sapidadam

پيام تسليت کميته فعالين ح. د. خ. د بمناسبت درگذشت رفيق علی داريوش
سه شنبه, 02.20.2018, 03:56pm (GMT)


پیام تسلیت کمیته فعالین

حزب دموکراتیک خلق افغانستان
      باز خبر آمد که در جاده ی پر از خم و پیچ زندگی، جریان بر زمین نشستن ستاره های تابان مدرسه ی بیداردلی و 
شکسته شدن قامت شمشاد مشعل داران راه نبرد نور با ظلمت را در ادامه ی مسیر کشاکش میان مرگ و زندگی، پایانی نیست! 
      داد و بیداد از دست جفای این مرگ بی مروت!
    
آیا مصلحت آن است که ما بایست هر روز در ماتم از دست رفتن بهترین فرزندان مردم خود، بنشینیم؟ 
      این بار نیز، یک انسان پاکیزه سرشت، یک همسنگر مهربان از همان مدرسه ی رزم و پیکار انقلابی و یک راهرو پاک طینت از تبار نیک مردان آزاده، ما را تنها گذاشت و خود به کام مرگ فرو رفت!
     با اندوه بی پایان رفیق علی داریوش(چمن شاه) دردیارغربت با زندگی بدرود گفت. این رفیق انقلابی مان و فرزند درد ورنج همه ی مردم افغانستان، عمر درازی در خدمت میهن و هم میهنان خود قرار داشت و کلیه استعداد و توانایی خود را در راه دفاع از منافع زحمتکشان کشور به کار گذاشت.
      در توالی اندوه بی پایان رنجدیدگان سرزمین بلا کشیده مان، در گذشت رفیق علی داریوش، این فرزند نستوه و با وفای مردم افغانستان را به همه رفقا ودوستان پیکارجو، به کلیه میهن پرستان و مبارزان راه ترقی، آزادی، برابری، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی، تسلیت گفته - به خانواده و بازماندگان این رفیق عزیز خویش، صبر و حوصله مندی می خواهیم.

روانش شاد، یاد و خاطره اش گرامی باد!

کميته فعالين

ح. د. خ. ا