sapidadam

جنگ عراق اشتباه بود!
دوشنبه, 05.28.2018, 06:01pm (GMT)

هدایت حبیب

جنگ عراق اشتباه بود!

سناتور ارشد آمریکا در اعترافی دیرهنگام اذعان کرد: جنگ عراق اشتباه بود و من خودم را مقصر می‌دانم.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه واکس، «جان مک‌ کین» سناتور جمهوری خواه امریکا روز جمعه ۲۵ می درباره تجاوز نظامی کشورش به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی اعتراف کرده گفت: "جنگ عراق اشتباه بود؛ من خودم را در این اشتباه مقصر می‌دانم."

سناتور ایالت آریزونا که در جنگ طالبان مشهورترین حامی جورج دابلیو بوش در این جنگ خانمان سوز بود در کتاب خاطرات خود در این خصوص نوشت: "دلیل اصلی حمله به عراق این بود که فکر می‌ کردیم صدام سلاح‌ های کشتار جمعی دارد و این تصوری اشتباه بود!"

وی که هم اکنون در بستر مریضی با سرطان دست و پنچه نرم می کند در ادامه تصریح کرد: "با توجه به هزینه‌ های جانی، مالی و امنیتی این جنگ کاملاً می‌توان آن را یک اشتباه جدی دانست. من خودم را مسئول بخشی از این اشتباه می‌دانم."

سال قبل نخست وزير انگليس نيز از تجاوز غارتگرانه در کشور مستقل عراق که تحت عنوان از بين بردن سلاح های کشتار جمعی صدام حسين در اين جنگ شرکت کرده بود، از مردم عراق و جهان معذرت خواست. درحالی که تجاوز و اشغال کشورهای مستقل عراق و ليبی و جنگ درسوريه بخاطر سرنگون کردن دولتهای آن کشورها که درسابق ازمتحدين اتحاد شوروی سابق بودند و بدست گرفتن منابع نفتی اين کشورها بوده وبس!

اين دو معذرت خواهی بيانگر اين واقعيت غيرقابل انکار است، که از بين همه رهبران وگردانندگان جنگ های غارتگرانه که منجر به کشتار مليونها انسان شامل مرد و زن، پير و جوان و حتا کودکان معصوم در کشورهای جهان(جاپان، ويتنام، کوبا، کوريا، فلسطين، افغانستان، عراق، ليبی، سوريه، يمن، بشمول ۵۰ ميليون کشته و هشتاد ميليون معيوب، تنها در جنگ سوم جهانی) گرديده است؛ فقط دو جنگ افروز آنهم پس از قتل و ويرانگری ها و درحال رفتن به جهنم، بجرم خود اعتراف کرده و معذرت خواسته اند.

اين معذرت خواهی چی دردی را مداوا خواهد کرد. دست کم رهبران خونخوار کنونی جهان سرمايه ی بيدادگر را وادار به توقف ادامه ی جنايت و توقف تجاوز به سرزمينهای کشورهای مستقل و درحال تعيين سرنوشت مانند افغانستان، عراق ، ليبی، سوريه، يمن، فلسطين و امثالهم خواهد نمود؛ هرگز نه!

زيرا تاوقتی که علتها و اسباب تجاوز که همانا سيستم اقتصادی ـ اجتماعی سرمايه داری که ادامه ی زندگی ننگينش در جنگ است، با کار وفعاليت سازنده و مؤثر ملت ها، در زباله دان تاريخ سپرده نشود و به جای آن سيستم اقتصادی ـ اجتماعی ای که همه ساکنين کشورها مالک حقيقی و حقوقی ثروتها و سرمايه های سرزمين آبايی و اجدادی خويش گردند، مستقر نگردد؛ مردم درتعيين سرنوشت خويش و گزينش زعامت بصورت آزاد و دموکراتيک، بدون تخويف، جعل و تقلب، پول و دخالت کشور ديگری سهم فعال و مستقيم نگيرند؛ نظام عدل و تقوی جای نظامهای غارتگر و سودپرست و شرارت پيشه، را دردست نگيرد؛ هيچگاه ، توليد سلاح های کشتار جمعی، توقف نمی کند؛ آز سيرناپذير امريکايی ها، انگليسها، فرانسوی ها و شرکای آنان، صلح و آرامش را تحمل نکرده و در يک کلام جنگ لعنتی توقف نمی کند و از انسانهای بيزار از جنگ قربانی می گيرد.

بياييد، بجای تعريفی از معلول و شکايت از دشمنان حيقیقی مان، علت ها را درک کنيم و در صدد برچيدن بساط علت های اصلی اين جنگها و اشغاگری های خانمانسوز، که الحق همان نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمايه داری و امپرياليسم جهانخوار است بينديشيم و در روشنی اصول و دانش جهانبينی علمی، در جهت برچيدن بساط اين سيستم منحوس ظلم و ستم، دستهای مان را باهم فشرده، کار سازنده و عملی را آغازکنيم و به زندگی اين نظام زندگی برانداز، که حيات مليونها انسان سياره ی مان را هرروز قربانی می گيرد، برای يکبار و بطور هميش پايان بخشيم.