یکشنبه, 08.18.2018, 08:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق،
دوشنبه, 04.16.2012, 07:47pm (GMT)

سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق، در لندن تدوير يافته بود

 

iraq kommunist 

 

بر گردان : ح . تلاش

اپریل ۲۰۱۲

 

رفقای عزیز!

من مراتب  سپاس صادقانه ی خود و حزب كمونیست بریتانیا را، بمناسبت دعوتی كه از جانب شما رفقای گرامی، غرض شركت در مراسم یاد بود از ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق صورت گرفته است، ابراز میدارم.

بگذارید تاحضورمان را درین نشست با شكوه، مسبب خورسندی و سرفرازی خودشمرده و مراتب تبریكات عمیق از سوی منشی  عمومی كمیته ی اجرائیوی حزب كمونیست بریتانیا و همه اعضای حزب مان  را، به شما تقدیم داریم.

حزب كمونیست عراق، در طول تاریخ فعالیت خود، نقش اساسی و برجسته یی را در مبارزات وقفه نا پذیر، بر ضد چپاولگران  منابع طبیعی ومادی وثروت های اجتماعی؛ بر ضد سیاست اختناق و سر كوب خشن سیاسی و اندیشوی از سوی خود كامه گان؛ بر ضد تهاجم اشغالگرانه ی نیروهای امپریالیستی و گروه اقلیت  حاكم بر سر نوشت عراق و مردم آن، ایفا نموده است.

ایثار و فدا كاری های مستمرحزب كمونیست عراق، آنقدر شجاعانه و قهرمانانه بوده است كه حزب كمونیست بریتانیا در برابر آن، عمیقاً ادای احترام می نماید.

مااطلاع گرفتیم، كه بروز ۲۶ مارچ سال روان، نیرو های امنیت عراق، با یورش به یكی از ساختمان های شهر بغدادكه دفتر نشریه ی « طریق الشعب» یعنی [ راه مردم ـ ارگان نشراتی حزب كمونیست عراق]، قرار داشت، به باز داشت كاركنان آن نشریه اقدام نموده و بر علاوه ی گرفتن «تعهد» نامه ی اجباری از آنان، دست به غارت  دفاتر مجاور و مربوط به رهبران حزب شما، نیز زدند.

 حزب كمونیست بریتانیا، این عمل تبه كارانه رابا صراحت تمام محكوم نموده واز دولت عراق خواسته است تا مسؤولین دخیل بر این ماجرا را، به داد گاه معرفی دارد؛ در عین حال، ادامه ی طبع و پخش نشریه ی «راه مردم» [ طریق الشعب] را، جهت دفاع از حقوق اساسی مردم عراق برای نیل به آزادی و دموكراسی، آنهم در چنین شرایط، شاد باش گفته و می گوییم.

دولت بریتانیا، كه در ماهیت به نماینده گی از انحصارطلبان ثروتمند، صنایع نظامی و سایر مجتمع های سود جو عمل می كند، از همان آغاز حضور اشغالگرانه ی خـود در سر زمین شما، در هیچ عرصه ی مشخصی، از جمله در راستای استفاده ی مشروع از ثروت نفت؛ ساختار راه های مواصلاتی و تداركاتی ملی ودیگربخش های عمده، با ارزرش ودرخور توجه  كه به نفـع مـردم باشد، انجام نداده است!

علاوه بر آن در راه تٱمین صلح، دموكراسی، عدالت در این كشور نیز دست آوردی به نظر نمی خورد. افزون بر آن،[نیرو های اشغالگر] باخود كامگی وبی باكی مطلق، به تحقیر مردم عراق اقدام ورزیده اند. ایجاد تفرقه، نزاع و ستیزه جوییی فرقه یی؛ بی ثباتی، گسترش عوامل رنج، ظلم وستم؛ واز دست دادن جان و زنده گی [مردم این كشور] یكی دیگر از دست آورد های [دوران اشغال] شمرده می شود.

اكنون كه دولت بریتانیا، پس خروج نیرو های رزمی خود، برای پیدا كردن همه راه های ممكنه غرض جلوگیری از استقلال واقعی اراده [خود ارادیت]مردم عراق و اتحاد شان، به افگندن بذر نفاق و كینه توزی و نفرت [در مطابقت با سیاست استعمار گرانه ی خود]، مانندگذشته ها ادامه می دهد و ما این عمل [تفرقه افگنانه ی] دولت الگلیس راشدیداً محكوم می كنیم.

شایان ذكر است كه مردم انگلیس با براه افتادن جنگ خانمانسوز در كشور عراق، بیش از حد غرامت پرداخته اند، كه شامل: كاهش سرسام آور مشاغل، پایین آورده شدن خدمات معیشتی، صحی و سقوط شرایط معیاری ومتداول [یا ستندرد] زنده گی اجتماعی، اقتصادی وسیاسی بوسیله ی قطع و یا كاهش روز افزون حقوق وآزادی های مدنی و دموكراتیك و ارزش های بشری است.

 با بیان این مطالب اعلام میداریم كه ما ازموضع مردم عراق، علیه دشمن مشترك مان

[غارتگران جهانی، منطقوی و محلی]، متحدانه دفاع می نماییم؛ تاریخ مان، به هم پیوست وگره خورده است.

امروز مردم عراق، با میراث ناگوارازسیاست اقدامات سود جویانه ی امپریالیسم و هجوم نظامی و اشغالگرانه ی آن؛با دشواری های باقیمانده ازجنگ عراق و ایران؛مشكلات بازمانده ازرژیم دیكتاتوربعث؛ وهمچنان مصیبت های ناشی از سیاست های تفرقه افگنانه ی( دشمنان داخلی و خارجی مردم عراق)، یكجا با مداخلات بدون وقفه ی آمریكا، بریتانیا و متحدین آنها روبرو اند و رنج می کشند. امروز مردم عراق، تحت پیگرد و فشار بی امان و آزار دهنده از سویی قشراقلیت حاكم و فوق العاده ثروتمند، قرار دارند....

حزب كمونیست عراق، با این پیام خود، با صدای بلند و روشن اعلام می دارد: آنچه را كه  مردم عراق باید داشته  باشند،همانا عراق آزاد، دموكراتیك ومرفه است كه در آن گلیم  فساد، فقر، تفرقه و در گیری های فرقه یی [كه فقط به سود استعمار و قشر مفسد حاكم است]، برای همیش پرچیده گردد.

میدانیم كه هدف [كنونی] شما، اتحاد همه نیروهای چپ و مترقی و تقویت گسترش آن برای شكل گیریی یك جنبش وسیع توده یی، جهت تغییرات دموكراتیك [دركشور] است، كه درآن اتحادیه های كارگری و همه ی زحمتكشان؛ نویسنده گان، روشنفكران، روزنامه نگاران، هنرمندان، زنان، جوانان عراق متشكل گردند؛ وهمچنان [حركت متحدانه شما بسوی تحكیم]همبستگی بین المللی با نیروهای كارگری درسراسرجهان، مد نظراست. حزب كمونیست بریتانیا برای شما برای به سررسانیدن این همه  وظایف خطیر تان، آرزوی موفقیت می نماید.

حزب كمونیست بریتانیا باكمال احترام، دست آوردهای را[ كه  نصیب شماگردیده ومی گردد]، تبـریك گفته وهمبستگی خود را[ باشما، درپیكارتان] برای آینده یی دموكراتیك و صلح آمیز، اعلام میدارد.

زنده باد حـزب كمونیست عــراق

زنده باد دوستی میان احزاب مان

زنده باد همبستگیـی بین المللــی

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي)
» مارکس، سمفونی ناتمام بخش اول
» گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟
» مارکس و ۳۰ سال نخست زندگی او
» (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
» انترناسيونال کارگری
» تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (بخش چهاردهم و پایانی)- خطر تروتسکیسم
» آيا چپ بايد سوسيال دمکرات شود؟
» باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»
» بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری!
» اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
» آمریکای لاتین و انقلاب اکتبر:
» انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته
» میراث تاریخی و همیشه جاودان انقلاب روسیه
» ارزیابی انقلاب روسیه (۱)
» هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند
» بحران سرمایه ی جهانی و چشم انداز سوسیالیسم
» خود گردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
» غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز یا جعلیات و حقایقی در باره اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز
» ﺑﺸﺮﻣﺤﻮ ﻧﺎﺯﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻛﯿﺴﺖ؟
» ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ
» ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (5)
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (4)
» ﻟﻨﯿﻦ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﯿﻦ
» ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر
» ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ
» ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ
» ﺩﺍﺷﱳ ﻛﺎﺭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺖ
» ﻭﻧﺰﻭﯾﻼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻭﺯ: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
» استراتژی سرمایه داری و خواست دگرگونی در اروپا
» ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم 4
» (3) ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم
» « هوگو چاوز و آينده ی درخشان مردم درونزويلا »
» ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
» رشد"جناح چپ" دراتحادیه ی دانشگاه ها وکالج ها (UCU)دربریتانیا!
» " قاعده دومینو"مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و (بخش پایانی)
» مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه:
» آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا
» جنبش "اشغال "وال استریت ، آغازی برای یک تحول بزرگ
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» ما خیال پرداز نیستیم
» رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان
» احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری
» کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان
» خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4)
» (3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین
» دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
» (iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1
» از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم
» مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
» فصل پایانیی یک دوران و آغاز دوران تازه!
» واقعیات و جعلیات سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی !)12(
» مارکسیسم (3)
» واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
» جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (10)
» نه می شکند و نه می گذرد نگاهی به عمق جنبش مقاومت در کشور یونان
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» مارکسیسم
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (2)
» جعلیات و حقایق افسانه سرائی های پوچ خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری(8)
» باشگاه ضد انقلاب (آسیا تایمز، هنگ کنگ): په په اسکوبار
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!
» چپ میانه در برزخ هویت و جایگاه
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز فاجعه الکلیسم (7)
» برآشفتگان” برابری می خواھند
» موقعیت مبارزه طبقاتی پس از شکست کمون پاریس
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس (3)
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس(۱(
» .1 بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس
» نظرسنجی گلوب اسکن: کاهش اعتماد مردم آمریکا به نظام بازار آزاد
» جعلیات و حقایقپشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"
» سالگرد پیروزی بزرگ ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در جنگ کبیر میهنی
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز انفجار اتمی "چرنوبیل" 6
» بمناسبت ١٤٠- مین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی نابغه
» جعلیات و حقایق نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب (5)
» بمناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز درگذشت زنده یاد احسان طبری
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم (4)
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار(4)
» جعلیات و حقایقی در باره (2)
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (1)


عناوین دیگر:
مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه: (04.16.2012)
بازی تنگی هرمز (04.16.2012)
میـکانیسم های تـجـزیه ی اتحــاد شــوروی و «قـاعـده دومـینـو» (بـخــش پــایــانـــی) (04.16.2012)
کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه (04.16.2012)
مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (2) ذهنیت و انقلاب (04.16.2012)
مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و «قاعده دومینو»(بخش نخست) (04.09.2012)
جنگ و تضادِ (04.09.2012)
چرا باید وال استریت تسخیر شود؟ (04.09.2012)
مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود (04.02.2012)
آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا (03.28.2012)