چهار شنیه, 05.23.2018, 10:35pm (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
واپسین نگاه ها! ; باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! ; ملل متحد وحقوق جهانشمول دراسارت زور! ; تقدیم به سپیده‌ صبحگاهان، طلایه‌داران روزهای روشن ; اتحاد عمل نیروهای کارمزدی از کجا مایه میگیرد؟
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| نظر سنجی
آیا طالبان را کدام یک از این کشور ها کمک نظامی و مالی میکنند؟
پاکستان
ایران
عربستان
روسیه
امریکا
چین
هیچکدام
 
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
در باره ما
 
هدف نشرا تى ما

هدف نشرا تى ما

سايت سپيده د م بنابرضرورت زمان, نيازمصالح عليائ کشور, ندائ مادروطن مبنی برنجات وطن و جامعه افغانستان از پنجه هائ خونيـن جنگ, ریشه کن کرد ن بنياد گرايی اسلا می ونظام قبيله سالاری, تامين امرصلح وامنيت کامل د رسرا سرکشور, تحکيم استقلال,  حاکميت ملی وتماميت ارضئ کشور, تشکيل دولت وسيع البنيا د منتخب ملت, استقرار حاکميت قانون ونظام د موکراسی توسعه پلوراليزم عقا يد سياسی, ا حيائ مجد د کشور و سمتدهئ آن به شاهراه تکامل جامعه بشری, و رسيد ن انسان به قله های شامخ انسا نيت, به نشرات آغاز نمود. از تمام علما و دانشمندان,  روشنفکران و فرهنگيان وهمه مردان وزنان وطن دوست ومبارز کشور دعوت بعمل میآورد تا مسًووليت ايمانی, وجدانی و تاريخی شانرا د ر راه تحقق اين اهداف وآرمانهائ دموکراتيک نوين جامعه افغانستان ايفا نمايند .ا 
  ::| رویدادها
May 2018  
یک دو سه چها پنج جم شن
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
  اخبار تصویری

هشت مارچ