سه شنبه, 08.21.2018, 01:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
سه شنبه, 09.06.2011, 01:43am (GMT)

پیوست به گذشته

امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم


پروفسور دکتر فرانک دپه
برگردان میم حجری

(I)
نتایج جنگ جهانی دوم


۴

مرکز و حاشیه
تضادهای امپریالیسم

رویاروئی میان دو سیستم در تضاد شرق ـ غرب ـ قبل از همه بدلیل تأثیر ترساندن یکدیگر از سیستم های تسلیحات اتمی خود ـ برای دوره ای طولانی موجب صلح و آرامش در اروپا گردید، البته اگر منظور از صلح و آرامش عدم استفاده از قهر نظامی مستقیم باشد.
در خارج از این منطقه ثبات (که عمدتا به نیمه شمالی کره زمین محدود می شد)، اما برعکس، جهان در دوره پسا جنگ جهانی دوم، با جنگ های بیشماری به لرزه درآمد.

در این جنگ ها ایالات متحده امریکا و یا قدرت های استعماری سابق، اغلب بطور مستقیم شرکت داشتند.

• “در نتیجه این جنگ ها حدود ۳۰ میلیون نفر کشته شدند.
۲۴ میلیون نفر از خانه و زندگی در دیار خود آواره گشتند.
۱۸ میلیون نفر در خارج از میهن خویش پناه جستند.
۸۰ درصد قربانیان را شهروندان غیرنظامی تشکیل می دادند، که اغلب آسیائی بودند.

جنگ ویتنام

قبل از همه، در طول جنگ سی ساله تا کسب استقلال و یکپارچگی در ویتنام، همراه با جنگ های هند و پاکستان، جنگ کره، شورش در کاشمیر و تیمور شرقی.”
• )
پونتینگ ۱۹۹۹، ص ۲۸۷(

جنگ کره

تنها در جنگ کره (۱۹۵۰ ـ ۱۹۵۳)، ۳۶ هزار سرباز امریکائی کشته و ۱۰۰ هزار سرباز امریکائی زخمی شدند.
تعداد قربانیان غیرنظامی از کره جنوبی و شمالی به یک میلیون نفر بالغ بوده است.
• )
کولکو، ۱۹۹۴، ص ۴۰۴(

نبرد دین بین فو

در ویتنام از سال ۱۹۴۵ تا شکست قطعی ارتش فرانسه در دین بین فو (ماه مه ۱۹۵۴) ۹۰ هزار سرباز فرانسوی به قتل رسیدند
جنگ الجزیره (۱۹۵۴ ـ ۱۹۶۲) با شدت و حدت غیرقابل تصوری شعله می کشید.

اکثر این جنگ ها به سبب تشکیل جنبش های استقلال طلبانه در مستعمرات سابق پدید آمدند، اما با شروع جنگ سرد، با تضاد شرق و غرب انطباق یافتند و فرم جنگ های نمایندگی از آندو را پیدا کردند.
برای مثال، ایالات متحده جای فرانسه ـ قدرت استعماری سابق ـ را گرفته بود و در لفافه “تسدید کمونیسم” در آسیا و جهان به جنگ افروزی می پرداخت، تا اینکه در اواسط سال های ۷۰ قرن بیستم به شکست فجیعی دچار گشت.

رزمنده های ویت کونگ

پرچم ویت کونگ

جبهه آزادی بخش ملی ویتنام (۱۹۶۰ ـ ۱۹۷۷( موسوم به ویت کونگ
سازمان چریکی مقاومت بر ضد رژیم ویتنام جنوبی و اشغالگران امریکائی, سازمانی ناهمگون از گرایشات مذهبی، قومی و سیاسی مختلف تحت رهبری ژنرال جیاپ
از سوی دیگر، “ویت کونگ” ـ ویتنام شمالی و جبهه آزادی بخش ملی ویتنام جنوبی ـ از سوی کشورهای سوسیالیستی مورد پشتیبانی قرار می گرفت.

در این دوره نوع پارتیزانی جنگ ـ در ترکیب با استفاده از قوای نظامی معمولی ـ رایج بود که در جنگ داخلی چین (۱۹۲۶ ـ ۱۹۴۹) به مثابه استراتژی و تاکتیک در جنبش کمونیستی تحت رهبری مائوتسه دون موفقیت آمیز از کار در آمده بود.

با پیروزی ارتش سرخ در سال ۱۹۴۹، قوای امپریالیستی در آسیا و جهان بشدت تضعیف شدند.

تاکتیک جنگ پارتیزانی در آسیا و در جنبش های ضد استعماری افریقا و امریکای لاتین بکار بسته می شد، آنجا که در سال های (۱۹۵۶ ـ ۱۹۵۹) گروه کوچکی از انقلابیون کوبا در سره مایسترا بر ضد دیکتاتور باتیستا که تحت حمایت ایالات متحده امریکا بود، پیروز گشته بودند.

خودویژگی امریکای مرکزی و جنوبی ـ اما ـ مداخلات نظامی مستقیم ایالات متحده بود.
هدف از این مداخلات روی کار آوردن و یا حفظ رژیم های دست نشانده ایالات متحده امریکا و کنسرن های امریکائی بود که تک محصولی در این کشورها را تحت سلطه خود داشتند.

در حصار قرار دادن تضادها سیستمی در شمال با در هم شکستن قهرآمیز ساختارها در در جنوب همراه بود:
فروپاشی سیستم مستعمراتی و تشکیل جنبش های ضد امپریالیستی برای خروج کشورها و خلق های مستعمرات از عقب ماندگی و وابستگی.

استقرار رژیم هائی که خود را قاعدتا “سوسیالیستی” می نامیدند.
زیرا آنها دورنمای رهائی را بطور برنامه ریزی شده نمایندگی می کردند و در رقابت دو سیستم جهانی یا به بلوک دول غیرمتعهد می پیوستند و یا علاوه بر این، از اتحاد شوروی و دیگر دول سوسیالیستی اسلحه وارد می کردند.

گروه های رهبری نظامی که در رأس مبارزات رهائی بخش قرار داشتند، پس از کسب استقلال به مثابه طبقات دولتی استقرار می یافتند.
رژیم های این کشورهای در پی بحران های اقتصاد جهانی از سال های ۷۰ به بعد و عدم موفقیت بسیاری از پروژه های توسعه در کشورشان هر چه بیشتر خطوط انگلی کسب کرده اند.

این رژیم ها در خاور نزدیک و جهان اسلامی سرانجام از سوی جنبش های مذهبی متعلق به فوندامنتالیسم اسلامی مورد حمله قرار گرفتند.
اینجا تاریخ استعماری (که در آن انگلستان و فرانسه نقش رهبری داشته اند)، اختلافات اسرائیل ـ فلسطین و بالاخره منافع متروپول های غربی در تأمین نفت ارزان با یکدیگر تقاطع پیدا می کنند و آمیزه انفجاری ئی از اختلافات پدید می آورند که بارها و بارها به جنگ منجر می شوند.

با توجه به آرایش تقسیم قدرت و اختلافات میان جهان اول (جهان سرمایه داری)، جهان دوم (جهان سوسیالیستی) و “جهان سوم” (کشورهای در حال توسعه) و یا “حاشیه” بنظر می رسید که تحلیل امپریالیسم در این زمان بر رابطه میان متروپول های کاپیتالیستی و “جهان سوم” متمرکز می شود.

مستعمرات سابق همه به کسب استقلال سیاسی رسمی نایل آمده بودند و عضو سازمان ملل متحد شده بودند.
اکنون به جای حاکمیت سیاسی مستقیم قدیمی از سوی متروپول ها، فرم های حاکمیت غیرمستقیم و غیر رسمی، “نئو امپریالیسم” و یا “امپریالیسم اقتصادی” می نشست که جیمز او کونر (۱۹۷۲، ص ۱۴۸(به شرح زیر تعرف می کند:
• “
حاکمیت اقتصادی منطقه ای و یا کشوری بر منطقه و کشوری دیگر.
بطور مشخص:
کنترل رسمی و یا غیر رسمی بر منابع و ذخایر اقتصادی کشوری به نفع متروپول ها و به زیان اقتصاد ملی دولت های دست نشانده.
کنترل اقتصادی فرم های مختلفی به خود می گیرد و به انواع متعددی جامه می پوشد.
فرم اصلی حاکمیت تا کنون همواره کنترل کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی بر وسایل نقدینه ای و رئال منطقه بلحاظ اقتصادی عقب مانده بوده است.
وسایل نقدینه اصلی عبارتند از ارز و پس انداز خصوصی و عمومی و منابع و ذخایر رئال در زمینه کشاورزی، معادن، حمل و نقل، مخابرات، صنایع و تجارت و دارائی های ارزشمند دیگر.”

حاکمیت امپریالیستی از سوئی خود را در جبهه بندی بر ضد “اردوگاه سوسیالیسم” و به قول رونالد ریگان، “عالم شر” آشکار می ساخت.
مهمترین ابزارهای این حاکمیت عبارت بودند از دستگاه های دولتی نظامی و ایدئولوژیکی، که در ایام جنگ سرد بطرز خارق العاده ای تکمیل گشته بودند.
و از سوی دیگر در زمینه توسعه نیافتگی اکثر کشورهای جنوب به دلیل “وابستگی به خارج.”

توسعه نیافتگی این کشورها بلحاظ آماری خود را در درآمد سرانه نازل، راندمان تولیدی نازل، درصد بالائی از بیسوادی، مراقبت های بهداشتی نارسا، عمر کوتاه شهرونداان و غیره نشان می داد.

روبرت مک نامارا ـ رئیس بانک جهانی ـ در سال ۱۹۷۳ در نایروبی سخنرانی معروفی ایراد کرد که در آن فقر جهان سوم را به شلاق بست:
• “
مشخصه فقر مطلق عبارت است از شرایط زندگی رقت باری از قبیل بیماری، بیسوادی، تغذیه ناکافی و ولگردی.
آن سان که قربانیان این فقر حتی از بنیادی ترین نیازمندی های انسانی محرومند.”

به قول البرتینی (۱۹۸۱، ص ۳۹۴) دو میلیارد نفر از تغذیه ناکافی رنج می برند.
۲۰ تا ۲۵ درصد کودکان در سنین پائینتر از ۵ سال می میرند.
عمر میانگین مردم ۲۰ سال کمتر از عمر مردم در کشورهای پیشرفته است.
۸۰۰ میلیون نفر بیسوادند.

به قول بوریس (۲۰۰۲، ص ۱۷ ـ ۱۸)، تخریب اقتصاد و جامعه این کشورهای جهان سوم نتیجه “وابستگی اقتصادی یکجانبه آنها به بازار جهانی کاپیتالیستی است.”

علاوه بر استثمار اقتصادی مستقیم و انتقال ارزش به متروپول ها فرم های مختلف “قلدری ساختاری” وجود دارند که از طریق بازار جهانی (تعویض ارز رئال، تعویض ارز دلار امریکا، قرض و پرداخت اقراض) عمل می کنند و وابستگی “جهان سوم” به متروپول های کاپیتالیستی را به مثابه فرم حاکمیت امپریالیستی بازتولید می کنند.

این گرایش ها با توسعه اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به زیان کشورهای تولید کننده مواد خام در حاشیه تقویت یافتند.

در تئوری های کلاسیک مربوط به امپریالیسم به اهمیت اقتصادی مستعمرات و نیمه مستعمرات پربها داده شده بود.

در سال های ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم، درصد تجارت با مواد خام در تجارت کلی جهان غرب کاهش بیشتری یافت، اگر چه مواد خام منفردی از قبیل نفت اهمیت بیشتر کسب کرده بودند.


ادامه دارد


مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
(2) از فـــلـــورانــس ولــــف مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس (09.06.2011)
(iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (09.06.2011)
سقوط دكتاتور حاكم در لیبیا (09.06.2011)
(4) (بخش اول( دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (09.06.2011)
مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس از فـــلـــورانــس ولــــف (08.30.2011)
تشبیه تصرف طرابلس به فتح مكه توسط مسلمانان،ازسویی وزیرخارجه ی تركیه! (08.30.2011)
نقش ناتو پس از جنگ سرد (08.30.2011)
دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول( (08.30.2011)
وقایع منطقه (08.30.2011)
به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1 (08.30.2011)