یکشنبه, 08.18.2018, 08:28pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز و افغانستان امروز(بخش چهارم) ; " شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار" ; فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه ; اخلاق از منظر ماركسيسم- لنينيسم (كمونيزم علمي) ; پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
زنان
 
ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
پنجشنبه, 03.07.2013, 11:01pm (GMT)

ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ

 

در آن سرای که زن نیست، انس وشفقت نیست

در آن وجود که دل مرده، مرده است روان


به هیچ مبحث و دیباچه ‌ای، قضا ننوشت

برای مرد کمال و برای زن ،نقصان

 

زن ار به راه مناعت نمیگداخت چوشمع

نمیشناخت کس این راه تیره را پایان
 

فرشته بود زن، آن ساعتی که چهره نمود

فرشته بین، که برو طعنه میزند شیطان
 

اگر فلاطن و سقراط بوده‌اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خردی ایشان

 

ﭘﺮﻭﯾﻦﺍﻋﺘﺼﺎﻣﯽ

 

 

 ( حسين تلاش )

 

هشتم مارچ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ، ازسال ۱۸۵۷ بدینسو، ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷ  دشواری ها و فداكاری های فراوان، با نیروی گسترده ﻭ ﺩﺭﻓﺶ برافراشته و سرشاراز افتخارات، سر بیرون كرده وبه مظهر همبستگی ومبارزه ﯼ جهانی ﺯنان، برای نیل به تمامی حقوق انسانی شان مبدل و خاطره های حماسه آفرین آن، در تاريخ جنبش های آزادی خواهی انسان مظلوم ، ثبت گردیده است.

 

ﮔﺮﺍﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ، ﺳﺎﻟﯿﺎﻥﺯﯾﺎﺩﯼ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ مشعل فروزان آنرا كسی خاموش ساخته نتوانست؛ برعكس، این روزکه ﺑﺎﺯﺗﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﺳﺎﻭ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﯼ زنان زحمتكش، آگاه و انقلابی بود، باوجود سركوب های خونین، ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ به یك پدیده ی ﺟﻬﺎﻧﯽ مبدل گردید؛ زنان آزادیخواه هم سنگرباجنبش های جهانی کارگری و سوسیالیستی، برای نیل به حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی وکسب حقوق اقتصادی، به مبارزات خود ادامه دادند.

بدینگونه بزرگداشت ازهشتم مارچ، با حركت آگاهانه ی زنان ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻩ ، در سالهای بعد (سالهای۱۹۰۶ ۱۹۰۷  ۱۹۰۹ ، ۱۹۱۰ ، ۱۹۱۱ ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۴ ، ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷ ) ﺩﺭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺎ جنبش های دموكراتیك وكارگری جهانی، دركناره های مختلف ﺍﯾﻦ ﻛﺮﻩ ﯼ ﺧﺎﻛﯽ، بویژه در كشورهای اروپایی و ایالات متحده، بعمل آمد.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ روز پرشكوه برمی گردد به سال۱۹۱۷، ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ انقلاب  سوسیالیستی اکتبر در روسیه! انقلاب كه درنوع خود بزرگترین حرکت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﺸﻜﻼﻧﻪ ﯼ كارگران، دهقانان، سربازان، روشنفكران ... وزنان مبارزوعدالت خواه، بر ضد هرنوع تبعیض، تعصب، استبداد، استعمار واستثمار، درتاریخ مبارزات طبقاتی جوامع بشری به حساب می آید. ﺩﺭﯾﻦ ﺳﺎﻝ هشتم مارچ به مثابه روزهمبستگی جهانی زن ، به یک روز فراموش نشدنی درج صفحه یی ﻧﻮﯾﻦ از تاریخ جوامع بشری گردید؛ وبه بركت آرمان هاواقدامات انسانی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻛﺘ، برای نخستین بارقشرزن، دریكی ازگوشه های جهان كه روسیه ی شوروی بود، برابری حقوق خود را با مردان درهمه عرصه های زنده گی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.

روزجهانی زن، با وجودپیروزی های مقطعی واین همه گذشته های غرورآفرین اش كه با بدست آوردن حقوق وآزادی های معین مدنی، سیاسی و اقتصادی زنان همراه بوده است، باید اذعان نمود كه برای نیل به تمامی حقوق و آزادی های دموكراتیك وانسانی زنان ویا بعباره ﯼ دیگربرای آزادی كامل زن، راهی درازی درپیش دارند؛ چونكه برعلاوه ی اعمال وحشیانه ی”... خشونت علیه زنان درجهان...زنان هـمچنان باتبعیض ونابرابری درحقوق ودرزنده گی روزمره ی خود، درسراسرجهان روبه رو هستند... “؛ هنوزاستثماروحشیانه وتحمیل بیعدالتی های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی برزند گی آنان، چون كابوس مرگ بار،سایه افگنده است.

ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻠﻜﻮﺗﯽ ﺯﻥ، ﺧﺎﺻ  ﺩﺭﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯿﯽ «ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻘﺪﺱ» ﻭﺟﺒﺎﺭﺍﻥ ﺯﻥ ﺳﺘﯿﺰ ، ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ (ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)، ﯾﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ.

ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ  آغاز مبارزه ی ﻣﺘﺸﻜﻼﻧﻪ، روشنگرانه وآگاهانه ی زنان برای ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ  ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ  ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﮔﺸﺘﻪ ﯼ ﺁﻧﺎﻥ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺗﺸﻜﻼﺕ، ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎ ﻭﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ! حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ﺗﺤﺼﯿﻞ! ﺣﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥﺑﺸﺮﯼ...! ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ از امنیت شغلی ﻭ دریافت دستمزد برابرﺑﺎﻣﺮﺩﺍﻥ! حق استفاده از بیمه های اجتماعی! ﻭﺣﻖ حمایت ﺷﺎﻥ هنگام بارداری ﻭﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ مرخصی زایمان ﺑﺎ ﺣﻔﻆﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻛﺎﺭﯼ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺣﻔﻆ شغل...! ... تضمین برابرﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ حقوق زنان ﺑﺎ مردان درﻫﻤﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ  ﺳﯿﺎﺳﯽ، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و ...ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ ﻭﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥﺁﻥ...!

پیشینه ی تجلیل با شكوه وبزرگ داشت شایسته ازروزتاریخــی هشــتـم مارچ دركشورما ﻭﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼﭘﯿﮕﯿﺮﻭ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺩﺭﺭﺍﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻗﺸﺮ ﻭﺳﯿﻊ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﻭﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﯼ ﺁﻧﺎﻥ، با نام ماندگـاروچـهره ی برجسته، شجاع، فداكار، ترقی خواه و انقلابی ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻛﺸﻮﺭ ویكی ازپیش ﮔﺎﻣﺎﻥ نهضت چپ و دموكراتیك كشور، رفیقِ داكـتـراناهیتا راتب زاد؛ بانام سازمان دموكراتیك زنان افغانستان وكارنامه ﻫﺎﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼهای غرورآفرین سایرمادران وخوهران ترقی خواه ومبارز ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﻭﻃﻦ گره ناگسستنیی خورده ﻭ ﺩﺭﺝ ﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻛﺸﻮﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎﻥ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ است.

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯼ رفیقِ داكـتـراناهیتا راتب زاد ، ﺩﺭﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭﯼ، ﺑﻪ ﻫﺮﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ كشوﺭ، ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ.  

ﮔﺮﻩ ﺯﺩﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ی سازمان دموكراتیك زنان افغانستان ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﻃﻠﺐ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﻭﺍﻧﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮرفیقِ داكـتـراناهیتا راتب زاد، ﺩﺭﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﻭﻣﺒﺎﺭﺯﺟﻬﺎﻥ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩﺻﻠﺢ، ﺗﺮﻗﯽ،ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﻭﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﺯ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺹ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻣ ﺑﯿﻨﺶ ﻭ آگاهی ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺷﯿﺰﻩ ﮔﺎﻥﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦ كشورمان، ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ فـكری، سیاسی ،سازمانـي ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺿﺪ ﺳﻨﺖ ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ ﯼ ﻭ ﻧﻔﺮﺕﺍﻧﮕﯿﺰ«ﺯﻥ ﺳﺘﯿﺰﯼ» ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﻫﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺧﺮﺩ ﮔﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽﺑﺨﺶ سازمان دموكراتیك زنان افغانستان، به رهبری رفیق داكـتـراناهیتا راتبزاد و ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻥ  باشهامت  ﺷﺎﻥ ، بمثابه نخستین منبع ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺶ و مؤثر درین زمینه، ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮﺩ. غنای بزرگ تجربـی وتاريخي كه برای نسل زنان مبارزوآگاه امروز وفردای كشورمان به ارث مانده، نتیجه ی ويژه گي‌های مبارزه ی متشكلانه (ﻋﻠﻨﯽ ﻭ ﻣﺨﻔﯽ) و فعاليت ‌هاي ﺑﯿﻬﺮﺍﺱ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ فعالین واعضاﺀ وهواداران فداكارسازمان دموكراتیك زنان افغانستان بوده ومی باشد.

سازمان دموكراتیك زنان افغانستان، علی الرغم تعصبات وقیودات شدید قرون وسطایی دركشور، توانست تا ﺩﺭﺩﺷﻮﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ«ﺯﻥﺳﺘﯿﺰﺍﻧﻪ» ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩ، با حضورفعال وافتخارآفرین اش ازطریق حركت سازمان یافته، هدفمندانه و روشنگرانه ی اجتماعی خویش ، فعالیت های چشمگیرسیاسی واجتماعی را دركشور مان انجام دهد؛ ویكی از میراث های غرور آفرین آن،ﺑﺮ ﮔﺬﺍﺭﯾﯽ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ  همه ساله  ازﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، روزهمبستگی جهانی زن دركشورعزیزمان است. ﻓﻘﻂ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭼﺮﻙﺩﻝ، ﻛﻬﻨﻪ ﻓﻜﺮﺍﻥ ﻭﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺑﯽ ﻫﻮﺋﯿﺖ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ، ﺑﺎﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ، ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ.

ﺩﺭﺍﯾﻨﺠﺎ، ﻭﺟﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻣﺎﻥ ﺣﻜﻢ  ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻛﻪ: یادآن زنان با شهامت ورزمنده ی وطن مان گرامی باد كه با وصف تهدیدات، اتهامات، تخویف ها، توهینات، تكفیرات، تعجیزات، تحقیرات و ترورهای همرزمان فعال سياسي واجتماعي شان، بخصوص در دهه ی شصت خورشیدی بوسیله ی ﻋﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﺍﻥ ﺩﯾﻦ ﻓﺮﻭﺵ،خفاشانِ سیاه دلِ “اخوان ـ مجاهد” ودیگرباندهای آدمكش، تروریست وتیزاب پاش، شجاعانه و بی هراس، برای عدالت، آزادی وبرابری واقعی زن، مبارزه نموده اند؛ یاد آن سربازان و سربدارانی گرامی باد كه یكجا بازنان مبارز وطن مان، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ نظام حقوقی ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ وانسانی، كه دران سایه ی ظلمت و وحشتناكِ نابرابری زنان با مردان و هیبتِ تفكروعمل غیرانسانی وعقبگرایانه ی “زن ستیزی” ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺎﯼﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  وجود نداشته باشد، مبارزه مشترك نموده و درین راه، جان ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

 ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ هشتم مارچ امسال درشرایطی برگذار میگردد كه زنان وطن ما زیرﺳﯿﻄﺮﻩ ﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﺳﺪ، ﻣﺘﻌﻔﻦ  ﻭ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺍﻛﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻔﻜﺮﻋﻤﯿﻘﻦ « ﺯﻧﺴﺘﯿﺰﺍﻧﻪ» ﻭ ﻛﻨﯿﺰ ﭘﺮﻭﺭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺭﻧﺞ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺴﻮﺯ ﻣﯽﻛﺸﻨﺪ.

به اساس گزارش نهاد های بین المللی، ﻗﺸﺮ ﺯﻥ در كشورما ازﺍﻧﻮﺍﻉ ستم های ﺟﺎﻧﮕﺪﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

طی ساﻟﯿﺎﻥ حضوراشغالگرانه ﯼ ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻥ، اكثریت زنان و دختران میهن بیش از پیش دربند زندان تبعیضﺗﻌﺼﺐ جنسی قرارداشته وننگین ترین جنایات بیدادگری ها وستم های فراوان مانند “قتلهای ناموسی”،”بدل” دادن ها، خشونتهای خانواده گی، تجاوزﺍﺕ ﺟﻨﺴﯽ )ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ گروهی(، تجاوزﺍﺕ در زندان ﻫﺎ، دخترکشی ﻫﺎ، تهدیدﺍﺕ  به ﻣﺮﮒ،ﺗﯿﺰﺍﺏ  پاشی،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺧﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ، سنگسار،ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ،آزارهای خیابانی  خشونتﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ اجتماعی، آزارﻭﺍﺫﯾﺖ  جنسی در محل کار،ﺗﺮﻭﺭﻫﺎﯼ اینترنتی ، حجاب اجباری... ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪﺧﻮﺩ به بمثابه عوامل بروزامراض ﻭﺧﯿﻢ روانی ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﺩﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻮﻥ:  خودكشی ها و خود سوزی ها ... فراراز منزل، گرايش واجباربه اعتياد وحتا تن فروشی...ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻋﻼ ﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، مرگ ومیر زنان حامله و فرزندان شان، ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

 

ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ، ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ

 

ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎﻝ  ﺗﻜﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﺮﻭﺍﺭ، ﺑﯿﺎﻥﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ:

لطيفه سلطانى مسوول انسجام  بخش حمايت و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  ميگويد:

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮔﺮﯼﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯿﻬﻦ

       زنان مورد لت و کوب گوناگون و فجيع  مانند فير با مرمى، زدن با چاقو، سيخ، چوب، سيم، مسموميت، خفه نمودن، و مشت و لگد زدن ... قرار ميگيرند… زن ديگرى ... خود را شهلا معرفى کرد، گفت ١٧ سال از ازدواجش ميگذرد؛ از آغاز ازدواج تا کنون از اثر لت و کوب شوهرش، دوطفل در بطنش  ضايع شده است...بار اول طفل سه ماهه در بطن  داشتم، روزى در قسمت آب دادن گلدان ها تغافل نمودم که شوهرم با بوت هاى نوک تيز زير مشت و لگد قرارم داد تا اينکه از هوش رفتم، وقتى که به هوش آمدم، متوجه شدم که همه وجودم غرق در خون است و طفلم ضايع شده است."

       رئيس بخش حقوقى وزارت زنان گفت که شديدترين مورد خشونت عليه زن نزد آنها درج شده است، قضيۀ يک خانم ٢٢ ساله از ولايت نيمروز(فوزيه امينى) ...که ...چهارسال قبل، ازدواج نموده و داراى دو دختر دو و سه ساله است...چهار ماه قبل شوهر، با چوب  برفرق خانمش زده و دو جاى سرش را پاره کرده، که وى از شدت ضايعات خون، بيهوش گرديده است... شوهر به اين هم اکتفا نکرده و چاقو را گرفته، چشم زن و بعد توسط همان چاقو ناخن هايش را بيرون آورده است.

http://www.pajhwok.com

........

ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺳﻦ

 

ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﻚ ﻋﻘﺮﺏ 1391

 

 

«داکتر غوث الدین انوری رییس صحت عامه ولایت بلخ به خبرگزاری بخدی گفت: "... دختر ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ، روز گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و حوالی یک شب گذشته به شفاخانه شهر مزار شریف انتقال یافته است...هفته گذشته یک دختر زیر سن ده سال نیز در ولایت سمنگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و برای تداوی به شفاخانه شهر مزار شریف انتقال یافت...»

http://bokhdinews.af/human-rights

.......

 

«پسر ﯼ ...در ولسوالی کلدار بلخ بر صدیقه ﯼ پنج ساله تجاوز جنسی کرد و ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ است. به دنبال پخش این خبر، شماری از باشنده های این ولایت خواهان محاکمه ﯼ این پسر شدند در جریان یک هفته ﯼاخیر، دو ولایت دیگر افغانستان نیز شاهد تجاوز بر اطفال بودند یک پسر در تخار و یک دختر در سمنگان هدف تجاوز قرار گرفتند
       ثریا صبحرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در این کمسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت: ”امسال 36 قضیه ﯼ تجاوز بالای اطفال را ثبت کرده اند... این رقم ﺩﺭ سال گذشته به 28 قضیه می رسید.
       او مساله ﯼ فرار عاملان تجاوز بر اطفال را یک مشکل جدی عنوان کرد و گفت، اکثریت کسانی که بر اطفال تجاوز می کنند دستگیر نمی شوند:
 70 ”
       در صد مرتکبین این جنایت متواری اند و هنوز به پنجه ﯼ قانون سپرده نشده اند. ما در طول سال گذشته 28 قضیه داشتیم. یعنی به همان اساس، امسال باید میزان خشونت ها بین 25 تا 28 درصد افزایش یافته باشد... کسانی که مرتکب این عمل می شوند مجرد نیستند بیشتر شان متاهل اند حتی بیشتر شان دو زن دارند و دارای قدرت اند. معافیت دارند از قدرت خود شان استفاده می کنند ... این عمل را به شکل بسیار فجیع و حیوانی انجام می دهند که اصلاً قربانی را کاملاً نابود می کنند.”
سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید: میزان تجاوز جنسی بر اطفال در سال 1391 شمسی نسبت به سال های گذشته در شمال این کشور 20 درصد افزایش یافته است»

http://da.azadiradio.org

 

22/08/1391

..........

 

”حبیب الله مقصودی یکی از مقامات امنيتي منطقه ﯼ خنجان ولایت بغلان می گوید که یک دختر دوازده ساله، در ولایت بغلان در روستای چهار باغ مورد تجاوز جنسی از سوی مردان مسلح قرار گرفته است. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ... مردان مسلح شب پنجشنبه ، وارد منزل این دختر شدند و پس از کشتن برادرش ، او را با خود بردند. او می گوید که ماموران پولیس در حال حاضر دختر را به خانواده اش تحویل داده اما تایید کرد که دختر ربوده شده، بارها مورد تجاوز جنسی ربایندگان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ولایت بغلان ، چند باری است که شاهد تجاوز جنسی، ربایندگی، ضرب و شتم و آتش زدن بانوان بوده است... پیشتر در این ولایت، سحرگل دختر 15 ساله افغانی، از یک منزل مسکونی، در حالیکه بشدت شکنجه شده بود، از سوی پولیس شناسایی و نجات داده شد. سحر گل از خواست خانواده شوهرش مبنی بر روسپیگری، خودداری کرده بود.”

 

 05/01/2013

http://www.alarabiya.net

...........

 

 ”... در ولسوالی گذره ولایت هرات، یک خانم ۱۷ ساله دست به خود سوزی زد. این خانم، دلیل اقدام به خودکشی را خشونت­ های خانوادگی عنوان کرده است...فرزانه هفده ساله که بتازگی ازدواج کرده است می گوید لت و کوب و فشارهای خشن خانواده شوهرش او را وادار کرده تا دست به خودسوزی بزند... چندی پیش اداره امور زنان ولایت هرات نیز گفت: «درهفت ماه نخست سال جاری (1391 ) ۷۰۰ مورد خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است

harivanews.net.www

08/09/1391

...............

       اوائل ماه اسد 1391، مقامهای امنیتی از بازداشت یک ملای مسجد به یک دختر چهارده ساله در ولایت شمالی سمنگان خبر دادند. .. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله کشور گفت که این ملا در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان با همکاری مردم محل بازداشت شده است. آقای صدیقی گفت که مردم محل، این ملا را درجریان تجاوز به یک دختر نوجوان گرفتار کردند.(ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯﺳﺮﻭﯾﺲ ﺧ ﺭﺳﺎﻧﯿﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ23 ﻓﻭﺭﯼ 2013 )

ﺣﺎﻓﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﺭﻭ ﺭﻧﺪﯼ ﻛﻦ ﻭﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ

ﺩﺍﻡﺗﺰﻭﯾﺮﻣﻜﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ

........

خـدا را كم نشيـن با خرقه پوشان

رُخ  از رندان بي سـامان مپوشـان

 

دريـن خرقـه بسي آلودگي هست

خوشـا وقتِ قبـايِ مـي فروشـان

 

در اين صوفي وَشان دَردي نديدم

كـه صافـي باد عيـشِ دُرْد نوشان

ﺣﺎﻓﻆ

...........

ﺻﻮﺭﺕﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

ﺍﺯﺑﺮﻭﻥ ﺁﺩﻡ، ﺩﺭﻭﻥ ﺩﯾﻮﻟﻌﯿﻦ

ﺻﺒﺢﻛﺎﺫﺏ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ

ﺩﺍﺩﺑﺮﺑﺎﺩ ﻫﻼﻛﺖ ﺍﯼ ﺟﻮﺍﻥ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

.........

به گفته مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اقدام به خودکشی زنان در کشور در مقایسه به سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
       عدم دسترسی به عدالت، مشکلات خانواده گی، خشونت و تبعیض، عنعنات ناپسند و ازدواج های اجباری از عمده ترین عواملی دانسته می شود که زنان در افغانستان بخاطر آن اقدام به خود کشی می کنند. ﻟﻄﯿﻔﻪ  سلطانی، همآهنگ کننده بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در سال گذشته تنها دو صد مورد خودکشی زنان در این کمیسیون ثبت گردیده در حالی که این رقم در 9 ماه نخست امسال به پنجصد و چهل و پنج مورد می رسد...

 

http://da.azadiradio.org/content/article/24840741.html

28.10.1391

........

       «افسردگی شدید و یا بیماری های روانی مسبب اصلی خودکشی میان زنان بوده و متاسفانه رقم خودکشی میان زنان رو به افزایش است»...نزدیک به دو میلیون زن افغان از افسردگی شدید رنج می برند و این 28 درصد کل زنان افغان را تشکیل می دهد... سالانه در حدود 2300 تن از زنان و دختران افغان دست به خودکشی از جمله خود سوزی می زنند... 20 درصد خشونت ها علیه زنان به فرار از منزل منجر می شود...

http://www.dw.de

       ...ﺑﺴﯽ ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻜﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻛﻪﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﻦ ﻧﺒﯿﺸﺘﻪ، ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻭ ﺩﻟﺨﺮﺍﺵ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎﻥ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻭﯼ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻠﻦ ﺑﺎﻻﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ، ﻧﯿﺰﺍﻧﺪﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭﺩ ﺁﻓﺮﯾﻦ،  ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

سازمان غیر دولتی و بین المللی "کودکان را نجات بدهید" دربخش ازگذارشی خودزیر عنوان:  بدترین کشورها برای مادران! ،پیرامون وضع مادران بار دار در كشور چنین یادآوری می كند:

ده کشوری که اگر در آنها مادر شوید، بدبختید!]چون كه  … [مکانهای پرخطر ]برای مادر و یا مادر شدن[ با میزان مرگ و میر بالا قرار گرفته اند... ممکن است کودکی در این شرایط بزرگ شود و هیچ گاه نیز نمیرد اما تاثیرات عمیق روانی زیستن در مکانهای پرخطر همراه با سوءتغذیه تا آخر عمر همراه فرد باقی می ماند و او نیز به نوبه خود روی کودکانش این تاثیرات مخرب را منتقل می کند...  برخی از نوزادان نیز بعد از تولد در سالهای اولیه زندگی به علت نبود بهداشت و فقرگسترده هیچ گاه به بزرگسالی نمی رسند ﻭ شور بختانه كه افغانستان جای نخستین را دارد    .

http://olden.blogsky.com/pages/madar

........

”در سالی که گذشت میزان افراد فقیر در افغانستان به 9 میلیون نفر افزایش یافت که در مقایسه با چند سال قبل 4 میلیون افزایش را نشان می دهد.

از جمله تمام نیروی کار فعال در افغانستان 40 درصد (ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ) شان بیکار است. باید درنظرداشته باشیم که در این جا بیکاری مخفی شامل نیست، اگر بیکاری مخفی (افرادی که ظاهرا مصروف کار اند و معاش می گیرند ولی بازده شان در اقتصاد خیلی ناچیز، صفر ویا منفی است) را نیز شامل بسازیم، 70 درصد (ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻭﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ) از نیروی کار افغانستان بیکار می باشد.

 

ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻓﻘﺮ ﻭﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ

 

 

فقر و بیکاری، مثل موریانه ایست که در جامعه رخنه نموده و لحظه به لحظه، پیکر جامعه را از درون می پوساند و روز به روز، بر تعداد افراد گرسنه و گدا می افزايد. دردناک تر از همه اينکه نیروی جوان و ظرفيت ساز كشور، از بيكاری، خود گرفتار فقر و فلاکت و بدبختی شده است. سطح بیکاری در افغانستان نه تنها در میان افراد با سواد و بی سواد بی داد می کند،  بلکه در نزد جوانانی که از موسسات عالی و نیمه عالی فارغ می شوند نیز دیده می شود.”

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ «ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ»، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ:

       “میليون ها کودک، بنابر عوامل فقر وناامنی، نميتوانند به مکتب بروندوآنها، بلا استثناء  ...درمعرض خطراعتياد به مواد مخدر، تجاوز جنسي، ازدواجهاي پايين ترازسن قانوني، دست فروشی وكارهای شاقه وفوق العاده طاقت فرسا، قاچاق وخدمت براي گروههاي مسلح اند... قرارمی گیرند.”

www.dw.de

ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ!

با آنچه گفته آمدیم، دیگرروشن است كه وضعیت ناگوارزنان وبویژه آنان كه یتیم دار، بی سرپرست، فقرزده ، بیدفاع ومصاب به امراض روحی وجسمی اند، تا چه حد دردناك، وخیم وغم انگیز است!

ﻛﺎﺭﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﺎﻗﻪ ﯼ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﯿﻬﻦ

 

ﻫﻤﻪﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ بیانگرآنست كه “دولت جمهوری اسلامی افغانستان(!)” مطابق به سرشت زن ستیزانه اش٫ یكجا باسایرجنایت كاران تاریكی پرست كشور، دریك سازش نامقدس با اشغالگران، نه تنها درزمینه ﯼ حمایت، تٱمین ودفاع ازحقوق مدنی وانسانی زنان ازجمله نقض صریح اعلامیه ﯼ جهانی حقوق بشر،بویژه مواد دوم، سوم، پنجم وهفتم آن كه برابری حقوق زن ومرد را، صراحت وازان حمایه نموده است،كاری انجام نداده اند بلكه خود، با نقض صریح”قانون اساسی” موجوده ونافذه ی شان، بویژه مواد سمبولیك (۷)هفت و (۲۲) بیست و دوی آن،نقش بازدارنده را درراستای حقوق زنان ودوشیزه گان داشته است.

ﺟﺎﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻛﻪ شرم ﻭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ باد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آنانی كه باچشم پوشی از این فاجعه های ﻧﻨﮕﯿﻦ  بشری ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، با زهم با مردم فریبی، لاف از”دینداری”، “مسلمانی” و”ایمانداری” ...می زنند و برای دوام غارت وثروت اندوزی برگرده های مردم سواروتوسن ننگین و بی لگام حكومت داری نفرت بارخود را میرانند؛ وﻧﻔﺮﺕ ﺍﺑﺪﯼ  برآنانیكه حقیقت اشغال وطن مان ﺭﺍ ﯾﻜﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊﻣﻨﻄﻘﻮﯼ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮﺍﻥ امپرﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺭﻫﯼﺍﻣﺮﯾﻜﺎ، چشم پوشی نموده وﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺳﺮﯼ، ﻤﺎﻗﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ، ﺍﺯ ﻃﺮﻕ وﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯشبکه‌های ‌تلویزیونی ﻭ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻧﻧﯿﺘﯽ، ﺣﻀﻮﺭﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ”ضامن(!)” امنیت ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠﯽ، عدالت ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دموكراسی ...و ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ  “تروریسم(!)” میدانند.

 

·                ﻓﺮﺧﻨﺪﻩﺑﺎﺩ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻧﺎﻥ

·                ﻧﻔﺮﯾﻦﺑﺮﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺯﻥ ﺳﺘﯿﺰﺍﻧﻪ ﻭﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼﺣﻘﻮﻗﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ

·                ﺩﺭﻭﺩﺑﺮﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮﺍﻩ، ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ﻭﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﻥ

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» روز جهانی زن و وضع زنان وطنم
» آسمان زن
» چگونه می شود زن، اين نیمی از جامعه را، احترام نکرد؟
» به استقبال اتحاد وهمبستگی زنان رنجدیده جهان
» سکوتم را نکن باور افغانستان
» نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان
» :انجمن حقوقدانان افغان :پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان
» ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺸﺘﻢﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ
» فرخنده باد جشن هشتم مارچ، روز آزادی و همبستگی بين المللی زنان سراسرجهان! اعلاميه ی کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا
» صدای خفه در گلوی زنان را بلند سازيد به پيشواز هشتم مارچ ، روز همبستگی زنان سراسر جهان
» هشتم مارچ گذرگاهی بسوی آزادی زنان جهان
» پیام به مناسبت هشتم مارچ
» مصاحبۀ غفار عريف با رفيق دوکتور اناهيتا راتبزاد بخش دوم
» ســرو قــیام مـیکنـد...
» خجسته باد صدمين سالگرد پايه گذاری هشتم مارچ ، روزهمبستگی جهانی با جنبش بين المللی زنان
» گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی بین المللی زنان
» زنی را می شناسم من
» نبرد پرافتخار بانو دکتورس اناهیتا راتب زاد برای نهضت زنان و رهایی آنان از قید وبند های حجاب قرون وسطایی
» دست درنده یی که به قتل مادر بلند شود، قطع باد!
» با تمام اشكهايم
» تاریخچه جنبش زنان در افغانستان
» صدمین سالگرد هشت مارچ به همه خواهران عزیزمبارک باد تاریخچه 8 مارس روز آزادی زنان
» پيام شاد باش کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
» آرزوی مادر
» پیام بمناسبت هشتم مارچ
» کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ!
» یکصدویکمین سالگرد ٨ مارچ
» هشت مارچ ، افغانستان ، مرد سالاری ، زن ستیزی و دیگر هیچ
» من چهار بار فروخته شدم
» فرخنده باد هشتم مارچ، روزهمبستگی رزمجويانۀ
» بمناسبت هشتم مارچ ، روز فریاد وابراز خشم زنان بخاطر آزادی وتساوی حقوق


عناوین دیگر:
نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان (03.07.2013)
:انجمن حقوقدانان افغان :پیام بمناسبت هشتم مارچ روزهمبستگی بین الملی زنان (03.07.2013)
ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﺸﺘﻢﻣﺎﺭﭺ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ (03.06.2013)
ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳالمند ﺍﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (01.29.2013)
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ (01.08.2013)
خشونت‌های فجیع با ابعاد گستردۀ آن (12.03.2012)
اهدای (مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان) به یک زن افغان (06.26.2012)
زن چگونه خود را به انسان درجه دوم مبدل می كند؟ (05.14.2012)
زن چگونه به انسان درجه دوم مبدل می شود!؟ (05.07.2012)
مصاحبه با خانم شیرین نظیری فعال در موردحقوق زنان و حقوق بشری (03.19.2012)