یکشنبه, 08.18.2018, 08:30pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر
پنجشنبه, 11.07.2013, 10:17pm (GMT)

ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر

 

 

 

                           رفقاء، دوستان، هم ميهنان عزيز !

ﺍﯾﻨﻚ ما به استقبال نود وﺷﺸﻤﯿﻦ سالگرد انقلاب کبير اكتبر میرویم!

رويداد بزرگی که " فلک را سقف بشگافت" ودرتاريخ بشريت "طرحی نو درانداخت"، جنبش سترگی که در آن کارگر و دهقان بهم ساختند و بنياد استبداد تزاريزم را برانداختند!

 

ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ اكتبر، روز پرافتخاری است، كه درتاریخ مبارزات طبقاتی بشریت تحت ستم ویا طبقه ی” بی چیزو رنجبر” وبرده وبنده، برای اولین باردر تاریخ مبارزه طبقاتی انسان هستی آفرین وتاریخ بشریت، با سرنگونی رژیم  مستبد، سرکوبگر وپلیسی تزاری؛ “ حاكمیت / سیاسی / خودرا پی افگند “ و زمینه سازآن گردید تا بر خلاف انقلابات گذشته ؛ نه برای تغییر شیوه ی استثمار، نه برای ادامه و” تحمیل شرایط مالكیت خود سر ... استثمارگران تازه به قدرت رسیده ...”  و نه برای  حفظ” حاكمیت گذشته  بر حال”؛ بلكه باكوبیدن میخ برتابوت نظام استثمارگروانهدام مالكیت خصوصی بروسایل تولید... كه بنیاد و بستر اصلی استثمارگروه عظیم ازانسان ها بدست گروه کوچکی از استثمارگران بود،شرایطی را برای“ارتقاء پرولتاریای سازمان یافته وآگاه، به مقام طبقه ی حاكم و كسب پیروزی/ آن / درنبرد دموكراسی“؛ برای پی ریزیی جامعه ی نوين سوسياليستی {جامعه ی که در آن زمینه ی “ تکامل آزاد هر فرد، شرط تکامل آزاد همگان”باشد}؛ پایان بخشیدن به هرگونه استثمار وبهره كشی انسان توسط انسان؛ برای برپایی نهاد های اقتصادی ـ اجتماعی كه دران برابرى انسان وسهم عملی، فزاينده  وشایسته ی آنان وبویژه زنان درهمه امورزندگى ازجمله درتولید، توزیع و مصرف نعمات مادی و اداره عمومى كشور، مساعد گردانید.

”...نظام شوروى همانا يکى از تأييدات يا مظاهر آشکار اين تحول يک انقلاب به انقلاب ديگرى‌ بود...كه  حد اکثر دمکراتيسم براى کارگران و دهقانان... و درعين حال دال برگسست با دمکراتيسم بورژوائى و پيدايش طراز نوين جهانى- تاريخى دمکراسى يعنى دمکراسى پرولترى يا ديکتاتورى پرولتاريابود...”

”...پس از صدها وهزاران سال براى نخستين بار اين شعار از يک انتظار مبهم و زبون به يک برنامه سياسى روشن و“دقيق” به مبارزه مؤثر ميليون ها ستمکش تحت رهبرى پرولتاريا، به نخستين پيروزى پرولتاريا، به نخستين پيروزى در امر محو جنگ ها، درامراتحاد کارگران کليه کشورهاعليه اتحاد بورژوازى کشورهاى مختلف، آن بورژوازى که هم صلح وهم جنگش بحساب بردگان سرمايه، بحساب مزدوران، بحساب دهقانان، بحساب زحمتکشان است، مبدل گرديد...” ( لنین ۱۹۲۱)

بدین ترتیب انقلاب كبیر اكتبردر تاریخ جـوامع بشری ، برای بارنخست زمینه های مادی و معنوی زندگی توده هاي  وسیع زحـمتكشان شهر و ده، اعم ازگارگران، دهقانان ،كهن سالان، زنان، کودکان، پیشه وران... سربازان را در روسيه ی شوروی و متعاقباً درجمهوریت های دیگر آن (كه بطور كلی نام اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستی را بخود گرفت) مساعد نموده ورفته رفته به یكی از كشور های عظیم وپیشرفته  جهانی از نگاه اقتصادی، فرهنگی وعلمی مبدل گردید.

بسنده خواهد بود كه گفته شود، اتحاد شوروی، “... در دو برنامه پنج ساله نخستين، توليد صنعتی به طورمتوسط با نرخ ۱۱ درصد رشد کرد. ازسال ۱۹۲۸ تا  ۱۹۴سال، سهم بخش صنعت از۲۸درصد به ۴۵ درصد اقتصاد کشوررسيد...نرخ بيسوادي از ۶۵ درصد به ۲۰درصد کاهش يافت.شمارفارغ التحصيلان مدارس عالي، مدارس تخصصي، و دانشگاه ها جهشی چشمگيری داشت. برای نخستین بارماهواره و انسان(فضانورد) را درمدارزمین قرار داد؛ افزون براين، دولت برای تامين تحصيل رايگان، خدمات صحی رايگان و بيمه اجتماعی آغاز کرد، و پس از ۱۹۳۶يارانه هایی براي مادران تنها، كم فرزند ومادران كه  فرزندزیاد داشتند، در نظر گرفته شد... اين همه  دستاورد ها  حيرت انگيز ودر طول تاريخ بی سابقه بوده است... “

به همین گونه “ درسال  ۱۹۴کل محصولات صنعتی ازسال ۱۹۴۰ پيشی گرفت و درسال ۱۹۵۲ از دو و نيم برابرمحصولات  نسبت به سال ۱۹۴۰ فراتر رفت...و به محرومیّت های اجتماعی از جمله بیکاری، بیسوادی پایان بخشید “.

 “ بين سال هاي ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵، اتحاد شوروي با پرداخت بیشترین هزینه و تلفات انسانی و اقتصادی، آلمان فاشيست را شکست داد و به تجديد بناي ويرانی هاي جنگ پرداخت” پیروزی عظیم مردم اتحاد شوروی “ در جنگ كبیر میهنی“ بر دیو فاشیسم، در حقیقت پیروزی همه ی مردم جهان به حساب رفته و خاطره ی آن در سینه ی تاریخ بشر جاودانه و ماندگار خواهد بود.

 در بُعد جهانی و درست در مطابقت كامل با این اندیشه ی لنین كه ” بدین سان انقلاب سوسیالیستی تنها و به طورعمده مبارزه پرولتاریای انقلابی یک کشور جداگانه علیه بورژوازی خودی نخواهد بود. نه، بلکه این مبارزه همه مستعمرات و سرزمین هایی خواهد بود که از امپریالیسم ستم می بینند، این مبارزه همه کشورها علیه امپریالیسم جهانی خواهد بود... “ ،انقلاب الهام بخش اكتبر، سبب بیداری و حركت آگاهانه  و متشكلانه ی كارگران و زحمتكشان جهان و اتحاد و همبستگی آن ها غرض مبارزه ی مشترك بین المللی شان علیه استعمار، استثمار، راسیسم، اپارتاید، فاشیسم  ... و رهایی بشریت تحت ستم ، استبداد واستثمارِجهان سرمايه داري و آمپریالیسم، گردید؛ كه  نمی توان از اثر گذاری مستقیم آن درایجاد ، رشد، قوام و موفقیت های چشمگیرجنبش های رهایی بخش ملی و حركت های استقلال طلبانه ی ضد استعماری درسراسرجهان، از جمله در كشورهای آفریقایی، امریكای لاتین وهمینطوردرحركت استقلال طلبانه و قیام مسلحانه ی مردم با شهامت افغانستان، نیم قاره ی هند و... از قید بند گی واسارت استعمارگران جهانی وهٰكذا پیروزی انقلاب چين در سال ۱۳۴۹ و رفتن آن كشور به سوی ساختمان  جامعه ی سوسياليستی وظهوروحضورفعال جنبش های ملی و فراملی درسراسرجهان و مبارزه ی مشترك شان در راه صلح، ترقی، دموکراسی و تحولات اجتماعی، با تعصب وكوربینی و خشک اندیشی، انكار نمود.

انقلاب اكتبـربا وصف شكست آن “هرقدرازمادورمیشوداهميت/آن/روشن ترميگردد“ وصحت این گفته ی"لنین"را،امروزماازموج عظیم بیكاری، مرض، تحقير، سرکوب، بی حقوقی، تبعيض‏، محروميت، فقر، اعتياد، تن فروشی، ظلــم وستم وانواع مصیبت های فلاکت بارودردناک اجتماعی- اقتصادی دیگرکه دامنگیربخش وسیعی ازكارگران و زحمتكشان اتحاد شوروی سابق ومجموعه ی كشورهای قبلاً سوسیالیستیی اروپای شرقی گردیده است، به سهولت می توان دریافت.

«... بلغارستان اولین کشوری درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که تعداد زیاد از جمعیت این دولت زیرخط فقر زندگی می کنند... در سال 2011، تقریبا نیمه از جمعیت این کشور(49 درصد) به زحمت دستش به دهانش می رسید. دررومانی و لتونی 40 درصد و در لیتوانی فقط 33 درصد ازجمعیت کشورفقیر بودند. مرکزآماری اروپا معتقد است که افراد با درآمد کمتر از 60 درصد از میزان میانگین ملی در معرض خطر فقر قرار دارند...»

در روسیه، حد اقل 4  میلیون نفر بیکار ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮﺍﺯجمعیت آن در زیرخط فقر بسرمی برند. ”...بیش از2 میلیون کودک بی سرپرست وغمخواردر خیابان ها بدون سرنوشت به سر می برند که بخاطر پدران ومادران لااوبالی به چنین سرنوشت غم انگیز دچارگردیده اند . در حدود 7 /0 میلیون کودکان نوزاد درپرورشگاه کودکان رسماً ثبت گردیده که 80 درصد از آنان پدرومادردارند.... ﺁﻧﭽﻪ كه در زمان اتحاد شوروی، اصلاً وجود بیرونی نداشت.

تغییرات ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ اجتماعی و اقتصادی که پس ازفروپاشی اتحاد شوروی،از جمله درروسیه به وقوع پیوسته است ”... به خصوص زنان و کودکان را تحت فشار قرار داد... استخدام زنان در شغل هایی با درآمد پایین تمرکز یافته و بیکاری درمیان زنان بیشترازمردان است. در سر تا سر روسیه، تعداد بی خانمانان، بیکاران وافراد کم درآمد به گونه ی چشمگیری (برعكس) زمان موجودیت اتحاد شوروی، افزایش یافت...»

افزون بران با گذشت تخمین دو دهه ختم “ جنگ سرد“، وفروپاشی شوروی كه به آن روز،نام “ تفاهم و آشتی ملی“ نهادند وعاشقان“ سر به كف“ هیولای غارتگر جهانی یعنی امپریالیسم ومدافعان سیاست ضد بشری“ نیولبرالیسم“ و “جهانی سازی” و“ تجارت وبازارآزاد”، آن را“ نويد بخش“ صلح و امنیت جهانی وبهبود وضع عمومی زحمتكشان جهان دانسته و جاهلانه و یا ریاكارانه به سود آن تبلیغ میكردند( و تبلیغ می كنند)؛ وبسا كه درسرخط مرام واهداف به اصطلاح دموكراتیك خود قرارداده وآن را، یگانه شیوه و تفكر ”بشرخواهانه ﯼ “ و “ راه رشد طبیعیی اجتماعی واقتصادی غرض تٱمین عدالت(!) اجتماعی”، دانسته اند؛ اما با تلخی باید یاد كرد كه ما همه شاهد عكس آن، یعنی یورش وحشیانه ﯼ نظامی وتوسعه طلبانه ﯼ سرمایه داری جهانی برسرزمین های دیگران،از جمله حملات نظامی وتوسعه طلبانه به يوگسلاوی درسال (1990) و متلاشی ساختن آن كشور؛ هجوم وحشیانه وخونین به كشورما افغانستان درسال (2001) و تبدیل آن به پایگاه دایمیی نظامی برای اهداف استراتیژیك خود؛ اشغال كشورمستقل عراق (2003) به بهانه ﯼ نابود كردن “سلاحهای كشتار جمعی“، بوده ایم.

ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﻭﺿﻊ ﺯﺣﻤﺘﻜﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﯿﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﮔﻠﻮ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ. ... سازمان آمار و سرشماری آمریکا ... اعلام کرد که 46/5 میلیون نفر از مردم این کشور در سال گذشته میلادی [در سال 2012] در زیر خط فقر زندگی کردند... بر اساس آمار منتشر شده، نرخ بیکاری در این کشور از ۷.۹ درصد جمعیت فعال در ماه ژانویه به ۷.۵ درصد در ماه آوریل کاهش پیدا کرده است و تعداد افراد بیکار در آمریکا به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است....

ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ بنابرآماررسمی گزارش شده ...نزدیک به نیمی (46٪) ازکل دختران بین 15 تا 19 ساله‌ ی آمریکایی،دارای سابقه ‌ی روابط جنسی هستند درمیان دختران 15 ساله ‌و مجرد آمریکایی،فقط 13٪ رابطه ‌ی جنسی راتجربه نکرده‌ اند! یعنی 87٪ آنان بدون ازدواج ازسابقه‌ ی رابطه‌ ی جنسی برخوردارند وتا سن 19 سالگی فقط ازهر 10 نفر، 3 نفرفاقد چنین رابطه ‌ی هستند! والبته این رقم طبق گزارشات رسمی است که همیشه کمترازواقعیت بیرونی می ‌باشد...

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻛﻪ صنعت فحشا درآمریکا بالغ بر 13 ملیادر دلاردرسال سود آوری مالی برای این کشوردارد، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻛﺎﺭ(!) ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ(!) ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔترﯾﻦ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻓﺎﻉ(!) ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻃﻮﺭﯾﻜﻪ ﻗﺒﻠﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻛﺮﻩ ﯼ ﺧﺎﻛﯽ، ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ!

درپایان باید گفته شود كه هرچند “ بورژوازی انقلاب اکتبررا، مانند انقلابات کارگری پيش‏ ازآن، از لحاظ فزيکی شکست داده است ... اما آرمان‌های اين انقلاب را نتوانستند و نمی‌توانند از بين ببرند”. زيرا روح، خاطره و اثرات داخلی وبین الـمللی اين انقلاب درذهن وتاروپود وجودهمه انسان های آگاهِ ضد استثمارو ضد استبداد وستم ملی وطبقاتی ودروجود همه انسان های دردمند، زحمتكش ورنجبركه نیل به عدالت اجتماعی را فقط در تٱمین آزادی، دموكراسی واقعی و توزیع عادلانه ﯼ نعمات مادی می نگرند، زنده است.

درس های تاریخی انقلاب اكتبر، درس های ماندگار، فانوس وشمع رهگشاﯼ برای بسیج توده های ملیونی زحمتكشان جهان است درراه مبارزه ﯼ متحدانه و آگاهانه ﯼ آنان بر ضد تمام بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ورهایی شان از یوغ برده گی و هيولای عظيم سرمايه داری.

بجا ست كه امروزدرسراسركره ﯼ خاكی، تمام دوستداران حق وعدالت وحقیقت، مبارزین راه آزادی کاروانسان ازقیود استثمارو برده گی و بنده گی، بشردوستان ومدافعان نیروی كاروعدالت اجتماعی؛ دوستداران صلح وامنیت جهانی؛ مبارزین راه منافع اقتصادی وسیاسی؛ نیروهای واقعاً دموكراتیك وعدالت خواه جهانی مخالفین جنگ؛ مبارزین ﺿﺪ استعمارنووكهنه؛ نیروهای ﺿﺪ گروههای ﻗﺪﺭﺕ ﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ازپیروزی انقلاب اكتبر، استقبال نموده وآن را با تبليغات رسانه یی، تهیه و چاپ حمل پوسترها و پلاکادهای زیبا وشعارهای مناسب؛ سازماندهی مارش ها، گرد همآیی ها وبرپایی تظاهرات ومراسم وﺑﺮ ﮔﺰﺍﯼ محافل شاندارو ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ...گرامی می دارند.

ـ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ، ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺒﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اكتبر!

ـ پیروز باد مبارزه ﯼ رهایی بخش کارگران و زحمتکشان جهان!

...................

منابع:

ـ بیانیهء حزب كمونیست ( كارل ماركس و فریریش انگلس )

ـ بیانیه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست کانادا بمناسبت نود مین سالروز انقلاب اكتبر

  ـ و . ا . لنين بمناسبت چهارمين سالگشت چهاردهم اکتبر سال١٩٢١

ـ گزارش “گنادی زوگانوف” رهبرحزب کمونیست  فدراسیون روسیه  به کنگره ی احزاب کمونیست اتحاد شوروی سابق

 ـ مقاله ی تحلیلی ازاحسان طبری

ـ “ خیانت به سوسیالیسم ، پس پرده فروپاشي اتحاد شوروی “اثر روجـرکيــران- توماس کنی،  ترجمه محمد علي عمویی

ـ در دفاع از انقلاب اکتبر

ـ  http://persian.ruvr.ru

 

ح تلاش  

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي)
» مارکس، سمفونی ناتمام بخش اول
» گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟
» مارکس و ۳۰ سال نخست زندگی او
» (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
» انترناسيونال کارگری
» تروتسکیسم ضدانقلاب در خفاء (بخش چهاردهم و پایانی)- خطر تروتسکیسم
» آيا چپ بايد سوسيال دمکرات شود؟
» باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»
» بازهم‌ در باره ی راه رشد غیر سرمایه داری!
» اروپا: یک‌ قرن انقلاب و رفرمیسم
» آمریکای لاتین و انقلاب اکتبر:
» انقلاب اکتبر بازتاب اراده اگاهانه و عمل سازمان یافته
» میراث تاریخی و همیشه جاودان انقلاب روسیه
» ارزیابی انقلاب روسیه (۱)
» هاجون چنگ و چامسکی از افسانه‌های جهانی‌سازی می‌گویند
» بحران سرمایه ی جهانی و چشم انداز سوسیالیسم
» خود گردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
» غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز یا جعلیات و حقایقی در باره اتحاد شوروی و روسیه سرمایه داری امروز
» ﺑﺸﺮﻣﺤﻮ ﻧﺎﺯﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻛﯿﺴﺖ؟
» ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ
» ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (5)
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (4)
» ﻟﻨﯿﻦ، ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﯿﻦ
» ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ
» ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻠﯽ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ، ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ
» ﺩﺍﺷﱳ ﻛﺎﺭﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺖ
» ﻭﻧﺰﻭﯾﻼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻭﺯ: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
» استراتژی سرمایه داری و خواست دگرگونی در اروپا
» ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم 4
» (3) ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻮﺭﻭﯼﻣﯿﺰ ﮔﺮﺩ ﻫﺌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮﺍﻭﺩﺍ بخش دوم
» « هوگو چاوز و آينده ی درخشان مردم درونزويلا »
» ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮ ﻥ ﺗﻮﺭﻡ،ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
» رشد"جناح چپ" دراتحادیه ی دانشگاه ها وکالج ها (UCU)دربریتانیا!
» " قاعده دومینو"مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و (بخش پایانی)
» سخنرانیی لیزپین،سازمانده امور زنان درحزب كمونست بریتانیا، درگردهم آیی كه بمناسبت ۷۸ مین سالگرد تٱسیس حزب كمونیست عراق،
» مـارشِ پــرقــدرت ”چـپ“ در فــرانــسه:
» آمــوزش و پــرورش در کــیــوبا
» جنبش "اشغال "وال استریت ، آغازی برای یک تحول بزرگ
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» رائول کاسترو: بالاترین تجلی دموکراسی واقعی درمسیرسوسیالیسم
» ما خیال پرداز نیستیم
» رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام دموکراتیک ودرس های زهر آلود تاریخ در افغا نستان
» احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری
» کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان
» خیانت به سوسیالیسمبه “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین (4)
» (3)خیانت به سوسیالیسم به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین
» دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
» (iii) بخش 1 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» به “استقبال” مصاحبه های اخیرگورباچف درارتباط به ساختمان وفرو ریزیی دیوار برلین 1
» از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیزم
» مارکسیسم و چپ در انقلاب‌های اعراب (3)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
» فصل پایانیی یک دوران و آغاز دوران تازه!
» واقعیات و جعلیات سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی !)12(
» مارکسیسم (3)
» واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
» جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (10)
» نه می شکند و نه می گذرد نگاهی به عمق جنبش مقاومت در کشور یونان
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (3)
» مارکسیسم
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» واقعیات و جعلیات سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند (9)
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر! (2)
» جعلیات و حقایق افسانه سرائی های پوچ خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری(8)
» باشگاه ضد انقلاب (آسیا تایمز، هنگ کنگ): په په اسکوبار
» آموزش و. ا. لنین در مورد ساختار حزب و دوران معاصر!
» چپ میانه در برزخ هویت و جایگاه
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز فاجعه الکلیسم (7)
» برآشفتگان” برابری می خواھند
» موقعیت مبارزه طبقاتی پس از شکست کمون پاریس
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس (3)
» بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس(۱(
» .1 بحران ساختاری سرمایه‌ با خوانش مارکس
» نظرسنجی گلوب اسکن: کاهش اعتماد مردم آمریکا به نظام بازار آزاد
» جعلیات و حقایقپشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"
» سالگرد پیروزی بزرگ ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در جنگ کبیر میهنی
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز انفجار اتمی "چرنوبیل" 6
» بمناسبت ١٤٠- مین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی نابغه
» جعلیات و حقایق نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب (5)
» بمناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز درگذشت زنده یاد احسان طبری
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم (4)
» جعلیات و حقایقعلیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار(4)
» جعلیات و حقایقی در باره (2)
» جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز (1)


عناوین دیگر:
اسراییل کانگرس آمریکا را میخرد : تخریب مذاکرات صلح ایالات متحده – ایران (11.07.2013)
ﮔﺎﺭﺩﯾﻦ : ﻟﯿﺒﯿﺎ، ﺩﻭﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺬﺍﻓﯽ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ، ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﺋﯽ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﯽ ﺣﻘﻮ (10.25.2013)
2-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (10.25.2013)
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ (10.25.2013)
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ جنرال ﺟﯿﺎﭖ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻣﻠﯿﯽ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ (10.25.2013)
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -1 (10.10.2013)
1-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (10.10.2013)
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﭘﺮﺗﻮ ﺩﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭﻋﺮﺑﯽ (10.08.2013)
ﺑﻨﯿﺎﺩﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﭘﺮﺗﻮ ﺩﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭﻋﺮﺑﯽ(VII) (09.30.2013)
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ کمتر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ (ﯾﺎﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ) (09.30.2013)