جمعه, 07.20.2018, 08:07pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان ; عموسام ; افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند! ; در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها ; ملت بى اتفاق
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
 » شعر
 » داستان
 » طنزَ
 » سوانع ادبا و دانشمندان
 » سینما و تیاتر
 » معرفی کتاب
 » کتابخانه
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
ادبی » طنزَ
 
اعلامیه افغانی حقوق بشر
دوشنبه, 05.24.2010, 12:05am (GMT)

اعلامیه افغانی حقوق بشر

طنز از: زلمی رزمی

 

ماده اول - اتباع افغانستان آزاد بدنیا می آیند و آزاد ازاین دنیا به آن دنیا برده میشوند

ماده دوم - احدی را نمیتوان دراسارت وبردگی نگهداشت مگرملت مادرمرده افغانستان را

ماده سوم - هیچ فرد بیگناهی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات وبدرفتاری قرارداد مگراینکه خودش یا پدروپدرکلانش ویا کاکاوماما ویا شوهرخاله اش ویا مرغ همسایه اش کارخلافی کرده باشند

ماده چهارم - هرتروریست حق دارددرسراسرافغانستان آزادانه گشت وگذارنموده وهرجایی را که لازم دانست منفجرکند

ماده پنجم - همه اتباع افغانستان دربرابرقانون مساوی اند مگربعضی ها برتراند

ماده ششم - هرافغان حق داردخانه وکاشانه وشهرووطن خودرا فی سبیل الله ترک وبکوه ها ودشت ها آواره ودربدروخاک بسرشوداما غلط میکندکه دوباره مزاحم شده وبوطن خودبرمیگردد

ماده هفتم - هرپول دار و زوردار حق دارد هفت هشت ده تا دختربالغ ونابالغ و زنان شوهرداروبی شوهررا بپول بخرد ویا بجبر و زور به عقدنکاح درآورده وآنانرا بزند، بکند، گوش وبینی ببرد، سربتراش ، آب جوش ویا تیزاب برسروصورتش بپاشدواگرلازم دانست سنگسارکند

 

ماده هشتم - ازدواج دختران بایدبارضائیت کامل پدر، برادر، کاکا، ماما، پدرکلان،ملاامام مسجد، ملک ووکیل کوچه وهمسایگان قبلی وفعلی صورت گیرد

ماده نهم ـ هرکس حق آزادی بیان داردولی ازحق آزادی (بعدازبیان) محروم میباشد

ماده دهم- هربرادرمحترم اوباش و دزد وچاقوکش حق داردکسانی را که ازنظرشان کافرجلوه میکنند،فی الفوربکشدومال وجان وناموس شانرا تصاحب کنندتا پیش خدا وخلق روسفید باشد

ماده یازدهم - هرکس حق داردسالتمام بیکاروبی روزگاروگشنه وتشنه درسرکها بنشیدوازگشنگی نمیرد تا  که جو لغمان برسد

ماده دوازدهم - هرغریب بچه ای بی وسیله وبی واسطه حق دارد مثل خرکارکندوهیچوقت شکمش سیرنباشدولی برعکس کسانیکه رهبران معظم جهادی را می شناسندمیتوانند درهرجایی که خواسته باشندکارخودرا ازرتبه دگرجنرالی آغاز و درظرف چندروز ملیونر شوند

ماده سیزدهم - هرجاسوس محترم پاکستانی ، ایرانی، عربی، انگریزی، اروپایی وامریکایی حق اشتراک درحاکمیت دولتی ، کشت وقاچاق موادمخدر، دزدی ورهزنی ، خیانت وجتایت و.... را داشته واین حق او ازطرف جامعه جهانی تضمین میگردد

 

ماده چهاردهم -  وزرا و وکلا وبالاخص رئیس جمهور،حق دارد دروغگو، کلاهبردار، فلوطه باز، دالباز و چالباز و خشتک کشال باشد

 

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین دیگر:
فوایدآوازخوانی (05.11.2010)
... نعره تزویر، نعره تزویر ...نعره (04.11.2010)
فوائد راکت پرانی وتروروآدمکشی (03.27.2010)
حتا ابلیس حیا دارد اما ابلیسان آدم روی، نه!( قسمت دوم ) (08.31.2009)
انتخابات (06.14.2009)
اندرفوائد وکمال های نجاری (04.23.2009)
فوایدشفافیت وحساب دهی مقامات دولتی (04.05.2009)
مصاحبه با خودم (11.02.2008)
فوائد نطاقی (06.15.2008)
به اسقبال نشست پاریس (06.15.2008)