دوشنبه, 08.20.2018, 04:37am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
زنان
 
کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ!
پنجشنبه, 03.04.2010, 10:32pm (GMT)

کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ!

جامعه بشری برمبنای مبارزات پیگیر وفداکارانهءشخصیتهای اگاه،پیشتاز، شاهدحوادث وواقعیات سرنوشت ساز در فرایند زند گی انسانها درعرصه اجتماعی،اقتصادی وسیاسی میباشد،که این رهکاری ها بمثابه نمُود ما نده گاربرای نسل های اینده ثبت اوراق تاریخ گردیده است.

نام کلاراتستکی بمثابه یکی از شخصیت نامور مبارز وازجمله پیشاهنگان ،برای کسب حقوق زنان ومبتکربرقراری روز جهانی زن در تاریخ ثبت است. اویکی از رهبران برجسته جنبش کارگری المان واز بنیان گذاران حزب کمونست بود.

کلاراتستکین،روز5جولای 1857درقریه"د میدوری ساکسون"در المان چشم به جهان کشود.هوشیاری ودرک سالم از مسایل اجتماعی،توانایی تفکر،اراده وانساندوستی از جمله مشخصاتی عالی بود

،  که از ابتدائ جوانی شخصیت وی را برجسته می کرد.

او بمثابه معلم ،اموزگارِ دلسوزو انسانِ باخرد،مجهزبادانش وسیع ومبارزءخستگی ناپذیر، در راه کسب حقوق زنان،به اموزگار میلیونها زن مبدل شده بود.

کلاراتستکین به مسایل فرهنگی وتربیتی توجه خاص داشت،هنروادبیات را سلاح نیرومند درمبارزه برای تأمین زندگی بهتر برای توده های زحمتکش می دانست. وی زنی مهربان،گرم وصمیمی بود. درد ورنج زنهارا به مثابه یک زن اگاه وبا حساس درک ،هم صحبت وسخنگوی خوبِ برای براورده شدن ارزوهای انان بود.

پیش امدوبرخورد سالم کلاراتستکین،زمینهِ ارتباط  انرا بازنان سایر اقشار طبقه کمک نموده تاانان رابرای مبارزه اجتماعی جلب نماید.زنان ودختران از هرگروه ودسته،به اومراجعه میکردند واز رهنمایی ها وکمکش برخوردار می شدند.

تحریر مقالات وانتشار ان به نشرات گارکری،برای احقاق حقوق زنان زحمتکش وسخنرانی های جالب وموءثرش در مجلس نماینده گان المان درانوفت، باحضور اکثریت نماینده گان نازی های فاشیست، دررشد جنبش زنان ومبارزه دادخواهانه انها فراموش ناشدنی میباشد.

به ابتکارکلاراتستکین در سال1907نخستین کنفرانس بین المللی زنان تشکیل شد،اوبعنوان رئیس بین المللی زنان انتخاب گردید.

پیشنهاد کلاراتستکین مبنی بر اختصاص هشتم مارچ بعنوان روز جهانی زن، در دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در سال 1910 یکی ازبرجسته ترین ابتکار ،عمل خلاقانه واقدام بزرگِ در جهت وحدت وهماهنگی مبارزه زنان در سراسر جهان در راه تحقق ارمانهای شان میباشد.

کلاراتستکین  در جون سا ل 1933 چشم از جهان پوشیده ونامش در تاریخ مبازرهء سراسر زنان جهان درج وهمه سال ازوی به نیکوی  در روز 8مارچ به حیث بنیانگذار این روز یاد میگردد.

کشور ما افغانستان با داشتن افتخارات کم نظیر تاریخی که مهدگاه  بزرگترین تمدن جهانی میباشد ، درادوار ومراحل مختلف تاریخ ،شهیر و نامور ترین زنان قهرمانِ را از لحاظ سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی پرورانیده ،که امروز مایه افتخار وسربلندی این خطهء باستانی می باشد.این زنان برعلاوه رسوم ،سنتِ عقب مانده ، مناسبات کهنه ءمستبد فئودالی وماقبل فئودالی ، نقش موءثرِ را درجهت ارتقای سطح شعور زنان ایفا کرده اند. چنانچه ناموران چون : رابعه بلخی،  عایشه درانی، مستوره غوری،امنه فدائی،حیاتی هراتی وملالی این پیشگامان فرهنگی ومبارزین صحنه  های نبرد ،ازنمونه های بارز انها به حساب می اید. زنان کشور ما در طول تاریخ ازجانب نیروهای عقب گرا بنا برعادات، سنت عقب ماندهء مرد سالاری ، سهم شان بمثابه نیروی باالقوه بشری در جامعه ضعیف جلوه داده وحتی به حاشیه کشانیده، وزمینه تبارز انها محدود گردانیده شده است.  با رشد تکامل دموکراسی وانفاذ قوانین مدنی درجوامع پیشرفته جهانی وایجاد واستقرار دولت  مستقل  تحت رهبری شاه امان الله غازی درکشور ، رَوزنه های ازادی برای اعاده وتاءمین حقوق مساوی بین مردان و زنان کشاده ، و شرایط بهتر مساعد گرد ید. بعد از اعلام دموکراسی قلابی زمان صدارت شاه محمود، وبوجود امدن حکومت های بعدی یک سلسله ریفورمهای به نفع زنان ودختران جوان سردست کرفته شدکه زمینه اموزش سوادوتعلیم وتربیه درموسسات اموزشی وتحصیلی وازان طریق اشتغال واستخدام انها در ادارات دولتی وموسسات فرهنگی ـ اجتماعی کشور مساعد گردید.

با ایجاد احزاب وسازمانهای سیاسی وبوجود امدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان  درکشور، شرایط نوین وموءثر، برای مبارزه  اگاهانه ومتشکل غرض کسب حقوق صنقی ،عدالت ـ مساوات میان زن ومرد مساعد، وسازمان دموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری ح.د.خ.ا ،به رهبری ورهنمایی شخصیت شهیروفرهیخته کشور،بانوی فداکار وباشهامت رفیق دکتورس اناهیتا راتب زاد یکی ازپیشتازان وبنیان گذار این جمعیت، ایجاد گردید. 

بایجاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال 1344 دیری نه گذشت که با پیشبرد مبارزات گسترده وفعالیتهای ثمر بخش خویش، کتله وسیع از زنان اگاه و پیشرو را درصفوف خویش بسیج گردانیده ومبارزه وسیع را دراین مورد در میان زنان ودختران در نقاط مختلف کشور وموسسات فرهنگی واجتماعی سازماندهی نموداند.

نام                    بانوی مبارز پرشور دکتورس اناهیتا راتب زاد با جمع دیگرِ از کادرهای مجرب واگاه ووطن پرست وایماندار به عدالت اجتماعی ، چون: زرغونه ناهید، محبوبه کارمل،کریمه کشتمند، ثریا پرلیکا،جمیله پلوشه،شفیقه رزمنده، نفیسه  پیکارگر،نجبیه هوتکی، امیلیا سپارتک ودیگران،وهمچنان زنده یاد دلجان ارش ونسیمه غیاثی که امروز درقید حیات نیستند،وهریک درکنارهم زندگی خویش را وقفِ خدمات و تحقق ارمانهای شریفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان کرده ،وبرضد هرنوع اعمال ددمنشانهء دشمنان داخلی وخارجی  ، در پهلوی سایر رفقای  همرزم  خویش بدون ترس، شجاعانه  رزمیده، وازهیچ گونه فداکاری و جانثاری دریغ نه  نموده اند، شایسته آنند که در صحایف تاریخ کشور مضبوط باشند.

                                                                              باتقدیم احترام

                                                                                                                 علی  رستمی

زنده وپیروزباد عدالت وبرابری

فرخنده باد 8مارچ

 

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» روز جهانی زن و وضع زنان وطنم
» آسمان زن
» چگونه می شود زن، اين نیمی از جامعه را، احترام نکرد؟
» به استقبال اتحاد وهمبستگی زنان رنجدیده جهان
» سکوتم را نکن باور افغانستان
» ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان
» :انجمن حقوقدانان افغان :پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان
» ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺸﺘﻢﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» فرخنده باد جشن هشتم مارچ، روز آزادی و همبستگی بين المللی زنان سراسرجهان! اعلاميه ی کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا
» صدای خفه در گلوی زنان را بلند سازيد به پيشواز هشتم مارچ ، روز همبستگی زنان سراسر جهان
» هشتم مارچ گذرگاهی بسوی آزادی زنان جهان
» پیام به مناسبت هشتم مارچ
» مصاحبۀ غفار عريف با رفيق دوکتور اناهيتا راتبزاد بخش دوم
» ســرو قــیام مـیکنـد...
» خجسته باد صدمين سالگرد پايه گذاری هشتم مارچ ، روزهمبستگی جهانی با جنبش بين المللی زنان
» گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان
» زنی را می شناسم من
» نبرد پرافتخار بانو دکتورس اناهیتا راتب زاد برای نهضت زنان و رهایی آنان از قید وبند های حجاب قرون وسطایی
» دست درنده یی که به قتل مادر بلند شود، قطع باد!
» با تمام اشكهايم
» تاریخچه جنبش زنان در افغانستان
» صدمین سالگرد هشت مارچ به همه خواهران عزیزمبارک باد تاریخچه 8 مارس روز آزادی زنان
» پيام شاد باش کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
» آرزوی مادر
» پیام بمناسبت هشتم مارچ
» یکصدویکمین سالگرد ٨ مارچ
» هشت مارچ ، افغانستان ، مرد سالاری ، زن ستیزی و دیگر هیچ
» من چهار بار فروخته شدم
» فرخنده باد هشتم مارچ، روزهمبستگی رزمجويانۀ
» بمناسبت هشتم مارچ ، روز فریاد وابراز خشم زنان بخاطر آزادی وتساوی حقوق


عناوین دیگر:
نوشته ای بمناسبت درگذشت خانم ژیلا آوازخوان قدیمی رادیوتلویزیون ملی افغانستان (07.05.2009)
بمناسبت روزخجسته مادر (05.10.2009)
نهضت دموکراتيک و دادخواهانۀ زنان افغانستان دوباره جان تازه بخود ميگيرد (04.28.2009)
آشوب ها ومکر ها خاموش باد (04.19.2009)
هشتم مارچ و جایگاه زن در افغانستان (03.08.2009)
یکصدویکمین سالگرد ٨ مارچ (03.05.2009)
روز زن ٬ به زن ها مبارک . (03.01.2009)


زن ونبـــــــــوت (03.01.2009)
نامهّ زندانی بدخترش. (02.08.2009)
روزمادر، بمادران میهنم خجسته باد (05.05.2008)