دوشنبه, 12.18.2017, 08:45am (GMT)
خانه
در باره ما
RSS
پیوند ها
نقشه سایت
تماس
شناخت ضعیف دولت مردان و سیاست گران افغانستان از دولت های مدرن و جدید در جهان ; نکاتی در مورد شمس تبریزی ; حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان ; انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی ; در باره انترناسیونال خلق ها – سمیر امین
واژه کلیدی»       [جستجوی پیشرفته]
 
فهرست عناوين  
  اخبار
  پیام ها و گزارشها
  سیاسی
  ادبی
  تاریخی
  علمی
  زنان
  ویدیو
  نرم افزار
  مقالات از منابع دیگر
  ::| نظر سنجی
آیا طالبان را کدام یک از این کشور ها کمک نظامی و مالی میکنند؟
پاکستان
ایران
عربستان
روسیه
امریکا
چین
هیچکدام
 
  ::| ثت نام در خبرنامه
اسم شما:
ایمیل شما:
 
 
 
در باره ما
 
هدف نشرا تى ما

هدف نشرا تى ما

سايت سپيده د م بنابرضرورت زمان, نيازمصالح عليائ کشور, ندائ مادروطن مبنی برنجات وطن و جامعه افغانستان از پنجه هائ خونيـن جنگ, ریشه کن کرد ن بنياد گرايی اسلا می ونظام قبيله سالاری, تامين امرصلح وامنيت کامل د رسرا سرکشور, تحکيم استقلال,  حاکميت ملی وتماميت ارضئ کشور, تشکيل دولت وسيع البنيا د منتخب ملت, استقرار حاکميت قانون ونظام د موکراسی توسعه پلوراليزم عقا يد سياسی, ا حيائ مجد د کشور و سمتدهئ آن به شاهراه تکامل جامعه بشری, و رسيد ن انسان به قله های شامخ انسا نيت, به نشرات آغاز نمود. از تمام علما و دانشمندان,  روشنفکران و فرهنگيان وهمه مردان وزنان وطن دوست ومبارز کشور دعوت بعمل میآورد تا مسًووليت ايمانی, وجدانی و تاريخی شانرا د ر راه تحقق اين اهداف وآرمانهائ دموکراتيک نوين جامعه افغانستان ايفا نمايند .ا 
  ::| رویدادها
December 2017  
یک دو سه چها پنج جم شن
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  اخبار تصویری

هشت مارچ