چهار شنیه, 07.18.2018, 07:57pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران "خطرناک" افغانستان ; عموسام ; افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند! ; در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها ; ملت بى اتفاق
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
علمی
 
جهانی شدن سرمایه امپریالیسم
Sunday, 10.17.2010, 08:00pm (GMT)

جهانی شدن سرمایه امپریالیسم

منتشر شده از سوی حزب کمونیست ( م- ل) سویدن

شــشـم اكتبــر، ۲۰۱۰ م

 

نوشتهء :

Erik Andersson

Anders Carlsson

سخنی با خوانندگان

خواننده عزیز:

مطلب ترجمه شده در سال ٢۰۰٢ نوشته ودر سال ٢۰۰۴ منتشر شده است و به همین دلیل و به احتمال زیاد آمار داده شده در این کتاب صحت و سقم خود را از دست داده است. اما در مجموع کتابیست آموزنده و درخور تحسین٬ چرا که ماهیت پلید امپریالیسم و سرمایه داری جهانی را به نحو بسیار علمی و صحیح تحلیل نموده و پرده از جنایات آنان برمیدارد. خواندن این جزوه را به تمامی جویندگان راه حقیقت توصیه مینمایم. مسلما در ترجمه و انتخابات عبارات اشتباهاتی رخ داده است. لذا از شما خواننده عزیز خواهش میکنم که در هر چه باروتر نمودن ین مطلب مرا یاری رسانید

با تشکر

پیام پرتوی

payam.partovi@yahoo.com

 

ما در دنیای غیر عادلانه ای زندگی میکنیم٬ دنیایی که زندگی در آن برای میلیاردها انسان تحمل ناپذیر و طاقت فرسا شده است٬ دنیایی که انسانها از گرسنگی میمیرند٬ اگر چه غذا به اندازه کافی و وسایل تولید که بتوان بوسیله آنها شکم همه را سیر کرد وجود دارد. دنیایی که کودکان از بیماریهای قابل درمان میمیرند٬ اگر چه داروی درمان آنها وجود دارد. دنیایی که ١٬٧ میلیارد انسان سقفی بر سر نداشته و ٢ میلیارد دسترسی به آب آشامیدنی ندارند..

علت چیست و مشکل در کجاست. چرا میلیونها میلیون انسان فقیرتر میشوند در حالیکه وسایل کامیابی در جهان هر چه بهتر و بهتر میشود؟ زمانیکه استعداد انسانها در تولید در حدیست که بدون هیچ کم و کاستی میتواند برای دادن یک زندگی خوب برای همه کافی باشد٬ همه٬ بدون استٽناء و از همه جهات٬ چرا مایحتاج زندگی انسانها و در واقع زندگی آنها از آنها دریغ میشود؟

در این جزوه حزب کمونیست قصد پاسخ به این مسائل و دیگر سوالات مهم دیگر را دارد. ما در مورد جهانی شدن٬ امپریالیسم و وحشیگری آمریکا که بوسیله آن جهان را ترور میکند مینویسیم.

ناشر:

حزب کمونیست سوئدن ( م- ل )

 

Kommunistiska Partiet

KPML (r)

Box 31 187, 400 32 Göteborg

E-post: kpml@kpmlr.o.se

Tel 031 – ۱۲ ۲۶ ۳۱/۲۴ ۵۱ ۷۲

———————————

 پیشگفتار

در سال ١٩٧۰ اتحادیه جوانان کمونیستی حاضر آنزمان (ml)SKU جزوه “سرمایه دار٬ عمر تو بزودی بسر میرسد٬ از خوردن آناناس و گوشت پرندگان لذت ببر٬ ” را منتشر نمود٬ نوشته ای که با توجه به وضعیت جهان در آنزمان٬ نظرات کمونیستها را نسبت به امپریالیسم وتاریخش خلاصه میکرد.

اکنون سال ٢۰۰٢ است. امپریالیسم باقیست٬ اما وضیعت جهان بخصوص به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آن به اصطلاح سقوط تمامی کشورهای سوسیالیستی به صورتی جدی تغییر کرده است٬ امری که از جهاتی مهم “آناناس” را منسوخ مینماید. در اینجا نوشته ای کاملا جدید را در مورد امپریالیسم جهت دادن آموزش بنیانی کمونیستی تقدیم حضور شما خواننده محترم میکنیم. مواضع اساسی ما تغییر نکرده است٬ اما این نوشته جدید اساس کار خود را بر واقعیات جاری امروزی قرار داده و تئوری خود را در مورد امپریالیسم بر مباحٽ امروزی درباره جهانی شدن٬ بدون مرز شدن بازار لیبرالیستی و نظم جدید جهانی بنا نهاده است. .

این جزوه به عنوان بخشی از آموزش بنیانی کمونیستی نوشته شده است٬ اما باید بتوان از آن در رابطه ای هر چه وسیعتر٬ به عنوان مٽال معرفی بینش کمونیستها در مورد وضیعت جهان امروزی استفاده نموده و در بسیاری از مباحٽ که این وضعیت برمیانگیزد به عنوان یک نظر٬ از آن بهره برداری شود.

با این تلاش دو جانبه این جزوه به خوانندگان خود٬ با این امید که بتواند به دانش آنها در مورد علل بی عدالتیها و فقر در جهان امروزی یاری نموده روی میاورد و قبل از هر چیز آنها را جهت مبارزه برای تغییر اساسی آن ترغیب مینماید. چرا که این کافی نیست که فقط جهان را توضیح دهیم٬ بلکه باید آن را تغییر هم بدهیم.

  ”جهانی شدن سرمایه فقط بهانه ایست  برای آمریکا جهت تسلط بر جهان”

 (گفتهء است از: هنری کیسینجر،  وزیر امور خارجه سابق آمریکا)

———————————

بخش یکم

یک دنیای نابرابر

     ما در دنیای غیر عادلانه ای زندگی میکنیم٬ دنیایی که زندگی در آن برای میلیاردها انسان تحمل ناپذیر و طاقت فرسا شده است. دنیایی که انسانها از گرسنگی میمیرند٬ اگر چه غذا به اندازه کافی و وسایل تولید که بتوان بوسیله آنها شکم همه را سیر کرد وجود دارد. دنیایی که کودکان از بیماریهای قابل درمان میمیرند٬ اگر چه داروی درمان آنها وجود دارد. دنیایی که ١٬٧ میلیارد انسان سقفی بر سر نداشته و ٢ میلیارد دسترسی به آب آشامیدنی ندارند.      

سرمایه داران در مورد جامعه ای مدرن٬ در مورد اینترنت و وسایل ارتباطاتی پیشرفته به عنوان یک خیزش در تاریخ انسانیت صحبت میکنند. اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد٬ ۵١  درصد از مردم که امروز بر روی کره زمین زندگی میکنند هرگز تلفنی ندیده و یا حتی با آن صحبت نکرده اند و فقط ٧ درصد آنها به اینترنت دسترسی دارند. بیش از ۵۰ درصد از مردم جهان سواد خواندن و نوشتن ندارند٬ آنها حتی اگر به اینترنت هم دسترسی داشتند نمیتوانستند استفاده ای از این تکنیک اطلاعاتی جدید ببرند.

ما در جهانی که هر روز غیرعادلانه تر میشود زندگی میکنیم. در سال ١٩٧۰ ٬ ٢٬٣% از درآمد جمع شده جهان نصیب ٢۰ % از مردم جهان که در کشورهای فقیر زندگی میکنند شد. بیش ٢۰ سال بعد سهم آنها تا ١٬۴ % کاهش یافت. همه اینها بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

البته یک سکه دو رو دارد. روی دیگر سکه این را نشان میدهد که طی همان زمان ٢۰ % از کسانیکه در ٽروتمندترین کشورهای جهان زندگی میکنند سهم خود را از درآمد جهانی از ٧٣٬۶ به ٨٢٬٧ % افزایش دادند. فاصله میان فقیرترین و ٽروتمندترین کشورها در جهان از ٣٢ به ۶۰ برابر افزایش یافته است.

با اینحال این ارقام بیانگر تمامی حقایق نیستند. آمار ارگان توسعه سازمان ملل متحد UNDP تنها درآمد سرمایه را به صورت انفرادی اندازه گیری میکند (بعبارت دیگر درآمد میانگین تک تک افراد) و به تفاوت درآمدها میان مردمی که در یک کشور واحد زندگی میکنند توجهی ندارد. به این دلیل که در این آمار فقرا و بی خانمانها در آمریکا و اتحادیه اروپا ٽروتمند به حساب آمده اند و آن پنج میلیارد که به نظر میاید در فیلیپین وجود دارند فقیر. با اینحال ارگان توسعه سازمان ملل متحد UNDP همچنان کوشش میکند که این تقسیم جهانی را با احتساب درآمد انفرادی افراد تخمین بزند. باین ترتیب آن ٢۰ % از ٽروتمندترین مردم جهان درآمدی دارند که ١۵۰ برابر آن ٢۰ % فقراست.

ما در جهانی زندگی میکنیم که در جهت غلطی رشد میکند٬ جهانی که در کلامی مطلق فقیران را هر چه  فقیرتر مینماید. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP امروز سطح زندگی ١٬۶ میلیارد از مردم در بیش از ١۰۰ کشور در جهان سوم پایینتر از سطح زندگی آنها در سال ١٩٨۰ میباشد. تمام قاره ها فقیرتر شده اند. بر اساس یک مطالعه جدید از جانب مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی

در آمریکا بین سالهای Center for Economic and Policy Reserch

١٩۶۰ – ١٩٨۰ تولیدات داخلی هر نفر در صحرای جنوبی در آفریقا به مقدار ٣۶ % افزایش یافت٬ در حالیکه بین سالهای١٩٨۰ – ٢۰۰۰ به مقدار ١۵ % کاهش یافت.

بر اساس تحقیقات ارگان توسعه سازمان ملل متحد UNDP برای اینکه بتوان “مزایای اجتماعی پایه ای” را به مردم فقیر جهان داد٬ باید سالانه حدود ٨۰ میلیارد دلار خرج کرد. این میتواند یک رقم بزرگ به نظر بیاید٬ اما میدانید که آمریکا روزانه یک میلیارد دلار صرف مسلح کردن ارتش خود میکند. به جنگ افروزی و ترور دولتی آمریکا به مدت ٨۰ روز پایان بدهید آنوقت متوجه خواهید شد که این پولها میتواند به مردم فقیر جهان زندگی با ارزشی را اهدا نماید.

جهان اینچنین است زمانیکه قرن جدیدی آغاز شده است٬ چهره واقعی عبارت به “اصطلاح جهانی شدن” این چنین دیده میشود زمانیکه آنرا از جملات و لغات زیبا پالایش میدهیم. جهانی که زندگی را برای میلیاردها انسان غیر قابل تحمل نموده است.

علت چیست و مشکل در کجاست. چرا میلیونها میلیون انسان فقیرتر میشوند در حالیکه وسایل کامیابی در جهان هر چه بهتر و بهتر میشود؟ زمانیکه استعداد انسانها در تولید در حدیست که بدون هیچ کم و کاستی میتواند برای دادن یک زندگی خوب برای همه کافی باشد٬ همه٬ بدون استٽناء و از همه جهات٬ چرا مایحتاج زندگی انسانها و در واقع زندگی آنها از آنها دریغ میشود؟

علت بوجود آمدن این وضعیت به آن شرایط سیاسی و اقتصادی بازمیگردد که سرمایه داری به جهان تحمیل نموده است٬ به سرمایه جهانی شده و مونوپول شده بازمیگردد که خود را در دهه های قرن ١٨۰۰ سازماندهی نمود٬ و لنین زمانیکه در ١٩١۶ ماهیت واقعی آنرا در کتاب خود “امپریالیسم بمٽابه بالاترین مرحله سرمایه داری” مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و آنرا امپریالیسم نامگذاری نمود.

جهانی شدن سرمایه

افزایش سرمایه و هر چه ٽروتمندتر نمودن اردوگاه سرمایه نیروی محرک سرمایه داریست. سرمایه دار برای رسیدن به این هدف از انجام هیچ کاری پرهیز نمینماید. نیروی کار و منابع طبیعی به صورتی بیرحمانه و بدون توجه به نتایجش در آینده٬ مورد سوء استفاده قرار میگیرند. سیاستهایی که منافع اجتماعی را در نظر دارد٬ که برای انسانها و محیط زیست مفید است٬ به خاطر بدست آوردن سود بیشتر در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند. این تلاش سرمایه دار به صورتی اتوماتیک تمایل به مرکزیت و تمرکز را در او به وجود میاورد. در بازار سرمایه داری شرکتهای کوچک یا ورشکست میشوند و یا توسط رقبای بزرگتر خریداری میشوند. آنها بزرگتر و بزرگتر میشوند٬ و در نهایت تمایل پیدا میکنند که قانون رقابت را نقص نمایند. در نتیجه مونوپول ایجاد میشود٬ شرایطی که در آن یک و یا چند شرکت بسیار بزرگ کنترل یک بازار را در دست میگیرند و یا آنرا میان خود تقسیم مینمایند. با همه رجز خوانیها در مورد رقابت آزاد٬ ایجاد مونوپول یکی از مساعی سرمایه دار است چرا که این امر نیروی محرکه بازار بوده و به سرمایه این امکان را میدهد که سودش را خارج از محدودیتهای رقابت آزاد افزایش دهد. مونوپول به صورتی اتوماتیک تمایلی در سرمایه داری بوجود میاورد٬ امری که مارکس به آن اشاره نمود. اینکه بصورتی پیوسته بزرگ٬ بزرگتر میشود به نوبه خود بدین معناست که سرمایه اجازه نمیدهد که تکاملش توسط موانع داخلی ومحلی محدود بشود.

 آن شیوه تولید محلی برای یک بازار داخلی که در دهه های ١٨۰۰ یکی از آرزوهای آدام اسمیت و آزادیخواهان قدیمی آنزمان بود از همان ابتدا یک پندار واهی بود. سرمایه ای که به صورتی پیوسته به دنبال بزرگتر شدن است٬ دامنه گسترش خود را از طریق انجام معاملات جهانی٬ و به خصوص از طریق گسترده نمودن خود در سراسر جهان از طریق شرکتهای مونوپولی در هر  گوشه ای از جهان جهت استٽمار طبقه کارگر و منابع طبیعی آنها هر چه وسیعتر نمود. سرمایه همچنین آن بازار سرمایه داری که امکان بزرگتر شدن را به آن میداد گسترش داد و به این وسیله تمام جهان را به زیر سلطه خود کشید.

در دنیای امروز جهانی شدن سرمایه به عنوان پدیده نونیی معرفی میشود٬ به عنوان یک پدیده که در پایان ١٩۰۰ ظاهر شد و ما باید خود را با آن هماهنگ نماییم٬ مانند یک سرنوشت. در حقیقت سرمایه حدود ١۰۰ سال پیش جهانی شد٬ در پایان دهه ١٨۰۰ ٬ آنزمان که بازار جهانی سرمایه فرصت را مناسب دید و آنوقت که بین المللی نمودن اقتصاد سرمایه داری همانند امروز از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

 

ادامــــــــــــــــه دارد

مسوولیت مطالب نشر شده در سپیده دم به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عناوین مرتبط:
» قرارهیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه بمناسبت دویستمین سال تولد کارل مارکس
» تئوری‌های ارزش اضافی، جلد چهارم سرمایه
» تئوری‌های ارزش اضافی، جلد چهارم سرمایه، بخش اول
» مارکسیسم - لنینیسم یا تروتسکیسم
» بخش چهارم :سرمایه‌ داری و ستم بر زنان
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان بررسی دوباره‌ی مارکس بخش سوم
» گفت و گو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران
» سرمایه‌ داری و ستم بر زنان2
» سرمایه‌داری و ستم بر زنان 3 بررسی دوباره‌ی مارکس
» اول ماه می، روز همبستگی بین المـللی كارگران
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ [6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ[6]
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ 5
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -4
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -3
» 4-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» 3-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -2
» 2-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ
» ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ -1
» 1-ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
» مسئله ﯼ اساسی فلسفه ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
» ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﮔﺬﺍﺭ: ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ
» پرولتاریا ومبارزه طبقاتی درجامعه مدرن
» سخنرﺍﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪﺭﯾﺶ ﺍﻧﮕﻠﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻮﺭ ﻣﺎﺭﻛﺲ
» ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯿﻚ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
» از کارل مارکس تا کارل پوپر؟!
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــماصل عنصرهای همانند اجتماعی
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (2) ذهنیت و انقلاب
» مسئــله ی انسان پــس از مارکــس؛ بخــش هفتــم (1) بدیل نادرست انسان و هدف
» مسئله ی انســان پــس از مــارکـس، بـخش ششـــم (۴) تضاد و پیشایندی
» مسئله انسان پس از مارکس، بخش ششـــم (3) کلیت اجتماعی : پیکر ساختار ها
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه و انقلاب
» مسئله انسان پس از مارکس (6) خودآگاه پرولتاریا(1)
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان شئی وارگی
» مسئله انسان پس از مارکس (5) از خود بیگانگی به عنوان وارونگی فرجام شناسی حیاتی
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(4) فتیشیسم کالا
» مسئله انسان پس از مارکس (۴)(3) ”گسست شناخت شناسانه”
» مسئله انسان پس از مارکس (۴) (2)ساختار هومانیسم به عقیده آلتوسر
» مسئله انسان پس از مارکس (3) گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی»(6)
» مسئله انسان پس از مارکس، قسمت سوم گوهر انسان «مجموع رابطه های اجتماعی» (5)
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (4)از هم پاشیدگی مفهوم انسان
» مسئله انسان پس از مارکس (۲) (2)جای کار در تعریف انسان
» مسئله انسان پس از مارکس از فلورانس ولف (4)
» مسئله انسان پس از مارکس
» (2) از فـــلـــورانــس ولــــف مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس
» مسئــله یی انسان پــس از مـــارکـــس از فـــلـــورانــس ولــــف
» مارکس و آزادی (11)
» مارکس و آزادی(10)
» مارکس و آزادی (9)
» تاریخچه ی مختصرجنبش کارگری جهان (2)
» مارکس و آزادی (8)
» مارکس و آزادی (7)
» تاریخچه مختصرجنبش کارگری جهان (1)
» بازی شیطاني ضد انقلاب افغانستان انقلاب ایران را بلعید! (26)
» مارکس و آزادی (6)
» مارکس و آزادی (5)
» پایه ‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم
» مارکس و آزادی (4)
» مارکس و آزادی (3)
» مارکس و آزادی (۲)
» مانیفست ضدسرمایه ­داری )بخش چهارم و آخرین(
» بحران مالی یا اقتصادی؟
» مارکس و آزادی 1
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم ” بخش چهارم وآخرین قسمت
» سرمایه داری ، هم چنان به زانو افتاده است
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” حمله به قوانین بین المللی (XII)
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (XI) یک نقش جدید برای ناتو
» رهیدن از این دام
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” از سیاست مستعمراتی جدید تا مستعمرات جدید؟ (X)
» (IX)”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم”
» ”جهانی شدن سرمایه امپریالیسم” (VIII) آیا سوسیالیسم ناموفق بوده است؟
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (VII)
» اعضا از پیشنهادهای ضد چینی امریکا حمایت نکردند
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم(VI)جهان به سه قسمت تقسیم میشود
» کارل مارکس و بحران سرمایه‌ داری
» آزادی های فردی در نگاه و آثار مارکس
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (V) تلاشی سوسیالیسم
» نشست گروه ۲۰ در كوریای جنوبی ، واعتراضات شدید فعالان اجتماعی وگروه های سیاسی ضد جهانی سازی سرمایه
» جهانی شدن سرمایه ی امپریالیسم (IV) بخش دوم تاریخ امپریالیسم
» گرامی باد سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
» درسهای اقتصادی شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم منتشر شده از سوی حزب کمونیست سوئد (م-ل) (III)
» جهانی شدن سرمایه امپریالیسم 2
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری و مبارزه بر سر معنا
» شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه­داری
» شایعهء گردش حزب كارگر انگليس به چپ
» تاریخ نگار بحران های جهانی سرمایه داری
» اقتصاد سیاسی
» مالی سازی: علت بحران؟
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش های 4 و 5
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد بخش 3
» آیا بازار آزاد همواره کارایی را افزایش می دهد؟ / علی دینی /
» فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد
» مارکسيسم و رفرميسم
» در تورنتو کانادا چه گذشت؟
» مستحکم باد همبستگی بین المللی کارگران جهان!
» بیست سال پس از سقوط دیوار برلین ”سوسیالیسم مساله کلیدی بشریت“
» سال روز پیروزی انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد!
» قرن بیست و یکم سده سوسیالیسم
» وضيعت دنيای امروز وتلاش معماران نظم نوين جهانی(!) دربرونرفت ازدشواری ها
» چرا سوسیالیزم ؟
» بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!
» بحران موادغذایی وسیمای واقعی نظام سرمایه داری
» یادداشتی کوتاه در مورد «نوآوری» و نقد به مارکسیزم
» پديدۀ بحران مالی فعلی دردنيای سرمايه داری و تأ ثيرات سوء آن بر اقتصاد جهانی
» فقر، روزانه جان 30 هزار کودک را می گیرد
» سوسیالیسم نه گذشتة بشر، بلکة چشم انداز آیندة آن است


عناوین دیگر:
مناظره ی ارنست رنان و سید افغان (10.10.2010)
نوگرائی، دموکراسی، سکولاریسم و اسلام (10.03.2010)
تاریخ نگار بحران های جهانی سرمایه داری (09.26.2010)
دموكراسي مستقيم (08.29.2010)
کینزین ها در مقابل ریاضت گرایان (08.22.2010)
فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد (07.21.2010)
مارکسيسم و رفرميسم (07.21.2010)
از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری کینم (02.02.2010)
رخداد های خونبار دوسدۀ اخير را چی نام گذاشت؟( ازکودتای 26 سرطان 1352 تا قيام مسلحانۀ 7 ثور 1357 ) ( بخش هفتم ) (01.22.2010)
حقایق شگفت‌انگیزی درباره اعتیاد (09.06.2009)