پنجشنبه, 08.16.2018, 01:39pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
دوشنبه, 09.16.2013, 08:06pm (GMT)

اکادمیسین  دستگیر پنجشیری

 

آدمکش  حرفه یی  ،وطن را بگذار

 فردای وطن  ، بمردمانش ،   بسپار

دنیا که  رود به طرز و آهنگ د گر

مردم  نتوا نی ، بزر وزور ، مهار

" فروغ هستی "

تراژید  یهای تلخ تاریخ معاصر

 

در دهه ی  پایان سده ی بیستم و نخستین دهه ی قرن 21 مردم افغانستان، منطقه،  امریکا وسیاره ی  ما ، شاهد وناظر رویداد های غم انگیز و ترا ژید یهای تلخی بوده اند، که بخشی ازاین  وقایع غمناک تاریخ، در ماه سپتمبر اتفاق افتاده است؛ ازجمله :

ـ بتاریخ 27 سپتمبر  1996 م  شهر کابل ازسوی القاعده ، طاعون طالبان، ملیشه های پاکستان، دست پرورده گان  دستگاههای امنیتی بریتانیای کبیر ، بویژه  ازسوی اخوانیان و  وهابیان کشورهای عربی خاور میانه، تسخیر گردید و آب در آسیاب نفتخواران و تاجران مواد  مخدر  منطقه وجهان، ریخته شد. 

ـ بتاریخ 27 سپتمبر199 م  دکتر نجیب الله رییس جمهور افغانستان ، قربانی پالیسی  دنباله روانه ی گربا چف و سیاست سست بنیاد مصا لحه ی قبیله گرایانه ی خود گردید  و سوگمندانه به فرمان محافظه کاران  کهنه ونو بریتانیای کبیر ومزدوران پاکستانی وعربی آنان  ، ازسوی طالبان  گمکرده راه  افغان در چهار راهی آریانا  به دار آویخته شد  و استقلال  ، حاکمیت ملی  وتمامیت ارضی  کشورما، خلاف اسناد ، توافقات ژنیو ومنشور ملل متحد، این بار  ازسوی ضد ا نقلاب،  تروريزم  بین لمللی، نظامیگران پاکستان و میراثخواران استعمار بریتانیای کبیر،  مورد تهاجم  وتعرض خشن ووحشیانه  قرارگرفت.

ـ بتاریخ 9  سپتمبر 2001 م زمینهِ ی ملاقا ت دوتن از  ژور نالستان عرب تبار، به   اساس  سفارشنامه ی ا ستاد عبدالرب رسول  سیاف ، مهیا  شد. درچنین  فضا ء وهوا به ظاهر اطمینان  بخش ، تراژیدی ترور  فرمانده احمدشاه مسعود، از سوی القاعده  و  I SIپاکستان،  اتفاق افتاد؛  ولی  انگیزه  وعوامل این جنایت  تا  هنوز  شناسایی نشده است و دولت اسلامی علی رغم اعتراضهای پیاپی وداد خواهانه ی نزدیکان ایشان ، قا در به  کشف این راز  سربه  مهر تاریخ ، شده نتوانسته اند.

-  به تاریخ 11  سپتمبر 2001  میلادی، تراژیدی  مرکز تجارت  جهانی نیویارک  اتفاق افتاد و فروپاشی آسما نخراشهای نیویارک ومرگ سه هزار انسان وشهروندان امریکا،  جهان معاصر را با همه نیروهای محرکه وتضادهای  پیچیده ی درونی  آن برضد تروريزم بین المللی، القاعده ، طاعون طا لبان وتنظیمهای تندرو دوسوی مرز دیورند،  برای مدت  کوتاهی    بسیچ کرد.

- برای نخستین بار در تاریخ، ایالات متحده ی امریکا ، کشورهای عضو ناتو، جمهوری خلق چین  ، روسیه ی فدراتیو ، هندوستان، جاپان و افغا نستان وبه طور کلی  " جامعه ی جهانی " دریک برهه ی  کوتاه وشکننده ی  تاریخی،  در جبهه پهناور پیکار علیه  تیروريزم  بین المللی، القاعده، طالبان و تنظیمهای تند رو دوسوی مرز دیورند، قرارگرفت. 

ـ در 20سپتمبر 2011 م ، استاد برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح  ورییس جمهور سابق افغانستان، در نتیجه  یک توطیه  مرموز نظامیگران  پاکستان واشتباه سنگین رییس  جمهور و کارمندان قابل اعتماد ایشان، به خاک وخون تپید و ازسوی طا لبی  خِرَد باخته ،خود کش وبیگانه پرور،  بنام عصمت الله ، درمنزل خویش ( جا ده ی 10  وزیر  اکبرخان شهرکابل) ، قربانی سهل انگاریهای  ساده لوحانه  یا آگاهانه کارمندان بلند پایه دولت اسلامی  و شورای عالی صلح گردید.

سوگمندانه باید گفت که رهبران خوشباور دولت اسلامی، هنوز ازاین افراط کاری های مستبدانه ی تاریخ معاصر،  پندی وپیا می سود مند، نیاموخته اند وشوربختانه دراین  راه پرخم وپیچ ، اشتباه آمیز وفاقد  دورنمای روشن، بازهم چهاراسپه در حال تاخت وتاز میباشند.   

ولی بدون ترس از اشتباه میتوان پیشبینی کرد که : "  تا این مکتب  واین ملا "  و این خط  مشی خود فریبانه ،درکشور بی در ودروازهِ ی ما حاکم باشد، صدها هزار انسان بی گناه دیگر نیز ،در آتش خشم  وغضب طا لبان خود کش، بیگانه پرور وپیامهای مرگبار"  طالبان  !" دوسوی خط دیورند، خواهند سوخت.

 به هرحال، این نبرد خونین  بین المللی در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان،  فلسطین، سوریه،  ایران آخوندی وکشورهای عربی خاورمیانه به شیوه ها و اشکال گونه  گون   و ابعاد گسترده تر و مرموز تر آن بازهم تداوم خواهد یافت و بزرگترین افتخار این جنگهای تجاوزکارانه در کشورما، منطقه  وجهان ما، بزر گترین  خجلت وشرمساری تاریخی برای  جنگ افروزان وحشی وتجاوزکار در افغانستان، منطقه وجهان  خواهد بود.

غمنامه ی " زمین سوخته "   با الهام ازاین رویدادهای تلخ تاریخ کشورما منطقه  وجهان ما ، درشبهای دراز و سیاه 9  و11  سپتمبر  افریده  شد  ودر  16 سپتامبر -  2001 عیسوی،  در شهر  سیا تل و ایالت "  همیشه  سبز  واشنگتن  " و در  دیاران غربت ، دریک محفل یاد وبود شهادت  فرمانده  مسعود  و دیگر قربانیان آزادی میهن خوانده شد.

اینک همان غمنامه ام، با آراستن وپیراستن وغنای بیشتری، درتارنما ی" سپیده دم " ، "خاوران  "، "  هما یون "و"  رسانه ی  نور " ، نشر میشود.

 به امید این که : همه اقوام  وقبایل  برابر حقوق ساکن افغانستان با گرفتن پندهای  تلخ تاریخ  ودرسهای آموزنده ، ازاین  اشتباهات پیاپی مقامات بلند  پایه دولت اسلامی، درسمت و سوی : دموکراسی، آزادی، ترقی، صلح و دوستی وهمبسته گی برادرانه ی ملی،  گامهای استواری بلند کنند و راه رشد جامعه ی بلاکش  ومستعد به  تکامل ما، راه درخشان دموکراسی،  استقلال ملی، ترقی،  صلح،  تساوی حقوقی ملل ومرمان ساکن کشور را ، با آهنگی هرچی   شتابنده تر، روشن وهموار نمایند.

 

باعرض حرمت   

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ایا لت همیشه سبز واشنگتن- امریکا

 

 

زمین   سوخته

 

سیل   نا  پایه  دار وحشت قرن 

موج آشوب  بی ثبات  جهان

با هزاران  هزار  مار و ملخ

با هزاران هزار زاغ  و زغن

باهزاران هزار  تاجر  خون 

وهزاران  هزار  طالب مرگ

با دل سرد و  دستهای سیه

دود و آتش به "آسیا " ریزد 

میکند  کشور مرا ویران

ودیاران ما چو گورستان   

مابه این کاروان عصر حجر

وبه این  تا جران  خون بشر

که زند خنجر "از هزار جناح "

که  کند تیره  چشمه های زلال 

که رگ جان باغ را گسلد

که بسوزد زمین و خرمن  خلق

وستیزد  به تا ک  وتا  کستان    

ما به طاعون  مرگبار  زمان

به  بلاهای زن ستیز  زمین

وبه  سیلاب تند جهل وجمود

که نهان کرده است دُخت وطن 

درحجاب  قرون وسطایی

وبه  ابر سیه وزود  گذر  

ما به مرداب  مرد سالاری 

به رسوب  زمان   جاهلیت 

وبه نظمی  که میکند  تحقیر

ما دران و زنان میهن ما

با شلاق وبه سیم تابداده وسنگ  

ما به این دشمنان علم وهنر

وبه این طالبان  تاج وکمر

که بزیر درفش " صلح جهان "

وبه نام وشعار" دین" و" زبان"

میکند لاله گون وغرقه  به خون

سینه و قلب " شهپلنگان "  را  

من به این رهروان "ابله  پا "

 و به  این طالبان راه خطا

 که جوانان و کودکان وطن 

 که یتیمان و بیوه گان وطن 

 که زن ومرد  نکته دان  وطن

چون گیاهان به قاره ها پاشند

با صدای بلند  میگویم

که  گیاهم ؛

ولی نه زهر آگین

ونه از تخم " بنگ "یا "خشخاش"

که کنم  مردم   جهانم  را   

ناتوان  وطفیلی و تخدیر  

 

که گیاهم؛

ولی نه بی دانه

خوشه ی من 

زکشت سبز  حیات

پرگل  وبرگ  وبار ودانه شود  

 

که گیاهم ؛

ولی نه بی ریشه 

 ریشه ی من

  ز آب پاک " هرات "

وز "مرغاب " مست و "کوکچه " ام

 

ریشه ی من 

ز" هیلمند " حزین

  وز خشم وخروش "  جیحونم "

 

ریشه ی  من

 زموج  "اباسین "

و زدریای "پنجشیر جوان "  

 

ریشه ی من

زرود بار  "کنر"

و زآب کبود " بند امیر "  

 

و رگ  من

زچشمه های زلال

وزبام  جهان ما  " پامیر "

میخورد  آب

ومیشود  سیراب  

 

ای کج آهنگ  وخشک اند یشه

امتحانم  مکن  دگر  با نیش

 امتحانم مکن دگر با نوش 

چونکه  در آب باشدم ریشه

چونکه  درخاک با شدم دانه 

 چون قوی تر ز نیش واز نوشم  

 

کی توانی

مرا جدا  از آب

کی توانی

مرا جدا  از خاک

کی توانی

مرا به نیش وبه  نوش

پرتب وتاب  ونا  امید وزبون

یاکه بی آب وخاک وریشه ورگ  

 

همدیاران  تلخکام  ما

شهسواران  کج خرام ما 

همگرایان پیشگام   ما

پاسداران "ننگ ونام " ما

بهردریافت ،راه پرخم وپیچ

وشناخت گره  کور  زمان

 

ازد ل "خاوران "  ومیهن عشق

از " هریوا " و " مرو " و "چشمه ی  نور "

از" بخارا"   و " بلخ "  یا " ختلان "

از "دوشنبه "  و "سغد "  و "بام  جهان " 

و ز "شیراز " وسرزمین سخن

یا ز " پروان " و" غور " و" غزنه "و " بست "

و ز  " کابل  " و شهر  خفته  به  خون

ازگرهگاه  رزم کهنه  ونو

 و ز  شهر قیام و آزادی

بشنو ، پند  عاشقان   وطن

و  پیام زمان و  مردم  من  

 

که کند  عزم ورزم  شیر دلان

که  کند   اتحا د   نسل جوان

که کند امن وصلح  جاویدان

که کند مهرگرم  و آب  روان 

 وکند  توده های دهقا نا ن

باز شاداب وسبز  وخرم وتر

باغ  وتاک  وزمین سوخته ام  

 

باز نوروز  و جشن باستانی ی ما   

در   بهار نو  وزمانه ی  نو  

وبه هنگام  رویش  " گلسرخ "

آسمان وش  شود  

و گوهر بار  

 

اکادمیسین  دستگیر پنجشیری

ایا لت واشنگتن – امریکا 

16سپتامبر  2001  م

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» خاستگاه واقعی القاعده
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟ (09.05.2013)
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ، ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯﺁﻣﺮﯾﻜﺎ، ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ! (09.05.2013)
ﺑﻨﯿﺎﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﭘﺮﺗﻮ ﺩﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭﻋﺮﺑﯽ(V) (09.05.2013)
جنایت فجیع شیمیایی در حومه دمشق کار کیست؟ (09.05.2013)
ﭼﺮﺍ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺍﺧﯿﺮﻥ، ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ، ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ (09.05.2013)
ﺩﻩ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺪﻩ ﯼ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻟﯽ ﻣﻨﯿﻨﮓ، ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮﺩﺍﺩ (08.19.2013)
احسان طبری: ﺍﯾﺜﺎﺭ (08.19.2013)
ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ (08.19.2013)
ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ (08.19.2013)
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﻦ، ﺩﺭﻣﺴﯿﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ (08.19.2013)