سه شنبه, 08.21.2018, 01:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
Sunday, 08.21.2011, 09:30pm (GMT)

پیوست به گذشته

امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم


پروفسور دکتر فرانک دپه
برگردان میم حجری

 (I)
نتایج جنگ جهانی دوم

جان مینارد کینز (۱۸۸۳ ـ ۱۹۴۶(
اقتصاددان، سیاستمدار و ریاضی دان انگلیسی; مؤسس کینزیانیسم

       طرح او در زمینه تئوری اقتصادی و سیاست اقتصادی در تشکیل تفکر اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بسیار مؤثر بوده است. برتراند راسل او را با هوش ترین فردی نامیده که در عمرش دیده است. در سال ۱۹۴۴ عنوان بارون دریافت کرد و کرسی ئی در مجلس لردها.
      
این پیام جان ماینارد کینز (۱۹۳۶) در فصل آخر “تئوری عمومی” (۱۹۳۶، ص ۳۲۲(بود:
اگر ملت ها بیاموزند که از طریق سیاست داخلی اشتغال تمام وقت پدید آورند، دیگر به نیروهای اقتصادی مهم نیاز نمی افتد که منافع کشور خود را بر ضد منافع کشورهای همسایه در مد نظر بگیرند. در ان صورت، برای تقسیم بین المللی کار و برای وام های بین المللی شرایط مناسب وجود خواهد داشت.
      
چند سال بعد همه این رؤیاها دود شدند. ائتلاف ضد هیتلری در گذار به جنگ سرد به آنتاگونیسم سیستم ها و به “تقسیم جهان” منجر شد که ویلفرید لوت (۲۰۰۰، ص ۳۴۴) تا سال ۱۹۵۵ پیشگوئی کرده بود. این روندتشکیل اردوگاه در شرق و غرب بود:

 روند تشکیل نظم بین المللی نوین پس از فروپاشی سیستم دول اروپائی در پی گسترش ناسیونال ـ سوسیالیستی بود.
       
روندی که تحت سیطره تضاد سیاسی ـ نفوذی و ایدئولوژیکی ایالات متحده و اتحاد شوروی بود و آغازگاهش قانون اساسی اجتماعی دولت های مربوطه بود و بر آن تأثیر انقطابی اعمال می کرد و از ترس متقابل در زمینه تشدید تضادها در حوزه نفوذ خویش سرشار بود. از این رو تقسیم آلمان و اروپا پیش آمد و به محاصره مستمر و رقابت تمام ارضی بر سر حوزه های نفوذ منجر شد.
       
ایالات متحده امریکا پس از سال ۱۹۴۵ ـ در مقایسه با اتحاد شوروی نیز ـ نیرومندترین قدرت جهان بود. اتحاد شوروی ببرکت پیروزی ارتش سرخ اعتبار عظیمی کسب کرد.

حتی در غرب نیز بویژه میان چپ سیاسی و سندیکائی از اعتبار و احترام بزرگی برخوردار بود (مراجعه کنید به ساسون، ۱۹۹۷، ص ۱۱۷) و توانست در اروپای مرکزی و شرقی بمثابه قدرت رهبری اردوگاه سوسیالیستی مقبولیت کسب کند.
      
اگرچه اتحاد شوروی در اثر جنگ تضعیف شده بود، نیروی عظیمی از دست داده بود و توسعه و تکاملش به عقب رانده شده بود. اتحاد شوروی می بایستی بار اصلی جنگ میهنی را در قاره اروپا به دوش کشد. میزان تلفات انسانی اتحاد شوروی از تلفات مجموعه همه سایر کشورها فزونتر بود. (مراجعه کنید به لوت، ۲۰۰۰، ص ۴۷ ـ ۴۸(
      
اما ایالات متحده امریکا برعکس اتحاد شوروی، در کشور خود از جنگ صدمات مادی ندیده بود. نیروی اقتصاد ایالات متحده امریکا در طول جنگ بطرز غول آسائی ترقی کرده بود. آن سان که پس از پایان جنگ در هراس از تولید مازاد و بیکاری توده ای بسر می برد که قبل از همه می توانست شامل حال سربازان بازگشته از جبهه های جنگ گردد.
      
“ایالات متحده امریکا تنها کشوری از قدرت های بزرگ بود که ببرکت جنگ ثروتمندتر ـ بطرز خارق العاده ای ثروتمندتر ـ شده بود و نه فقیرتر. ذخیره طلای ایالات متحده امریکا در پایان جنگ بر ۲۰ میلیارد دلار بالغ می شد. این تقریبا برابر با دو سوم ذخایر طلای جهان بود. بیش از نصفی از تولید صنعتی در ایالات متحده امریکا صورت می گرفت. نصف کشتی های جهان در تصاحب ایالات متحده امریکا قرار داشت. اکنون جهان بلحاظ اقتصادی طعمه واشنگتن بود.” (کندی، ۱۹۸۹، ص ۵۳۳ ـ ۵۳۴(
      
واضحتر از همه، موضع خودویژه ایالات متحده امریکا در عرصه قدرت نظامی بود ناوهای جنگی و نیروی هوائی ایالات متحده امریکا بی رقیب بودند و حریف درخوری برای آنها وجود نداشت.
 
“قبل از همه اما ایالات متحده امریکا بمب اتمی را در انحصار خود داشت و می توانست هر دشمنی را در آینده به همان اندازه وحشتناک نابود سازد که هیروشما و ناکازاکی را نابود ساخته بود.” (کندی، ۱۹۸۹، ص ۵۳۵(

این توان اقتصادی و نظامی ایالات متحده امریکا منابع تعیین کننده در تشکیل موضع رهبری بی حد و حصر آن در جهان غرب بود، که “پاکس امریکانا” نامیده می شد.

) کوکس، ۱۹۸۷، ص ۲۱۱(

….

فردریک وینسلو تایلور (۱۸۵۶ ـ ۱۹۱۵,( مهندس امریکائی; مؤسس علم کار، مدیریت علمی، تایلوریسم.
تایلوریسم: پرنسیپ هدایت روندی جریانات کار
موارد مورد انتقاد:
 --
تعیین پیشاپیش جزئیات روش کار (تنها بهترین راه(
 --
تعیین پیشاپیش و دقیق مکان و زمان کار
 --
تعیین پیشاپیش و افراطی وظایف جزء به جزء هر کارگر
 --
کومونیکاسیون یکطرفه با محتوای تنگ و تعیین شده از قبل آماجگذاری جزء به جزء بی انکه کارگر در رابطه با پیوند کلی در رجیان گذاشته شود.
 --
کنترل (کیفیت( افراطی

پیشبرد موضع رهبری ایالات متحده امریکا به دو فرم زیر صورت می گرفت:

اولا از طریق روند موسوم به “انقلاب انفعالی”; یعنی از طریق روند پیشبرد فراملی “فرماسیون فوردیستیی” کاپیتالیسم در جهان کاپیتالیستیی توسعه یافته.
      
ثانیا پس از پایان جنگ شبکه ای از سازمان های بین المللی پدید آورد، که بواسطه آنها سیستم پاکس امریکانا مؤسسه بندی شد.
      
“قرن امریکا” که قبل از سال ۱۹۴۵ به مثابه برنامه ترویج ارزش های یونیورسال (عام) موسوم به تجارت آزاد، مالکیت خصوصی و دموکراسی نمایندگی اعلام شده بود (دپه ۲۰۰۳، ص ۱۲۰)، اکنون حداقل برای جهان خارج از عرصه قدرت کمونیستی، واقعیت یافته بود. فرماسیون فوردیستی کاپیتالیسم امریکا از اوایل قرن بیستم تشکیل شده بود.

عناصر فرماسیون فوردیستی به شرح زیر بوده اند:

۱ - تولید انبوه کالاهای مصرفی عالی ارزش (اوتومبیل(

۲ - در عالی ترین سطح تکنیک (تولید زنجیری;(مراجعه کنید به به تکنیک و تکنیسیسم

۳ - با عالی ترین سطح سازمان کار (تایلوریسم(

۴ - با ارتقای راندمان تولید، سطح دستمزدها بالا برده می شد. بدون این سیاست تقاضای لازم برای تولید انبوه نمی توانست فراهم آید.

۵  -دولت هم در عرصه توسعه علم، نیروهای مولده و تولید نقش مهمی بازی می کرد و هم ـ در دوره معامله جدید در سال های ۳۰ ـ در عرصه سیاست اشتغال و سیاست اجتماعی. “کمپلکس (مجموعه) نظامی ـ صنعتی” به تشکیل کمپلکس قدرت متشکل از دولت و سرمایه تسلیحاتی می پرداخت که هم برای اقتصاد و هم برای سیاست دولت در جنگ سرد، یعنی در دوره تشدید تولید تسلیحات نقش تعیین کننده بازی می کرد.

۶  -در جوار تولید انبوه، بخش کاپیتالیستی صنایع سرگرمی، تفنن و ایام فراغت (هالی وود) تشکیل شد که همزمان به تبلیغ ایدئولوژی (“رؤیای امریکا”) مدل جامعه طبقه متوسط، مصرف و ایام فراغت می پرداخت.

هژمونی (سرکردگی) ایالات متحده امریکا ـ به معنای گرامشیستی آن ـ مبتنی برود بر عوامل زیرین:

۱  --سلطه و برتری و حاکمیت مستقیم

۲  --طرح برنامه ریزی شده

۳  --جلب موافقت طبقات و ملت های تحت سلطه (کوکس، ۱۹۹۸(

۴  --جذابیت “طرز زندگی امریکائی” که از سوئی با ثبات و از سوی دیگر با فرهنگ سیاسی دموکراتیک تحکیم می شد.

۵  --استاندارد زندگی در ایالات متحده امریکا

۶  --با تولید فراورده های بخصوصی در زمنیه مصرف توده ای از قبیل کوکا کولا و مک دونالد

۷  --فیلم، موسیقی، شوهای سرگرمی و تفنن و استارهای این عرصه ها.

تا زمانی که تعلق به غرب تحت سرکردگی امریکا نزدیکی به این استاندارد زندگی را امکان پذیر می ساخت، موضع رهبری ایالات متحده امریکا می توانست به مثابه “سرکرده خیرخواه” تفسیر شود.

سال های ۵۰ قرن بیستم در اروپای غربی سال های رشد اقتصادی بالاتر از حد متوسط بودند:

۱ -- سال های اشتغال تماموقت

۲ --سال های ارتقای سطح دستمزد رئال

۳ -- سال های تشکیل قواعد دولتی اجتماعگرا ]“عصر طلائی”[ ;(هوبس باوم، ۱۹۹۸، ۳۲۵(

اینها هر سه عناصر توافق طبقاتی در جوامع کاپیتالیستی توسعه یافته غرب را تشکیل می دادند.

این توافق طبقاتی بر پایه های زیرین استوار بود:

۱ -- بلحاظ اقتصادی
 --بلحاظ اقتصادی مبتنی بود بر به اصطلاح “اعجاز اقتصادی”

۲-- بلحاظ سیاسی
  --
بلحاظ سیاسی بدلیل رقابت دو سیستم بود. در آلمان بدلیل مجاورت آلمان فدرال و دموکراتیک بود.
       
۳-- به دلیل جنبش کارگری
 
این توافق با برسمیت شناسی موضع نیرومند جنبش سوسیال ـ دموکراتیکی کارگری در اقتصاد، جامعه و سیاست به طبقه حاکمه تحمیل شده بود.

۴  --به دلیل جنبش سندیکائی
  در مبارزه بر سر سطح دستمزدها، زمان کار، حق تصمیمگیری و سیاست اجتماعی موضع مبارزاتی و عملی سندیکاها تا اواسط سال های ۶۰ تقویت شده بود.

 بحران رژیم انباشت فوردیستی در اواخر سال های ۶۰ و در پی آن، “ضد انقلاب” ضد کینزیانیستی به تغییر این ترکیب کلی هژمونی منجر شد و طبقه حاکمه را به تغییر استراتژی در چالش با طبقه کارگر و سازمان های آن واداشت.

  این امر با تغییر استراتژی سیاست ایالات متحده امریکا دست در دست می رفت که در اوایل سال های ۷۰ قرارداد برتون ـ وودز را اعلام کرد و خصوصی سازی بازارهای مالی تمام ارضی را به اره انداخت.

ادامــه دارد

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول((2) (08.21.2011)
اسپــانيــا؛ از خشــم واعـتـراض تهيـد ستان تا جنبـش مــلي (08.21.2011)
سیاست هایی ضدطبقات پایینی و متوسط جامعه بوسیله یی دولت ائتلافی انگلیس، عامل تشدید نفرت وخشونت مردم درین كشور (08.15.2011)
علل طغیان جوانان بریتانیا چیست؟ (08.15.2011)
لندن در آتش ـ شورش جوانان (08.15.2011)
جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2) (08.15.2011)
سخت جانیی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادیی کارگران (2) (08.15.2011)
دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول( (08.14.2011)
مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3) (08.14.2011)
عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2) (08.14.2011)