تئوریک دست زدند و از سوی دیگر به فعالیت های انقلابی در عمل پرداختند .

آنها به موازات بررسی های تئوریک ،  وقایع و جریانات جنبش های آزادیبخش در همه نقاط جهان را از نزدیک تعقیب کردند . مقالات متعددی در تشریح نظرات خود ، در دفاع از قیام های توده ای در هند و لهستان و در زمینه جنگ های داخلی آمریکا و افشای سفاکی و راهزنی استعمارگران فرانسوی و انگلیسی و جنایات صاحبان برده در آمریکا به رشته تحریر در آوردند .

از سوی دیگر ، مارکس و انگلس کوشیدند تا رهبران جنبش کارگری کشورهای مختلف را متشکل کنند و آموزش دهند و به آنها کمک کنند تا خود را از نفوذ جریان های اپورتونیستی برهانند . آنها در صدد بودند تا در جریان مبارزات کارگری ، استخوان بندی یک تشکیلات سیاسی را که بتواند جنبش کارگری را در سطح جهان رهبری کند ، پایه گذاری کنند .

 

باقی دارد

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» قرارهیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه بمناسبت دویستمین سال تولد کارل مارکس
» تئوری‌های ارزش اضافی، جلد چهارم سرمایه
» تئوری‌های ارزش اضافی، جلد چهارم سرمایه، بخش اول
» مارکسیسم - لنینیسم یا تروتسکیسم
» بخش چهارم :سرمایه‌ داری و ستم بر زنان
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان بررسی دوباره‌ی مارکس بخش سوم
» گفت و گو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان2
» سرمایه‌داری و ستم بر زنان 3 بررسی دوباره‌ی مارکس
» اول ماه می، روز همبستگی بین المـللی كارگران
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ [6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ[6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ 5
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -4
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -3
» 4-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» 3-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -2
» 2-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -1
» 1-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» مسئله ﯼ اساسی فلسفه ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
» ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﮔﺬﺍﺭ: ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
» پرولتاریا ومبارزه طبقاتی درجامعه مدرن
» سخنرﺍﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪﺭﯾﺶ ﺍﻧﮕﻠﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻮﺭ ﻣﺎﺭﻛﺲ
» ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
» از کارل مارکس تا کارل پوپر؟!
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــماصل عنصرهای همانند اجتماعی
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (2) ذهنیت و انقلاب
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (1) بدیل نادرست انسان و هدف
» مسئله ی انســان پــس از مــارکـس، بـخش ششـــم (۴) تضاد و پیشایندی
» مسئله انسان پس از مارکس، بخش ششـــم (3) کلیت اجتماعی : پیکر ساختار ها
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه و انقلاب
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه پرولتاریا(1)
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان شئی وارگی
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان وارونگی فرجام شناسی حیاتی
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(4) فتیشیسم کالا
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(3) ”گسست شناخت شناسانه”
» مسئله انسان پس از مارکس (۴) (2)ساختار هومانیسم به عقیده آلتوسر
» مسئله انسان پس از مارکس (3) گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی»(6)
» مسئله انسان پس از مارکس، قسمت سوم گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی» (5)
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (4)از هم پاشیدگی مفهوم انسان
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (2)جای کار در تعریف انسان
» مسئله انسان پس از مارکس از فلورانس ولف (4)
» مسئله انسان پس از مارکس
» (2) از فـــلـــورانــس ولــــف مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس
» مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس از فـــلـــورانــس ولــــف
» مارکس و آزادی (11)
» مارکس و آزادی(10)
» مارکس و آزادی (9)
» تاریخچه ی مختصرجنبش کارگری جهان (2)
» مارکس و آزادی (8)
» مارکس و آزادی (7)
» بازی شیطاني ضد انقلاب افغانستان انقلاب ایران را بلعید! (26)
» مارکس و آزادی (6)
» مارکس و آزادی (5)
» پایه ‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم
» مارکس و آزادی (4)
» مارکس و آزادی (3)
» مارکس و آزادی (۲)
» مانیفست ضدسرمایه ­داری )بخش چهارم و آخرین(
» بحران مالی یا اقتصادی؟
» مارکس و آزادی 1
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم ” بخش چهارم وآخرین قسمت
» سرمایه داری ، هم چنان به زانو افتاده است
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” حمله به قوانین بین المللی (XII)
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (XI) یک نقش جدید برای ناتو
» رهیدن از این دام
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” از سیاست مستعمراتی جدید تا مستعمرات جدید؟ (X)
» (IX)”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم”
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (VIII) آیا سوسیالیسم ناموفق بوده است؟
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (VII)
» اعضا از پیشنهادهای ضد چینی امریکا حمایت نکردند
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم(VI)جهان به سه قسمت تقسیم میشود
» کارل مارکس و بحران سرمایه‌ داری
» آزادی های فردی در نگاه و آثار مارکس
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (V) تلاشی سوسیالیسم
» نشست گروه ۲۰ در كوریای جنوبی ، واعتراضات شدید فعالان اجتماعی وگروه های سیاسی ضد جهانی سازی سرمایه
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (IV) بخش دوم تاریخ امپریالیسم
» گرامی باد سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
» درسهای اقتصادی شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم منتشر شده از سوی حزب کمونیست سوئد (م-ل) (III)
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم 2
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری و مبارزه بر سر معنا
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم
» شایعهء گردش حزب كارگر انگليس به چپ
» تاریخ نگار بحران های جهانی سرمایه داری
» اقتصاد سیاسی
» مالی سازی: علت بحران؟
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش های 4 و 5
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش 3
» آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟ / علی دینی /
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد
» مارکسيسم و رفرميسم
» در تورنتو کانادا چه گذشت؟
» مستحکم باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!
» بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“
» سال روز پیروزی انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد!
» قرن بیست و یکم سده سوسیالیسم
» وضيعت دنيای امروز وتلاش معماران نظم نوين جهانی(!) دربرونرفت ازدشواری ها
» چرا سوسیالیزم ؟
» بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!
» بحران موادغذایی وسیمای واقعی نظام سرمایه داری
» یادداشتی کوتاه در مورد «نوآوری» و نقد به مارکسیزم
» پديدۀ بحران مالی فعلی دردنيای سرمايه داری و تأ ثيرات سوء آن بر اقتصاد جهانی
» فقر، روزانه جان 30 هزار کودک را می گیرد
» سوسیالیسم نه گذشتة بشر، بلکة چشم انداز آیندة آن است


عناوین دیگر:
نقش‌آفرینان یازده سپتمبر (03.14.2011)
ونزوئلا: تحکیم دموکراسی متفاوت (03.14.2011)
اسنادی از جنبش كارگری مصر (03.14.2011)
مارکس و آزادی (6) (03.14.2011)
بیش از هفت میلیون آمریکایی زندانی اند (03.12.2011)
مارکس و آزادی (5) (03.06.2011)
پایه ‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم (03.06.2011)
مبارزه برای تشکیل جبهه متحد ترقی خواهی و سکولاریسم در بحرین (03.06.2011)
انقلابات منطقه و آلترناتيو طبقه کارگر (02.27.2011)
مقامات آمریکا و غرب علاقمند به تجزیه لیبی هستند (02.27.2011)