سه شنبه, 08.21.2018, 01:29pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز (بخش پنجم) ; غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! ; در کشور چه می گذرد؟ ; اشغال وعملکرد آن درافغانستان ; در یاد بود از کوفی عنان!
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
 » افغانستان
 » جهان
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
سیاسی » جهان
 
خاستگاه واقعی القاعده
دوشنبه, 01.13.2014, 09:35pm (GMT)

برگردان کننده :محمدعارف عرفان

تاریخ: January 8,2014-لندن

 

 

خاستگاه واقعی القاعده

 

نویسنده : Finian Cunningham

 

ممکن ،جان کری دیپلمات عالی رتبه ایالات متحدۀ آمریکا،ما را "احمق " پنداشته باشد! او،درآغاز این هفته درحالی که درعربستان سعودی سخنرانی مینمود،هوشدارداد که" القاعده درعراق وسوریه، به بازی گران خطرسازی درمنطقه مبدل شده اند!".

وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا درجهت حمایت از دولت عراق درخصوص نبرد آنکشور برای بدست آوردن مجدد شهرهای شمال آنکشور که اخیرآ بدست اسلامیست های عراقی "دولت اسلامی عراق وشام " سقوط نموده است،ابرازآمادگی کرد.

چقدرجالب است!درحالیکه دولت سوریه درجهت ریشه کن ساختن چنین ملیشه های وابسته به القاعده ،سرگرم نبرد است،اما واشنگتن درآنکشور، ،به حمایت خود نمی پردازد،برعکس اولویت اصلی واشنگتن درسوریه ، درواقع سقوط نظام رئیس جمهوربشاراسد است .

پس چگونه جان کری به چنین تناقض مبادرت می ورزد؟درعراق القاعده یک تهدید است وباید شکست داده شود،درحالیکه درسوریه ،عین سازمان،تهدید پنداشته نمی شود،امابرعکس دولت سوریه،خود، یک تهدید تلقی میگردد.

موضوعی که که نهایت جالبتراز آنست عبارت ازین است،که جان کری، راجع به حضورالقاعده در مناطقی اخطارمیداد که آن ساحه درمحاصرۀبلند پایگان آل سعودقراردارد،البته خاندان یی که در کُل جهان به حیث "بانکر"، استخدام کننده، وتامین کننده سلاح این گروه ها،شهرۀ جهان گردیده اند.

فقط چندماه قبل،رسانه ها ازین خبرپرده برداشت،که چینل های دیپلماتیک ایالات متحدۀ آمریکا،به تصاویرسالهای 2009،نگاه مینمایند،زمانی که  سفیرسابق آمریکا درعراق واضحآ،بیان نمود که کشور عربستان سعودی،هزینه های مالی وتسلیحات نظامی ،افراطیون القاعده را در کشورعراق ،تامین مینماید.

بعد ازاظهارات "کریستوفرهیل " سفیرسابق آمریکا، اطلاعات استخباراتی نشان داد که کشورعربستان سعودی ،در تلاش است تا جنگ های فرقۀ را درعراق تحریک نموده وشرارت ونا آرامی را درآنکشوربرانگیزد.

"کریستوفرهیل" اضافه نموده فرمودند:"منابع استخباراتی گزارش دادند،که کشورعربستان سعودی در تلاش است تاحکومت نوری المالکی را درعراق بی ثبات سازد.

بعد ازآن،القاعده خود را درکشورعراق به حیث"دولت اسلامی عراق وشام " مسمانمود.اینگروه با گروه های دیگر،مانند جبهات النصره،احرارالشمس،لوای اسلام وجبهۀ اسلامی،در پیوند تنگاتنگ قراردارد. 

الفبای طبیعی این گروه های بیشمار،به هیچ صورت،درونمایه ماهیوی این گروه ها را حذف نمی نماید که اساسآ این ها همه به ایدولوژی افراطی وهابی مسلح شده وتحت بیرق القاعده به فعالیت پرداخته،ومصیبت ها وجنایات بزرگی را علیه شهروندان غیرنظامی ،علیه اهل تشیع،اهل تسنن،ومردمان مسیحی خلق نموده وهمۀ آنها به حمایت کشورعربستان سعودی ،دست به فعالیت می زنند.

خاندان آل سعود،بطور مضحک ورسمآ اعتراف مینمایند که آنها گروه های "معتدل " را که بنام " ارتش آزاد سوریه " یاد میشوند،حمایت مینمایند. اما واقعیت اجتناب ناپذیری وجود دارد که پادشاهی نفت خیز سعودی،"بانکر"القاعده وهمه شبکه های مربوط به آن میباشد.طوریکه سفیرسابق ایالات متحدۀ آمریکا درین خصوص شهادت داد.

حتی رسانه های معتبرغربی ازین واقعیت چشمپوشی نمی نمایند.در اکتر سال 3013،نیو یارک تایمز گزارش داد که مقامات ایا لات متحدۀ آمریکا می پذیرند که سلاح های نظامی که به کشورعربستان سعودی به هدف اکمال "ارتش آزاد سوریه " تهیه گردیده است،بدسترس ملیشه های افراطی درسوریه قرارمیگیرد.

کشورعراق درین هفته ،تائید نمود که سلاح های که برای گروه های افراطی موسوم به "دولت اسلامی عراق وشام " در سوریه تهیه گردیده بود،اکنون بوسیله همان گروه ها درآستان غربی "انبار" بکار برده میشوند.

بنا برین،باید خاطرنشان ساخت که ایالات متحدۀ آمریکا،سلاح های را که طورمخفیانه برای کشور سعودی تهیه نمود،حالا بوسیله القاعده مورد استعمال قرارگرفته تا جنگهای فرقۀ را درعراق وسوریه برانگیخته وهردو کشوررا بی ثبات نماید.اما با اینحال جانکری درکنارحامیان تروریست سعودی نشسته وجسورانه بطرز اشکارا هوشدار میدهد که" القاعده به بازی گران خطرناک درمنطقه مبدل شده است! "  

جان کری درجریان ملاقات اش درسعودی ، اظهارنمود:"این جنگ متعلق  به مردم عراق است! "اما درواقع چنین نیست. !!

این نبردیست درعراق علیه آنعده تروریستان یی که بوسیله عربستان سعودی وایالات متحدۀ آمریکا حمایت می گردند. 

چه مضحک تر ازآن میتواند باشد که دیپلمات بلند پایۀ ایالات متحدۀ آمریکا ،برای کشورعراق در مقابل آنانی پیشنهاد کمک نظامی مینماید،که آنها عملآ بوسیله ایالات متحدۀ آمریکا ومشتری آن عربستان سعودی مسلح گردیده اند.جان کری اظهارنمود: "ما، درفکر آن نیستیم تا چکمه های خویش را درزمین (عراق )بگذاریم ،این جنگ آنهاست،اما، ما میخواهیم آنها را درین نبرد حمایت نماییم!"

گفتنیست که واشنگتن قبلآ راکتهای نوع "هیل فایر"را به کشورعراق ارسال نموده ووعده سپرده است تا آنکشور را باهوا پیماهای بدون سرنشین تجهیزنماید،تاگویا دربرابرالقاعده برزمد.

با کاربرداصطلاح "چکمه برزمین "،جان کری تلویحآ به مخالفت حضور نیروهای آمریکائی دربرابر گروه های اشاره مینماید که آنها قبلآ بوسیله ایالات متحدۀ آمریکا وعربستان سعودی اولآ در سوریه واخیرآ درعراق سازمان یافته اند.

این واضحآ سناریوی عجیب وغریبی را به نمایش میگذارد،البته جایکه ایالات متحدۀ آمریکا هم کشورعراق وهم ملیشه های القاعده را تسلیح میدارد.

اما بهرصورت این نگرش نباید با توجه به منافع " صنایع نظامی " ایالات متحدۀ آمریکا متناقض وبد بینانه تلقی گردد. اولآ باید پرابلم تروریستی را خلق ساخت ،سپس سلاح تهیه کرد تا با این پرابلم برخورد نمود. واین میتواند فکتوربرنده برای تجارت آمریکا باشد.

هیچکدام اینها نباید تعجب انگیزباشد.چرا که ایالات متحدۀ آمریکا، طی بیش از سه دهه ،بطورمخیانه سرگرم کارهای مشترک با عربستان سعودی واستخبارات نظامی بریتانیا بوده است تا نیروهای افراطی القاعده را تربیت وپرورش دهند.این عملیه درافغانستان علیه ارتش اتحاد شوروی سابق، بین سالهای 1970-1990 آغازگردید.

بعد از آن القاعده به حیث پوشش ایدو لوژی های گوناگون شکارامپریالیست ها در شرق میانه واطراف آن خدمت نموده است. هرچند این سازمان تا کنون به اختراعات گوناگون برای تغیرنام خویش در خطوط این جاده مبادرت ورزیده است.

اما درخط پائینی چنین ترسیم یافته است که این گروه ها بوسیله "غرب" و"سعودی" خلق گردیده که به حیث جاگزینان دشمن آسایش ،ونماینده های بیرحم ،برای تغیررژیمها استفاده میشوند.

ممکن خدعه قدیمی غرب درباب این گروه ، در خصوص خوانش "دشمن " برای چند سال گذشته ،کار ساز افتیده باشد،اما حالا این تناقضات بطورهمزمان ودر کشورهای همجوار ،به چنین شیوه ،این نیرنگ رابطورخشن رسوا میدارد.

جان کری ودوستان صمیمی تروریست سعودی اش،ممکن علاقمند باشند تاخود را تحمیق نمایند،اماآنها قادرنیستند تا کسانی دیگری را گول بزنند!

 

بیوگرافی مختصرنویسنده :

Finian Cunningham،در سال 1963 تولد گردید،او بطورگسترده حوادث جهانی را به تحلیل گرفته است.اودارائی درجۀ ماستری و کارشناس حوزۀ شیمی کشاورزی بوده وبه حیث ویرایشگر امورعلمی"انجمن سلطنتی " کامبریج بریتانیا ایفای وظیفه نموده،سپس به حیث ژورنالیست حرفوی اشتغال جسته است. 

 

منبع :the 4th Media

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» پس از این چه خواهد شد؟
» اعلامیه کمیته فعالین ح د خ ا در ارتباط به رویداد های اخیر در نوار غزه و کشتار فلسطینی ها توسط رژیم نژادپرست اسرائیل
» چرا انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه متحد شده اند؟
» مروری بر جنايات ايالات متحده امريکا و متحدين آن در کشورهای جهان
» امریکا با بحران آفرینی ها چه اهدافی را دنبال می کند؟
» امپریالیسم مالی
» اختلاف عقیده در درون جنبش ضد امپریالیستی
» امریکا پشت پرده ی آشوب ها در وینزویلا قرار دارد
» دروغ بزرگ
» ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﯼ ﺗﻠﻪ ﺳﻮﺭ
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
» ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
» طیارات بی سرنشین امریکائی{بخش دوم} قسمت- 10-
» ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﻢ
» ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮﻗﯿﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
» ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (3)
» امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟
» لویه جرگه مشورتی و مفاهیم گرهی :منافع ملی و بین المللی افغانستان
» جنگ مواد مخدردرافغانستان
» بخش دهم دردناکترين نقض حقوق بشردرکجاها واقع شد؟؟؟
» بخش نهم نقض حقوق بشردرارقام وحقايق
» ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ
» ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ
» تراژید یهای تلخ تاریخ معاصر
» ﭘﺮﭼﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
» ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﱳ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﯼ 28 ﻣﺮﺩﺍﺩ (ﺍﺳﺪ) ﺍﻋﱰﺍﻑ ﻛﺮﺩ
» ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ
» ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻣﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ
» شخصیتهای شائیستۀ مردمی چرا وچگونه به حاشیه رانده میشوند؟ قسمت پنجم
» سرنگون باد اردوغان و دولت دزدان!
» ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﻭﻟﺖﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (4)
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (3)
» (2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
» ﺯﻭﺩ ﭘﺰﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺋﯽ
» پری زاده گان کوه قاف متهم به جنایت شدند
» ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
» ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﺷﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﻭﻟﺖ
» محاصره و تروریزم : کوریا، امریکا، چین وخطرجنگ
» ﺭﻭﯼ ﺧﻂ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻭﺧﻮﺩ ﻛﺸﯽ
» ﻛﻠﻮﺥ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ,ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺻﺪ ﻛﻮﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
» ﻛﺎﺯﯾﻨﻮ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎ: ﻗﱪﺱﺩﺭ ﺗﻼﻃﻢ
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» اشغالگران، مُزدوران و مَسير«بُن»؟!
» ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﯼﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014
» امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻌﯽ
» فقر کشنده پیآمد کمک های ملیارددالری غرب
» استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود قسمت اول
» چطور انفجار یک خمپاره؛ زلزلهء جهانی بر پا کرد؟!
» رجحان تفوق طلبی: ترکیه، ناتو و عبور بسوی جنگ
» ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ با ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ وخصوصی سازﯾﯽﺛﺮﻭﺗﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ كرد؟
» ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻓﻘﺮﻭﺑﯿﻜﺎﺭﯼ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
» پيمان تداوم اشغال و گسترش بی ثباتی!
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران 4
» چند خبر كوتاه سیاسی ـ اقتصادی
» امپــریـالیــسم، بـهـار عـربــی و بـحـــران
» کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه
» مراح از حمایت استخبارات برخوردار بود
» اسراییل تمام روابط خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قطع کرد
» نکا تــی پـیرامــون بحـران سـرمایه داری و فـراز فرصت های نـوین، برای استقرار”جها نــی بهتــر”
» جنــایت وحشتناك وخونین شبانه ی نظامی (یا هم نظامیان) آمریکایی در قــندهار
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ (*)
» برژینسکی و آبدیت جهل « نفرین شدگان زمین»
» مواردي از نقض سیستماتیک حقوق بشر درامريكا
» نگاهی برجنایات بعضی گروه های ماوئیستی
» تعمیق بحران، اعتراضات جهانی
» آرشیف سخن می گوید و چهره های رسواو منفور مدافعین سیاست جنایت كارانه ی آمریكادر جهان و كشور ما، رسواتر میگردد
» مبارزات ضد سرمایه داری، و عکس العمل کمپ بورژوازی جهانی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی
» جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی (IX)
» قرارداد استراتیژیک یا ستهء معاملات فروش خانه !؟
» «جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟!
» ادامه‌ی اعتراض‌های جهانی علیه نظام مالی
» امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (VII)
» بـحــران لاینحــل سرمــایه داری وخـــیـزش ستمــدیده گان در آمــریكا
» در «وال استریت» نیویورک چه خبر است؟ + تصاویر
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی بخش 1
» تئوری نظام انباشت مالی شده: مضمون، اهمیت و پرسش ها (4)
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم (I) نتایج جنگ جهانی دوم
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» (2) مضمون، اهمیت و پرسش ها تئوری نظام انباشت مالی شده:
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» نقش ناتو پس از جنگ سرد
» تئوری نظام انباشت مالی شده:
» (iii) بخش 1جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
» نتایج جنگ جهانی دوم (I) امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» دولت تک قومی وقبایلی افغانا ن ، به فرایند همبسته گی ملی
» امپریالیسم در دوره ی رقابت دو سیستم
» جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی (2)
» عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج (2)
» سایه سنگین بحران, بحث بر سر تعیین سقف قروض دولتی در آمریکا، بحران جهانی و تحمیل وحشیانه ریاضت کشیاقتصادی
» امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
» یا ما سرمایه داری را از سر راه بر می داریم یا سرمایه داری ما را
» شاخ آفریقا در كام مرض ، فقر ، مرگ و قحطی
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» نظام ننگین وغارتگر سرمایه داری،عامل اصلی فقرو بدبختی های جهانی است
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”
» قاتل «شاه قندهار» عامل «سی آی ای» بود
» جهانی شدن تجارت سکس *”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم” (2)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (3)
» مردم انگلستان نشریه روپرت مرداک را تعطیل کردند
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (2)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان پايگاه هاي نظامي بدون مرز آمريکا (3)
» جنگ و جهانی شدن فاشيسم قرن 21 اين گونه از قاره امريكا سر برآورد! (1)
» نگاهي به نظامي گري ايالات متحده در سراسر جهان(2)
» بن لادن سالها پیش به مرگ طبیعی مرده است
» فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی (4)
» جنایات خونباراشغالگران را درافغانستان، پایانی نیست
» ملاحظاتی چند در حاشیۀ سقوط رئیس صندوق بین‌المللی پول
» پيمان استراتژيك آمريكا ـ افغانستان و پيامدها
» آن زمان میگفتند كه “اسلام در خطراست!”؛ این زمان با طرح ستیزه جویانه ی “برخور تمدن ها” میگویند كه اسلام یك خطراست!!!
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (3)
» روزی که افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم شکست
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (2)
» ناتو و کلونیالیسم
» امپریالیسم آمریکا و ۱۸۹۸ (1)
» جنگها استعماری، قمار بر سر سرنوشت نوع بشر
» تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد، خطر جنگ نیز وجود خواهد داشت
» کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
» باردیگر فاجعه ، بار دیگرجنایت وخون!


عناوین دیگر:
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ (2) (01.13.2014)
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ 5 (01.13.2014)
ازپالیسی چند بعدی تا اوج بحرانات نهفته وفروپاشی پاکستان قسمت-5 (01.13.2014)
فرخنده باد چهل ونهمین سالگردتاسیس حزب دموکراتیک خلق ا فغانستان . عبدالو کیل کوچی (01.01.2014)
مناسبات مصربا شوروى ، آمريکا،انگليس ، فرانسه واعراب قسمت دوم (12.24.2013)
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -4 (12.21.2013)
اشغال دایمی افغانستان (11.27.2013)
پاکستان چرا صلح نمیخواهد وبا تیروریسم کنار میآید (11.27.2013)
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻭﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ، ﺩﺭ پیشبرﺩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯿﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ (11.27.2013)
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -3 (11.27.2013)